Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Mobility Package přináší nová pravidla pro řidiče kamionů

2. února 2022 vstoupila v platnost další část EU Mobility Package neboli Silničního balíčku, který stanovuje jasnější pravidla pro přeshraniční přepravu v rámci Evropské unie.

Silniční balíček upřesňuje pravidla práce řidičů, kteří vyrážejí za zakázkami do zahraničí, a také pravidla tzv. kabotáže (dočasného provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen).

Dále jsou v balíčku mobility také stanoveny předpisy pro pracovní podmínky řidičů - jejich povinného návratu a také pravidla pro jejich platové ohodnocení.

Povinný návrat nejen řidičů, ale i vozidel

Sice již od srpna 2020 se řidiči kamionů musejí povinně vracet do své domovské země jednou za čtyři týdny. Nyní nově od února se však budou muset vracet jednou za osm týdnů i vozidla. Tím se tak ztěžuje situace tzv. nomádských řidičů z východní Evropy, kteří brázdí silnice Evropy dlouhé měsíce. Přispívá se tak k lepší transparentnosti a konkurenceschopnosti silniční nákladní přepravy v rámci Evropské unie.

V dalším období nás čeká např. ještě povinná instalace digitálního tachometru ve vozidlech.

Nadále situaci monitorujeme a budeme vás informovat o dalších opatřeních a případných dopadech, které balíček způsobí.

Více informací 

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.