Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

Naše řešení průmyslové logistiky vám poskytnou správnou rovnováhu mezi kvalitou, náklady, flexibilitou a automatizací. To vám umožní čelit výzvám, s nimiž se potýkáte na dynamickém trhu, který je často podmíněn regulačními požadavky. 

Poskytujeme oborově specifická řešení pro různá odvětví, včetně potravinářských přísad a surovin, strojních zařízení a součástek, balených chemikálií, stavebnictví a velkoobchodu a výroby.

Provozujeme průmyslové objekty speciálně vybavené pro skladování nebezpečného zboží, pneumatik, potravinářských přísad a zařízení nestandardních rozměrů. Specifické služby pro vaše potřeby zahrnují přebalování, plnění barelů, štítkování nebezpečného zboží a management dopravy.

Pro řadu našich klíčových zákazníků provozujeme vlastní operativy, které usnadňují výrobní procesy pro různé logistické aktivity.

Naše služby vám pomohou:

Potravinové přísady a suroviny

Potravinářské přísady mohou u zpracovatelského průmyslu představovat až 60 % celkových nákladů a suroviny až 20 % nákladů u výrobců OEM. Volatilita cen těchto komodit se mění v závislosti na podmínkách. Zlepšení transparentnosti dodavatelského řetězce vám proto může pomoci zvládnout tuto volatilitu a zajistit růst během krátké doby a to při dosažení dlouhodobé konkurenční výhody.

Naše globální síť zajišťuje včasné zásobování do vašich výrobních závodů. Můžeme také řídit skladování a distribuci, aby se zboží dostalo k vašim koncovým zákazníkům v perfektním stavu.

Naše skladovací a cross-dockové prostory jsou vybaveny tak, aby splňovaly příslušné požadavky a předpisy (například HACCP, AIB, SQAS, ISO, GMP a GDP), a naše IT systémy snadno splní vaše požadavky na sledování a dohledávání, registraci šarží a/nebo sledování data spotřeby až na úroveň jednotlivých položek, aby byla zajištěna kvalita vašich skladových zásob.

Všechny naše procesy jsou optimalizovány tak, aby zvládly vysoké objemy a provozní nápory ve vašem dodavatelském řetězci.

Balené chemikálie

Přeshraniční prodej představuje 75 % příjmů z balených chemikálií v Evropě, což odráží posun od vnitrostátní výroby a skladování k regionálním klastrům a v menší míře k evropským skladům a distribučním centrům.

Směrnice Seveso II, nejrůznější místní předpisy a iniciativa Responsible Care Initiative jsou hnací silou změn v dodavatelských řetězcích, kde se "bezpečný" a "zelený" stává standardními logistickými ukazateli KPI.

Tyto stále přísnější předpisy a regulace také vedou ke strategickým partnerstvím mezi odvětvím balených chemikálií a poskytovateli logistických služeb.

Pokud pracujete s balenými chemikáliemi, obvykle převážíte směs nebezpečného zboží a zboží, které není nebezpečné. Proto je nutné využívat nákladově efektivní skladování a zajistit plné dodržování bezpečnostních předpisů.

Naše zařízení s certifikací SQAS a Seveso nabízejí úspory z rozsahu skladování zboží, které není nebezpečné, s integrovaným řešením pro nebezpečné zboží, které zajišťuje přísné dodržování ekologických a bezpečnostních předpisů.

 

Strojní zařízení a komponenty

Komoditizace strojů a komponentů způsobuje, že výrobci mají stále menší marže, a proto je stále důležitější zaměřit se na inovace výrobků, špičkové technologie, omezování nákladů a vytváření vysokých překážek pro vstup na trh a zároveň outsourcovat vlastní výrobu a řízení dodavatelského řetězce.

Maximalizujeme množství přepravovaných zásob a přesouváme pozornost z řízení skladu na realizaci dodavatelského řetězce. Kromě toho nové koncepce týkající se montáže v místě určení a celních skladů snížily celní a daňové zatížení kapitálově náročného zboží, ale výrazně zvýšily složitost dodavatelského řetězce.

Naše průmyslová řešení nabízejí celou řadu služeb, včetně montáže / demontáže a speciálního balení / přebalení, skladování, úprav strojů před finální dodávkou, správy nákladů a časově citlivých dodávek po celém světě.

Naše síť celních skladů vás navíc umístí v blízkosti vašich zákazníků, což vám umožní lépe ovládat vaše podnikání.

Logistika průmyslových náhradních dílů

Rychlé a spolehlivé dodávky náhradních dílů jsou klíčem k vyrovnání minimálních zásob a zamezení prostojů. Naše vysoce efektivní skladovací a distribuční služby umožňují pozdní uzávěrky s definitivním časem, doručení do stejného dne nebo do druhého dne prodejcům, distributorům nebo dokonce přímo na místě.

Spravujeme řadu regionálních distribučních center náhradních dílů po celém světě a integrujeme a zajišťujeme management smluv SLA v různých částech řetězce náhradních dílů.

Důležité je, že vám pomůžeme výrazně snížit úroveň zásob náhradních dílů zvýšením visibility prostřednictvím našich systémů WMS a FMS.

Automatizace skladu

Pokud pracujete s velkými objemy, může automatizace skladu přinést vašemu podniku významné výhody. Můžeme vás provést procesem analýzy vaší situace, navrhnout řešení na míru a implementovat systém na klíč, a to buď ve vašem vlastním vyhrazeném zařízení, nebo v našem skladu pro více uživatelů.

Kromě rozsáhlých inženýrských a technických znalostí nabízíme také školení zaměstnanců a podporu pro hladký přechod na nový automatizovaný proces.

Zavedením automatizace skladu můžete snížit náklady na pracovní sílu, minimalizovat poškození výrobků a získat návratnost investic při zachování potřebné flexibility v rámci 24 hodinového provozu. 

Mapa do Mundo

Globální průmysl vyžaduje globální odbornost

75%

balených chemikálií je přepravováno mezinárodně

60%

generálních ředitelů výrobců strojů a komponent OEM předvídají, že podmínky na trhu se v příštím desetiletí zhorší

100%

visibilita dodavatelského řetězce je klíčem ke snížení expozice vůči volatilitě cen potravinářských ingrediencí a surovin.

Prostředí průmyslových řešení společnosti DSV

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.