Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Alustage dialoogi

Pakume teie kemikaalitööstuse toetamiseks laoruume, toodete käitlemist ja pakkimist ning kohapealseid logistikateenuseid. Kõik meie lahendused on kulutõhusad, paindlikud ja vastavad täielikult kehtivatele ohutuseeskirjadele

Laolahendused

Kõik meie laohooned tagavad teie ohtlike ja mitteohtlike keemiakaupade range keskkonna- ja ohutusnõuete järgimise ning neid juhivad spetsiaalselt koolitatud töötajad. Meie meeskond tegeleb klassikalise varude juhtimisega, nagu sissetulev ja väljaminev logistika, samuti lisaväärtust andvate tegevustega, sealhulgas märgiste ülekleepimine või proovide võtmine.

Enne teie kemikaalide lattu vastuvõtmist hinnatakse neid põhjalikult, kasutades ohutuskaardil põhinevat riskianalüüsi. See tagab laolahenduse vastavuse kõikidele standarditele ja juriidilistele nõuetele. Meie kohalikul kvaliteedijuhil on suured kogemused kohalike reeglite ja seadustega ning ta suhtleb alati ka vastavate ametiasutustega ja tuletõrjeosakondadega. Lisaks on kohalik kvaliteedimeeskond osa meie kesksest kvaliteedijuhtimissüsteemist, mis tagab kõigi tegevuste nõuetekohase ja sidusa järelkontrolli kogu maailmas. Sellisel tasemel kvaliteedile ja turvalisusele tähelepanu pöörates, võite olla kindlad, et teie kemikaale koheldakse alati ülima hoolikusega.

Pakkimine ja toodete käitlemine

Me haldame rajatisi, mis suudavad ohutult ja tõhusalt käidelda igasuguseid keemiatooteid:
  • Spetsiaalsed kemikaalide pakkimisseadmed
  • Paindlikud pakendamisvõimalused 
  • Hulgilaadimine konteineritesse

Kohapealne logistika

Pakume kohapealseid kemikaalide logistikateenuseid. Tehes tihedat koostööd tootmismeeskondadega, saate oma inimesed panna keskenduma keemiatööstusele suurema väärtuse lisamisele.