Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

DSV väljaandes Postimees: Transpordi- ja logistikaettevõte DSV aitab klientidel mõista CO2 jalajälge ning pakub mitmekülgseid rohelahendusi

Anneli Aab ja Jaak Roosa
Transpordi- ja logistikavaldkond moodustab suure osa tänapäeva ühiskonnast, olles kaupade liikumise ja globaalse äritegevuse alustalaks. Kaupade transport on saavutanud enneolematu ulatuse ja sellega kaasneb märgatav keskkonnamõju. Transpordivaldkond on üks suurimaid CO2 heitmete atmosfääri paiskajaid ning keskkonnasaastajaid, muutes transpordi ja logistika mõju keskkonnale märkimisväärseks.

DSV pakub tarne­ahelate lahendusi tuhandetele ettevõtetele iga päev, olles maailmas suuruselt kolmas teenusepakkuja. Transpordi ja logistika liidrina on DSV-l täita oluline roll, et aidata tööstusel üle minna keskkonnasõbralikumatele lahendustele. Praegu pakub ettevõte mitmeid roheteenuseid, et veelgi jätkusuutlikumalt tegutseda. Sellel eesmärgil on moodustatud ka ülemaailmne rohesaadikute töörühm ja grupisisene Jätkusuutlikkuse Fond.

Keerulised ajad annavad võimaluse õppida ja muudatusi teha
Viimased aastad on olnud transpordi- ja logistikasektorile keerulised nii Eestis kui ka mujal maailmas. Transpordisektoris on kriisidest tulenevaid muudatusi kohe näha – kaubad liiguvad aeglasemalt või ei liigu üldse.

DSV Skandinaavia vedude osakonna juhataja ning rohe- ja jätkusuutlikkuse saadiku Jaak Roosa sõnul on transpordi- ja logistikasektor justkui majanduse peegel: «Meil läheb täpselt sama hästi kui majandusel. Pean tunnistama, et maailmas juhtunud sündmused ei ole jätnud meid mõjutamata. Olen DSV-s töötanud 17 aastat, kuid ei mäleta sedavõrd turbulentset perioodi nagu viimastel aastatel,» nendib Roosa.

Ta lisab: «Samas on väljakutsed meid ka edasi viinud, pannud kiiresti reageerima ning andnud võimalusi muudatusteks ja uuendusteks. Üks DSV peamistest eesmärkidest on tagada keskkonna pikaajaline heaolu, seega loodi eelmisel aastal ülemaailmne DSV rohesaadikute töörühm, keda pidevalt koolitatakse ja kelle ülesanne on nii majasiseselt kui -väliselt teadlikkust roheteemades parandada. Samuti lõi grupp Jätkusuutlikkuse Fondi, millest saab erinevatele roheprojektidele rahastust taotleda.»

Eesti klient on pigem hinnatundlik, kuid rohelahenduste vastu tuntakse huvi
Et seada eesmärgid keskkonnasõbralikuma homse suunas, pakub DSV oma klientidele rohelahendusi.

«Oleme välja reklaaminud viis rohelogistika toodet: CO2 raport, jätkusuutlikud kütused, carbon offsetting, tarne­ahela optimeerimine ja jätkusuutlik laondusteenus,» toob Roosa välja.

Kõik algab CO2 raportist, mida tellides saab andmebaasist välja võtta kliendi veotegevuse andmed ning näha CO2 jalajälge, mis omakorda annab kliendile ülevaate nende keskkonnamõjust. Pärast CO2 jalajälje arvestamist on klientidel võimalik oma CO2 jalajälge vähendada. Selleks saab tellida vastava teenuse. Näiteks jätkusuutliku kütuse, HVO abil on võimalik CO2 vähendada kuni 90 protsenti. Selle kohta, et klient on oma CO2 jalajälge vähendanud, väljastab grupp sertifikaadi.

«Kõige odavam protsess see siiski ei ole. Ühe tonni CO2 vähendamise hind on praegu umbkaudu 600 eurot. Kui räägime suurtest kogustest ning korrutame need selle arvuga, siis näeme, et roheelu pole odav. Siiski, paljud kliendid kasutavad juba neid lahendusi, eriti suurfirmad,» tõdeb Roosa.

Nii DSV turundus- ja kommunikatsioonijuht Anneli Aab kui ka rohesaadik Jaak Roosa leiavad, et jätkusuutlikkuse teemadel valitseb endiselt palju teadmatust ning väga palju on veel halli ala. Üks on aga kindel: vähemalt teadlikumad Skandinaavia kliendid paluvad hinnapäringuid küsides alati lisaks juurde saata rohelahendusega pakkumise.

«Nõuded lähevad aina karmimaks. Varsti jäetakse sinu pakkumine kõrvale, kui sa ei suuda rohelahendusi pakkuda. Nii lihtne see ongi,» ütleb Roosa.

Aastaks 2050 on eesmärk saavutada süsinikujalajäljeks ümmargune 0
Transpordisektori suurimad CO2 tekitajad on 50,2 protsendi ulatuses lennu-, 37,1 protsendi maantee- ning 12,7 protsendi ulatuses meretransport. DSV on seadnud suured keskkonnaalased eesmärgid aastateks 2030 ja 2050.

«Mulle tundub, et Eestis ei tajuta kliimamuutusi veel sellisel määral nagu näiteks Lõuna - Euroopas. Meie omalt poolt DSV turundus- ja kommunikatsiooni meeskonnaga teeme eri riikides aktiivset teavitustööd. Näiteks Eestis tutvustasime olukorda eelmisel sügisel toimunud logistikakonverentsil, samuti käsitlesime teemat hiljuti toimunud Pärnu tarneahela konverentsil. Ja loomulikult teevad meie klienditeenindus- ja müügiosakonna töötajad teavitustööd jätkusuutlikuma logistika alal. Kui klient rohelahendustest ei tea, ei oska ta neid ka tahta,» selgitab DSV turundus- ja kommunikatsioonijuht Anneli Aab.

Lähiaastate eesmärgid on grupp juba seadnud, esmane tähtaeg nende saavutamiseks on 2030. aasta. Eesmärgid on jaotunud kolme rühma.

Roosa selgitab: «Esimeseks teemaks oleme seadnud otsesed emissioonid, need puudutavad meie ettevõtet, näiteks DSV Eesti kontor, firma autod. Soovime otseseid emissioone võrreldes aastaga 2019 poole võrra vähendada. Teiseks saame rääkida sisseostetud energiast. Ka siin on sama põhimõte – liikuda üle roheenergiale. Praeguseks oleme selle ülesande täitnud, DSV Eesti kontoris kasutatakse üksnes rohelist elektrit. Kolmanda eesmärgiga läheb huvitavaks, eesmärk on vähendada kõiki teisi kaudseid emissioone 30 protsendi võrra. Kuna DSV-l ei ole veokeid, vaid kasutame alltöövõtjaid, peame suutma ka siinkohal emissioone tunduvalt vähendada. Kui tuua numbrid juurde, siis kogu meie tekitatavatest emissioonidest 97 protsenti moodustab kolmas alapunkt ning vaid kolm protsenti esimene ja teine punkt. Just kolmas alapunkt ehk meie ühine tegutsemine koos alltöövõtjate ja partneritega on emissioonide vähendamise võtmekoht. See nõuab strateegilist lähenemist ja liidrirolli keskkonnasõbralikumatele lahendustele üleminekul. Suurim eesmärk on aastaks 2050 jõuda selleni, et tegevus oleks läbinisti süsinikuneutraalne. Väljakutseid jagub!»

DSV emaettevõte paikneb Taanis ning ettevõtte eelkäija alustas turul toimetamist juba 1976. aastal. DSV on väärika ajalooga ettevõte. Eestis alustati tegevust 1991. aastal, 1999 sai Eestis tegutsev ettevõte DSV grupi osaks.

«Tahaksin lisada, et kuigi oleme suurettevõte, pakume oma klientidele heal tasemel ja personaalseid teenuseid. Teeb rõõmu, et klientide tagasiside DSV teenustele on väga hea, ületades märgatavalt logistika- ja transpordisektori keskmist taset. Usun, et see viitab samuti sellele, et meie inimesed DSV-s pakuvad kvaliteetset teenust ning oleme klientidele usaldusväärne partner,» võtab Anneli Aab kokku.
 

Küsimusi?

Meie eksperdid on valmis aitama. Võtke ühendust ja leiame vajaliku lahenduse.

Võta meiega ühendust