DSV - Global Transport and Logistics
Pyydä tarjous

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskit tekevät kemikaalien toimitusketjusta yhä monimutkaisemman ja haastavamman. DSV pystyy toimittamaan luotettavia ja tehokkaita, räätälöityjä ratkaisuja kemikaalikuljetuksiin.

Toteutamme kemikaalien kuljetus- ja toimitusketjuratkaisut joustavasti yhdistetyillä lentokuljetus-, merikuljetus- ja logistiikkapalveluilla erikoistarpeidesi ja toimitusaikatoiveidesi mukaan.

Varmistamme kemikaaliesi vastuullisen käsittelyn koko toimitusketjun ajan. Käytämme maailmanlaajuisen laadunhallintajärjestelmämme tukemia todistettuja menettelytapoja ja prosesseja, joiden avulla varmistamme, että kemikaalitoimituksesi toteutetaan luotettavasti sekä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kemikaalilogistiikkamme moniin etuihin kuuluvat reittien ja prosessien optimoinnin kautta saavutettu kustannustehokkuus, lyhyemmät kemikaalien kuljetussyklit, parantunut varastonhallinta, lisääntynyt toimitusvarmuus, toimitusketjun läpinäkyvyys optimoidun viestinnän ja huipputason järjestelmien avulla sekä parantuneet marginaalit ja käyttöpääoma.

Laatutakuu

 • ISO-sertifioidut terveys- ja turvallisuusympäristöt sekä laadunhallintajärjestelmät, mukaan lukien alihankkijoiden hallinta. Tutustu tarkemmin laatu- ja ympäristöjärjestelmiimme.
 • PanGreen-toimintatapa (sertifioitu CO2:n vähentämisohjelma ja CO-2 laskentatyökalu)
 • Globaali määräystenmukaisuus ja turvallisuus
  • CTPAT: Tulli-kauppakumppanuus terrorismin torjumiseksi
  • TAPA: Kuljetusten suojeluyhdistys
  • BASC: Yritysten salakuljetuksen vastainen koalitio
  • FDA: Elintarvike- ja lääkevirasto
  • SQAS (Safety & Quality Assessment System) -rekisteröidyt toimistot Euroopassa

Logistiikkapalvelut kemikaaleille

 • Lainsäädännön noudattaminen globaalisti

 • Erikoiskontit lento- ja merikuljetuksia varten

 • Vaarallisten aineiden hallinta ja käsittely

 • Tuotekohtaiset pakkausratkaisut

 • Kaluston ja resurssien hallinta

 • Kuljetusten hallinta ja toteutus

 • Erikoistuneet asiakaspalvelijat

 • Palvelutason seuranta

 • Toimitusketjun tapahtumien hallinta

 • Lead Logistics Provider (LLP) -konsepti

 • Luokkansa parhaat IT-ratkaisut

Pidetäänkö kemikaaleja vaarallisina aineina?

Kemikaalit luokitellaan usein vaarallisiksi aineiksi ja vaarallisiksi materiaaleiksi, ja meidän on tiedettävä, mihin luokkaan tuotteesi kuuluvat ja mitä ehtoja on sovellettava niitä kuljetettaessa.

Esimerkiksi määrällisten rajoitusten tunteminen auttaa määrittämään tarvittavat asiakirjat, pakkaukset ja merkinnät sekä oikeat kuljetusmuodot.

Vaaralliset aineet ovat aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle, varsinkin jos niitä ei käsitellä tai pakata asianmukaisesti.

Vaaralliset aineet voivat olla kiinteitä aineita, nesteitä tai kaasuja, ja ne sisältävät puhtaita kemikaaleja, aineseoksia, valmistettuja tuotteita tai yksittäisiä esineitä. Ne luokitellaan potentiaalisen vaaran tyypin mukaan, esimerkiksi helposti syttyvät, myrkylliset, räjähtävät, radioaktiiviset aineet jne.

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on luonut vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista, merkitsemistä ja etiketöintiä koskevan yleisen järjestelmän niiden turvallisen kuljetuksen helpottamiseksi.

Vaarallisia aineita on yhdeksän luokkaa ja muutama alaluokka. Vaaralliset tavarat on nimetty määritellyillä UN-numeroilla, joita on käytettävä ilmoituslomakkeissa sekä pakkauksissa ja merkinnöissä.

Lisätietoja vaarallisten aineiden yhdeksästä luokasta

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us