Logo DSV
DSV on sitoutunut olemaan vastuullinen liikekumppani ja aktiivinen osallistuja globaalissa yhteisössä.

DSV pyrkii olemaan reagointiherkin 3PL-toimittaja kestävien arvoketjujen rakentamisessa ottaen samalla huomioon talouden. Meillä on tietotaito, sitoutuminen ja kulttuuri olla ensisijainen valinta niille, jotka etsivät logistiikkapalveluita."

 

YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme olleet Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen allekirjoittaja vuodesta 2009 lähtien, ja raportoimme vuosittain toimiemme edistymisestä Compactin kymmenen periaatteen mukaisesti. Työskentelemällä järjestelmällisesti ja raportoimalla julkisesti ponnisteluistamme pyrimme parantamaan ydinliiketoimintamme suorituskykyä.

Samanaikaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ovat tärkeitä arvioitaessa, missä liiketoiminnallamme on suurimmat vaikutukset, ja kerrottaessa sidosryhmillemme, miten pyrimme vaikuttamaan.

DSV:ssä huolehdimme ympäristöstä, sosiaalisesta vastuusta, työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta sekä vakaasta liiketoiminnan johtamisesta ja prosesseista. Integroimalla nämä periaatteet liiketoimintamme kaikkiin osa-alueisiin, me paitsi hallitsemme paremmin riskejä ja mahdollisuuksia, vastaamme myös sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme muuttuviin tarpeisiin.

Yritysvastuu DSV:llä perustuu seuraaviin painopistealueisiin:

Kysymyksiä?

Ota yhteys Martin Andreaseniin, konsernin Group Compliance -yksikön johtajaan

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance