Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Začněme dialog

Logistika chemických látek je díky environmentálním, zdravotním a bezpečnostním rizikům stále náročnější. Společnost DSV je vaším důvěryhodným partnerem na komplexním trhu a poskytuje logistická řešení na míru a přepravu chemikálií, která vám dávají jistotu, že vaše zásilky budou přepravovány správně a efektivně.

Prokázané odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů 

V závislosti na vašich specifických potřebách a dodacích lhůtách navrhujeme a realizujeme flexibilní řešení přepravy chemikálií a dodavatelského řetězce. Ty sahají od integrovaných komplexních řešení 4PL se skladováním zboží až po jednotlivé kusové zásilky.

Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, musíte si být jisti, že s vaší zásilkou chemikáliích bude v každé fázi přepravy náležitě zacházeno. Náš tým zkušených odborníků na logistiku v chemickém průmyslu v DSV zajistí, že vaše přepravy chemikálií budou vždy plně v souladu se všemi platnými požadavky na kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí (QHSE), jakož i se všemi regionálními a mezinárodními předpisy, dokumentací a požadavky na pojištění. Kromě toho, pokud je třeba zavést nějaké systémy kontroly rizik, tak je zavedeme.

DSV akreditace chemických látek

Spolehlivost služeb a provozní kvalita

Uvědomujeme si, že neoptimální pracovní postupy mohou vést ke zpoždění a ovlivnit transparentnost. Proto náš specializovaný tým odborníků na chemické látky používá osvědčené postupy a procesy podpořené naším globálním systémem řízení kvality. Naše IT řešení jsou nejlepší ve své třídě a lze je snadno integrovat do procesů vaší organizace, aby byla zajištěna větší transparentnost, lepší reporting a hladší chod firmy. 

Díky našim odborným znalostem a zkušenostem s přepravami chemikálií se můžete věnovat budování svého byznysu.

Globální myšlení s místním dosahem

Náš odborný tým pro chemický průmysl se skládá z profesionálů jak z oblasti spedice a logistiky, tak z oblasti chemické výroby. Tato jedinečná kombinace odborných znalostí nám umožňuje porozumět vašemu podnikání a navrhnout chemický dodavatelský řetězec a dopravní řešení , která mu pomohou prosperovat a růst. 


Jsme přítomni v hlavních světových chemických klastrech a výrobních oblastech. Jako součást širší globální sítě DSV máme navíc přístup k odborníkům po celém světě, kteří mají zkušenosti se všemi aspekty logistiky v chemickém průmyslu.

Zodpovědnost za životní prostředí, kterou bereme vážně
Jsme pevně přesvědčeni, že můžeme přispět k přechodu průmyslu na ekologičtější a šetrnější způsoby k životnímu prostředí. Proto ve všech našich řešeních logistiky chemických látek po celém světě dodržujeme nejvyšší úroveň osvědčených postupů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 

Optimalizace zatížení a snížení dopadu na životní prostředí

Společnost DSV se snaží zůstat v čele odvětví přepravy chemikálií a logistiky chemikálií a je zakládajícím členem CDI, Chemical Distribution Institute . Tato organizace pracuje na neustálém zlepšování bezpečnosti, zabezpečení a kvality námořní přepravy a skladování pro chemický průmysl.

Mohlo by vás také zajímat