Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Začněme dialog

Nabízíme skladovací prostory pro chemikálie, manipulaci s výrobky a jejich balení a logistické služby on-site pro podporu vašich chemických výrobních operací. Všechna naše řešení jsou nákladově efektivní, flexibilní a plně v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

Skladovací řešení

Všechny naše sklady zajišťují přísné dodržování ekologických a bezpečnostních předpisů pro vaše nebezpečné i jiné chemické zboží a jsou obsluhovány speciálně vyškolenými zaměstnanci. Náš tým se zabývá klasickým managementem zboží, jako je příjem a výdej zboží, a také činnostmi s přidanou hodnotou, včetně etiketování nebo vzorkování.

Před příjmem vašich chemikálií do skladu je důkladně posoudíme pomocí hodnocení rizik na základě Safety Data Sheet. To zajišťuje, že skladové řešení splňuje všechny normy a zákonné požadavky. Náš místní Quality Manager má velké zkušenosti s lokálními pravidly a předpisy a vždy bude spolupracovat s příslušnými úřady. Lokální tým kvality je navíc součástí našeho centrálního systému řízení kvality, který zajišťuje řádné a důsledné sledování všech činností v celosvětovém měřítku. Díky této úrovni péče o kvalitu a bezpečnost si můžete být jisti, že s vašimi chemikáliemi je vždy zacházeno s maximální péčí.

Balení a manipulace s výrobky

Provozujeme a spravujeme zařízení, která dokáží bezpečně a efektivně manipulovat se všemi druhy chemických produktů:
  • Specializovaná a vyhrazená zařízení pro balení chemikálií
  • Flexibilní možnosti balení 
  • Hromadná nakládka do kontejnerů

Logistika on site

Poskytujeme služby on-site logistiky pro chemické látky ve vašich výrobních závodech. Všechny naše sklady zajišťují přísné dodržování ekologických a bezpečnostních předpisů pro vaše nebezpečné i jiné chemické zboží a jsou obsluhovány speciálně vyškolenými zaměstnanci. Úzkou spoluprací s výrobními týmy můžete uvolnit své lidi, aby se mohli soustředit na vaši produkci.