Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Tarneahelate töös hoidmine muutuvas maailmas

Maailmakaubandus soodustab maailma õitsengut, kuid on aeg muuta oma käitumisviisi.

Tunnustame oma rolli maailmakaubandust juhtiva kriitilise infrastruktuuri osana ja kõigi meie sidusrühmade, sealhulgas klientide, aktsionäride ja laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutliku kasvu võtmetegurina. Pakume rohelisemaid ja tõhusamaid transpordilahendusi läbi parema planeerimise, uute tehnoloogiate ja uuenduslike lahenduste.

Kolme parima transpordi- ja logistikateenuse pakkujana on DSV keskendunud vastutustundlike ja jätkusuutlike äritavade tagamisele kõikjal, kus me tegutseme. Tunnistades oma rolli selles tööstuses, oleme tõstnud oma jätkusuutlikkuse ambitsioone ja võtnud kohustuse saavutada 2050. aastaks oma tegevuses nullheite taseme. 

Aitame oma klientidel navigeerida keerulistes tarneahelates ning juurutada oma tegevuses suuremat tõhusust ja jätkusuutlikkust. Selle saavutamiseks pakume Rohelisi logistikalahendusi. Need ulatuvad CO-st2 aruandlusest tarneahela strateegilise optimeerimise ja säästva kütuse pakkumiseni.  

Meie jätkusuutlikkuse eesmärke ei ole võimalik üksi saavutada. Seetõttu töötame koos klientide, tööstuspartnerite ja sidusrühmadega lahenduste väljatöötamiseks, mis toovad kasu nii meie planeedile kui ka meie ärile.

Anname klientidele võimaluse ajada oma äri jätkusuutlikumalt, ilma et teeksime järeleandmisi teenindustasemes ja töökvaliteedis.

- Jens Bjørn Andersen, DSV A / S tegevjuht

Lisateave kuidas me jätkusuutlikkusega tegeleme.

Et muuta oma sõnad tegudeks, mis võivad mõjutada meie planeeti, töötame jätkusuutlikult kõigis oma ärivaldkondades, alates õhu-, mere- ja maanteetranspordist kuni lepingulise logistikani.

 • Governance icon

  Juhtimisstruktuur

  Lugege sisemiste ja väliste protsesside kohta, mis juhivad meie lähenemist jätkusuutlikkusele.

 • Strategy icon

  Strateegia

  Keskkonna- ja sotsiaalne vastutus on meie äristrateegia lahutamatu osa.

 • Environment icon

  Keskkond

  Vaadake, kuidas me püüame juhtida üleminekut rohelisematele ja keskkonnasõbralikumatele tavadele.

 • Social responsibility icon

  Meie sotsiaalne vastutus

  Lugege meie kohustusest pakkuda kõigile töötajatele turvalist ja kaasavat töökeskkonda.

 • Integrity icon

  Meie terviklikkus

  Me vastame kõrgetele eetikastandarditele ja ootame sama oma äripartneritelt. 

 • Reporting icon

  Meie aruandlus ja reitingud

  Lisateave rahvusvaheliselt tunnustatud juhiste ja standardite kohta, mida oma jätkusuutlikkuse aruandluses kasutame.

Tegutseme jätkusuutlikult kõigis oma ärivaldkondades, alates õhu-, mere- ja maanteetranspordist kuni lepingulise logistikani.

Lisateavet leiate meie viimasest jätkusuutlikkuse aruandest.

Küsimusi?

Võtke ühendust Martin Andreasenig, kes on grupi nõuetele vastavuse asepresident

Martin Andreasen, grupi nõuetele vastavuse asepresident