Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Lugupeetud koostööpartner

1. jaanuaril 2015 jõustus Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) väävlidirektiiv Marpoli VI lisa, mis toob kaasa muudatused Euroopa laevaliikluse regulatsioonis. Direktiiv näeb ette laevandusettevõtjatel laevakütuse väävlisisalduse olulist vähendamist praeguselt 1,0 protsendilt 0,1 protsendini.

Direktiiv hõlmab nii kauba kui reisijatevedu Läänemerel, Põhjamerel ja La Manche'i väinas, st SOx heitkogust e kontrolli piirkonnas (märgitud allpool oleval kaardil).

Võimalikud lahendused väävliheitmete piiramiseks:

Laevandusettevõtjad töötavad välja erinevaid lahendusi väävliheitmete vähendamiseks. Eelkõige kaalutakse järgmisi alternatiivseid võimalusi:

  • minna üle puhtamale, kuid märkimisväärselt kallimale, madalama väävlisisaldusega (0,1%) diiselkütusele;
  • paigaldada laeva heitgaasitorustikku puhastusseadmed;
  • investeerida uutesse, alternatiivkütusega sõitvatesse laevadesse, mis kasutaksid veeldatud maagaasi või metanooli.

Sulphur Directive

Olenemata lõplikust lahendusest põhjustab direktiiv laevafirmadele olulist kulude kasvu, mis mõjutab paratamatult kogu transpordiahelat.

DSV’le teadaolevalt Läänemerel sõitvad laevandusettevõtted lähevad enamuses üle väiksema väävlisisaldusega, kuid kallimale kütusele. Olenemata konkreetsest lahendusest, toob direktiivi rakendamine kaasa vältimatu transpordikulude kasvu.

Täna DSV’le teadaolevate prognooside kohaselt tõusevad transpordi hinnad Skandinaavia suunal väävlidirektiivist tuleneva kulu tõttu sõltuvalt sihtkohast vahemikus 2-6%.

Informeerime teid esimesel võimalusel täpsemalt, kui palju muudab kehtima hakkavast väävlidirektiivist tingitud kulude kasv meie transpordihindu.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele!

DSV ESTONIA AS

Küsimusi?

Meie eksperdid on valmis aitama. Võtke ühendust ja leiame vajaliku lahenduse.

Võtke meiega ühendust Road