DSV - Global Transport and Logistics
Võta meiega ühendust

DSV Protect on lisateenus, mida DSV pakub Teile transpordi osana

Sissejuhatus

DSV Protect on lisateenus, mida DSV pakub oma klientidele ainult seoses DSV korraldatud vedudega. See kaitseb teid teie saadetise kaotamise või kahjustumise korral. DSV Protect pakub hüvitist kuni ettenähtud maksimaalse summani (ilma vastutuse alampiiranguta ja esimese kahju korral), arvestades allpool toodud tingimusi.

Mõisted

 • DSV - lepingu sõlminud DSV-üksus, kes osutab Kliendile teenuseid vastavalt tellimusele.
 • Klient - üksus, kelle taotlusel või kelle nimel DSV teenuseid osutab.
 • Teenused: DSV Protecti ja transporditeenused vastavalt DSV tüüptingimustele.
 • Kaup - mis tahes ese ja / või konteiner, mida DSV käsitseb teenuse osutamise ajal Kliendi nimel.

DSV Protect

Hüvitame teile teie saadetise kaotuse või kahjustumise, kui see on tekkinud DSV hoole all. 

Maksimaalne summa, mille DSV hüvitab, vastab teie konkreetse riigi ja transpordiliigi DSV Protect teenusele (teave on saadaval aadressil www.protect.dsv.com või kohalikus DSV kontoris).

Üldised hüvitise piirmäärad on kuni (vastavalt riigile, kus vedu broneeritakse): 

10 000 DKK / NOK / SEK / CNY 
EUR / USD / CHF / GBP / 5000 USD
500 000 JPY / 1000 ZAR või
DSV Protect for Xpress EUR / GBP 1500

mõjutatud saadetise kohta.

DSV Protecti välistused

Me ei hüvita teile:
 • Teie tahtliku üleastumisega seotud kahju, kaotust või kulusid
 • Tavaline leke, tavaline kaalu või mahu vähenemine või lasti tavaline kulumine
 • Kaotused, kahjustused või kulud, mis on põhjustatud lasti pakkimise või ettevalmistamise puudulikkusest või ebasobivusest tavapärase veo teostamiseks
 • tootele omane defekt või laad
 • Viivitamisest põhjustatud kahju, kadu või kulu
 • vedaja ning laeva omanike, haldajate, prahtijate või operaatorite maksejõuetuse või rahalise kohustuse rikkumisest põhjustatud kahju või kadu
 • Kahjustused, kaod ja kulud, mis on : 
  a. sõda, kodusõda, revolutsioon, mäss, ülestõus või sellest tulenev kodusõda, või sõjaka võimu poolt või vastu suunatud vaenulik tegevus
  b. tabamine, arestimine, vahistamine, kinnipidamine (välja arvatud piraatlus) ning selle tagajärjed või mis tahes katsed
  c. mahajäetud miinid, torpeedod, pommid või muud mahajäetud sõjarelvad
  d. mis on põhjustatud mis tahes terroriaktist, mis tahes isiku tegevus, kes tegutseb mis tahes organisatsiooni nimel või seoses sellega, mis teostab tegevust mis tahes valitsuse kukutamiseks või mõjutamiseks jõuga või vägivallaga, olgu see siis seaduslik või mitte
  e. põhjustatud isikust, kes tegutseb poliitilisel, ideoloogilisel või religioossel ajendil
  f. streikidest, töösulgudest, tööhäiringutest, rahutustest või tsiviilrahutustest 
 • Kahju, kaotused või kulud, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud või tulenevad:

        a. kasutades aatom- või tuumalõhustumist ja / või sulandamist või muud sarnast reaktsiooni või radioaktiivset              jõudu või ainet
         
       b. mis tahes keemiline, bioloogiline, biokeemiline või elektromagnetiline relv
  • Kahjud, kaod või kulud, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud mis tahes arvuti, arvutisüsteemi, arvutitarkvara programmi, pahatahtliku koodi, arvutiviiruse või protsessi või muu elektroonilise süsteemi kasutamisest või toimimisest kahju tekitamise vahendina või selle tagajärjel.
 • Mehaanilist purunemist, mis on otseselt tingitud temperatuuri kõikumisest, välja arvatud juhul, kui mehaanilise purunemise periood ületab 24 järjestikust tundi

 • Sellest tulenev kahju, kadu või kulu
     
      a. laeva või veesõiduki ebasobivus või laeva või veesõiduki kõlbmatus veose ohutuks vedamiseks, kui teil on                  selline meresõidukõlblikkus või kõlbmatus, lasti laadimise ajal

      b. konteineri või veo kõlbmatus veose ohutuks vedamiseks, kui laadimise ajal on teil selline kõlbmatus
  • vead ja puudused DSV poolt
 • Üldine keskmine osamaks
 • Muu puhas rahaline kahju
 • See teenus ei sisalda ekspedeerimistasude ja muude kulude hüvitamist vedaja poolt hädasadamas välja lastud kauba eest

  Välistatud riigid

  Seda teenust ei saa kasutada saadetiste puhul Afganistani, Kesk-Aafrika Vabariiki, Eritreasse, Iraani, Põhja-Koreasse, Libeeriasse, Malisse, Somaaliasse, Sudaani, Lõuna-Sudaani, Süüriasse, Jordani Läänekaldale, Jeemenisse.

  Sanktsioonide väljaarvamine

  Klient ei ole kaitstud ühegi nõude eest, kuivõrd sellise kaitse pakkumine tooks DSV-le vastu mis tahes sanktsioone, keelde või piiranguid vastavalt ÜRO resolutsioonidele või Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi või Ühendkuningriigi kaubandus- või majandussanktsioonidele, seadustele või määrustele. Ameerika Ühendriigid või mõni muu riik või rahvusvaheline asutus, kes kehtestab kaubandus- või majandussanktsioonid.

  Kliendi kohustused

  Nõudest tuleb DSV-le teatada põhjendamatu viivituseta
  Kohaletoimetamise dokument, POD (Bill of lading, airwaybill, CMR vms) peab olema märgistatud.
  Nähtav kahju - sellest tuleb teatada kohe ja hiljemalt 5 päeva (välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad) jooksul pärast kohaletoimetamist.
  Nähtamatu kahju - sellest tuleb teatada kohe ja hiljemalt 7 päeva (välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad) jooksul pärast kohaletoimetamist.
  Hilinenud teatamise korral võidakse nõue tagasi lükata ja kliendi kohustus on tõendada, et kahju juhtus ajal, mil saadetis oli meie hoole all.

   

  Seadus ja kohtualluvus

  Kõik DSV Protectiga seotud vaidlused alluvad Taani seadustele ja nende jurisdiktsioon kuulub Taani Kopenhaagenis. 

  Versioon: 2,0, teisipäev, 18. mai 2021

  Seadus ja kohtualluvus
  Kõik DSV Protectiga seotud vaidlused alluvad Taani seadustele ja nende jurisdiktsioon kuulub Taani Kopenhaagenis.
   
  Versioon: 2,0, teisipäev, 18. mai 2021
   

  Küsimusi?

  Meie eksperdid on valmis aitama. Võtke ühendust ja leiame vajaliku lahenduse.

  Võtke meiega ühendust Lahendused