Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

DSV on sitoutunut olemaan vastuullinen liikekumppani ja aktiivinen osallistuja globaalissa yhteisössä.

DSV pyrkii olemaan kestävien arvoketjujen rakentamisessa reagointiherkin 3PL-toimittaja. Meillä on kaikki tarvittava tietotaito, sitoutuminen ja kulttuuri, jotta voimme olla ensisijainen valinta logistiikkapalveluita etsiville yrityksille."

 

YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -yritysvastuualoitteeseen vuodesta 2009 lähtien, ja raportoimme vuosittain toimiemme edistymisestä Global Compactin kymmenen periaatteen mukaisesti. Työskentelemällä järjestelmällisesti ja raportoimalla julkisesti ponnisteluistamme pyrimme parantamaan ydinliiketoimintamme suorituskykyä.

Samanaikaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ovat tärkeitä arvioitaessa, missä liiketoiminnallamme on suurimmat vaikutukset, ja kerrottaessa sidosryhmillemme, miten pyrimme vaikuttamaan. DSV on sitoutunut 9:ään YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

DSV:llä huolehdimme ympäristöstä, sosiaalisesta vastuusta, työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta, sujuvista prosesseista sekä vakaasta liiketoiminnan johtamisesta. Integroimalla nämä periaatteet liiketoimintamme kaikkiin osa-alueisiin, me paitsi hallitsemme paremmin riskejä ja mahdollisuuksia, vastaamme myös sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme muuttuviin tarpeisiin.

Yritysvastuu DSV:llä perustuu seuraaviin painopistealueisiin:

Fokusalueet

 • Liiketoiminnan etiikka

  Toimimme rehellisesti kunnioittaen eri kulttuureja ja yksilöiden ihmisarvoa ja oikeuksia kaikissa maissa
 • Sitoutuminen yhteisöön

  Tuemme yhteisöjä, joiden alueella toimimme, ja käytämme asiantuntemustamme auttaaksemme tukea tarvitsevia ihmisiä
 • Ympäristö

  Työskentelemme asiakkaiden ja toimittajien kanssa tarkastellaksemme ja parantaaksemme käytäntöjämme ympäristövaikutusten minimoimiseksi
 • Ihmiset

  Tarjoamme turvallisia ja terveitä työpaikkoja, autamme työntekijöitämme kehittymään mentoroinnin ja motivoinnin avulla ja tuemme lahjakkuuden eri muotoja
 • Toimittajat

  Pyrimme varmistamaan, että toimittajamme täyttävät korkeat standardimme sekä palvelun laatu- ja hintavaatimukset ja osoittavat ymmärtävänsä kestävän kehityksen tavoitteemme
 • Vastuuraportit

  Läpinäkyvyys on meille tärkeää, minkä vuoksi julkaisemme vuosittain erillisen raportin, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti toimenpiteemme yritysvastuun ja vaatimustenmukaisuuden suhteen
 • Politiikat

  Meillä on selkeät standardit turvallisille ja vastuullisille liiketoimintatavoille
 • Yrityksen hallinnointi

  Meillä on vastuu varmistaa vahva yrityshallinto DSV:llä ympäri maailmaa

Sertifikaatit

Suomen DSV:n laatujärjestelmä, ympäristöjärjestelmä sekä työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä on sertifioitu standardien mukaisesti. 

 • Laatu ja ympäristö

  Sekä laatujärjestelmämme että ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu ja järjestelmiä kehitetään ISO-standardien mukaisesti.
 • työterveys ja työturvallisuus

  DSV:n työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä noudattaa ISO 45001:2018 -spesifikaatiota.

Kysymyksiä?

Ota yhteys Martin Andreaseniin, konsernin Group Compliance -yksikön johtajaan

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance