Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Piet Verhagen

Piet Verhagen

Globaalse raamatupidamise direktor, globaalne kaubandusorganisatsioon – Holland

Oma karjääri algusest peale teadis Piet, mis suunas ta liikuda tahab. Logistikaõpingute ja esimese täistöökoha juhtimispraktikandina Hollandi kaubaveoettevõttes pani ta aluse oma hilisemale karjäärile transpordi- ja logistikatööstuses. Kui Piet 2013. aastal DSV globaalse raamatupidamisega liitus, köitis teda esmalt DSV-s võimalus töötada rahvusvahelises keskkonnas.

Tulnud väiksemast ettevõttest huvitas mind esmalt DSV mastaap ja rahvusvaheline aspekt. Olin varem elanud ja töötanud välismaal, seega oli see minu jaoks ahvatlev võimalus töötada koos kolleegide ja klientidega paljudest erinevatest riikidest.”

Kuigi Pieti töö keskmes on jätkuvalt raamatupidamine, on tema roll arenenud koos organisatsiooni kasvu ja isikliku arenguga.  Nüüd töötab ta globaalse raamatupidamise direktorina ja tähistas hiljuti oma kümneaastast juubelit DSV-s.

Autonoomia ja keerukus rahvusvahelises keskkonnas

Alates DSV-ga liitumisest sai Piet ettevõtlikku ja autonoomset kultuuri omal nahal tunda. Tänaseni on see üks nendest asjadest, mida ta oma töös eriti väärtustab:

Läbi aastate on olnud palju „õppimist tegemise kaudu”, mis on olnud minu jaoks väga hariv ja põnev. DSV töötajana saate üsna vabalt oma ülesandeid täita nii, nagu te seda sobivaks peate – loomulikult teatud raamides ja koos kolleegidega. Mulle meeldib see usaldus ja vabadus koos vastutusega.”

Teine asi, mida Piet oma töös väärtustab, on see, et iga päev on erinev ja see on tema jaoks oluline motivatsiooniallikas. Ta toob paralleeli tuntud lauamänguga:

Mulle meeldib ette kujutada, et mul on laua taga mitu erinevat malelauda. Mängin malet kõikidel laudadel korraga, kuid erinevate inimestega. Mingil hetkel vajab üks mängijatest – võib-olla klient – minu tähelepanu. Siis vajab järsku minu tähelepanu teine klient teises maailma otsas ja ma pean fookuse ja malelaua vahetama. Mulle meeldib see ettearvamatu ja spontaanne töötamise viis.”

Tugevate suhete loomine

Oma töös paneb Piet suurt rõhku pikaajaliste ja tugevate suhete loomisele, et edendada koostööd nii kolleegide kui ka klientidega.

Kui olete loonud tugeva suhte, hõlbustab see arutelu ja suhtlemist kõigiga organisatsiooni sees ja väljas, " ütleb Piet ja jätkab:

Kliendile parima lahenduse pakkumiseks on suureks eeliseks see, et tunnen klienti hästi – usaldus peab olema vastastikune, siis soovib klient jääda meiega oma suhet arendama. Samas, tehes head koostööd kolleegidega, suudame pakkuda ja kohandada kliendile parimaid võimalikke lahendusi.”

Pieti entusiasm sisemiste suhete edendamise ning riikide, osakondade ja meeskondadevahelise koostöö vastu on see, mis hoiab teda DSV-s, nagu ka arenguvõimalused:

Ma tean, et kui tahan teha midagi teisiti, saan seda teha DSV-s. Minu jaoks on igapäevases tööelus kõige olulisem see, et toon DSV-sse väärtust ja arendan ennast. Viimasele kümnele aastale tagasi mõeldes olen kindel, et ka järgmise kümne aasta jooksul võib minu roll mitmes suunas areneda.”

Kas soovite töötada DSV-s?

Palun vaadake vabu kohti.

Contact us HR