Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Lugege jätkusuutlikkuse aruannet

Jätkusuutlike tarneahelate poole

Hoiame ülemaailmsed tarneahelad liikumas ja oleme pühendunud CO2-heite vähendamisele kogu meie väärtusahelas ning transpordi- ja logistikasektoris

Tunnustame oma rolli maailmakaubandust juhtiva kriitilise infrastruktuuri osana ja kõigi meie sidusrühmade, sealhulgas klientide, aktsionäride ja laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutliku kasvu võtmetegurina. Pakume jätkusuutlikke ja tõhusaid transpordilahendusi läbi efektiivsema planeerimise, uute tehnoloogiate ja uuenduslike lahenduste. 
 
Olles kolme parima transpordi- ja logistikateenuse pakkuja seas on DSV keskendunud vastutustundlike ja jätkusuutlike äritavade tagamisele kõikjal, kus me tegutseme. Tunnistades oma rolli tööstuses, oleme kindlalt pühendunud sellele, et etendatakse olulist rolli muudatuste võimaldamisel, mis on vajalikud nii meie tööstuses kui ka äris, et jõuda nullheitmetasemeni. Selle kohustuse täitmiseks oleme võtnud eesmärgiks saavutada 2050. aastaks oma tegevuses nullheite tase.

Aitame oma klientidel navigeerida keerulistes tarneahelates ning juurutada oma tegevuses suuremat tõhusust ja jätkusuutlikkust. Oma Rohelised logistikalahendused raames pakume oma klientidele spetsiifilisi dekarboniseerimislahendusi, mis ulatuvad CO2-aruandlusest, tarneahela strateegilisest optimeerimisest, säästvast ladustamisest kuni säästvate kütuste ja süsinikdioksiidi kompenseerimiseni.  
 
Oleme osa keerulisest tööstusharust ning meie jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamine eeldab partnerlust ja koostööd. Usume tugevalt kollektiivsesse lähenemisse ning teeme koostööd klientide, tarnijate, asjaomaste organisatsioonide ja sidusrühmadega, et töötada välja lahendusi, mis toovad kasu nii meie planeedile kui ka meie ärile. 

Ülemaailmsetes tegevustes muudame oma jätkusuutlikkuse prioriteedid tegudeks. Meie algatused ulatuvad jäätmereostuse käsitlemisest, tõhusa katastroofiabi pakkumisest, mitmekesisuse eest seismisest kuni CO2-heite vähendamiseni. Meie tegevused on kajastatud meie jätkusuutlikkuse mõjukaardil. 

DSV jätkusuutlikkuse mõju kaart

Tutvuge meie mõjukaardiga, et avastada erinevaid algatusi, mis toetavad jätkusuutlikkust meie globaalsetes tegevustes.

DSV jätkusuutlikkuse mõju platvormi kaart

Lisateave sellest, kuidas me jätkusuutlikkusega tegeleme.

Et muuta oma sõnad tegudeks, mis võivad mõjutada meie planeeti, töötame jätkusuutlikult kõigis oma ärivaldkondades, alates õhu-, mere- ja maanteetranspordist kuni lepingulise logistikani.

 • Governance icon

  Juhtimisstruktuur

  Lugege sisemiste ja väliste protsesside kohta, mis juhivad meie lähenemist jätkusuutlikkusele.

 • Strategy icon

  Strateegia

  Keskkonna- ja sotsiaalne vastutus on meie äristrateegia lahutamatu osa.

 • Environment icon

  Keskkond

  Vaadake, kuidas me püüame juhtida üleminekut rohelisematele ja keskkonnasõbralikumatele tavadele.

 • Social responsibility icon

  Meie sotsiaalne vastutus

  Lugege meie kohustusest pakkuda kõigile töötajatele turvalist ja kaasavat töökeskkonda.

 • Integrity icon

  Meie terviklikkus

  Me vastame kõrgetele eetikastandarditele ja ootame sama oma äripartneritelt. 

 • Reporting icon

  Meie aruandlus ja reitingud

  Lisateave rahvusvaheliselt tunnustatud juhiste ja standardite kohta, mida oma jätkusuutlikkuse aruandluses kasutame.

Tegutseme jätkusuutlikult kõigis oma ärivaldkondades, alates õhu-, mere- ja maanteetranspordist kuni lepingulise logistikani.

Lisateavet leiate meie viimasest jätkusuutlikkuse aruandest.

Küsimusi?

Võtke ühendust Martin Andreasenig, kes on grupis nõuetele vastavuse asepresident

Martin Andreasen, grupi nõuetele vastavuse asepresident