Logo DSV

Potřebujete pro svůj nebezpečný náklad leteckou dopravu?

Přeprava nebezpečných materiálů leteckou nákladní dopravou zahrnuje zvláštní soubor pravidel, která mají zajistit bezpečnost těchto zásilek při přepravě. Cílem předpisů je také chránit letadlo a jeho posádku při přepravě nebezpečného nákladu na místo určení a zajistit bezpečnost těchto zásilek při přepravě.

Nesprávně zabalené nebo nesprávně uložené nebezpečné materiály mohou v letadle během velmi krátké doby vytvořit katastrofální podmínky, např. požár v letadle je mimořádně nebezpečný a vyžaduje rychlou reakci. Je známo, že nedeklarované hořlavé kapaliny nebo nesprávně zabalené a označené lithiové baterie a chemické generátory kyslíku způsobily v letadle požár.

V souladu s předpisy

Klasifikační systém UN uvádí devět tříd nebezpečného zboží. Ty musí být na formuláři prohlášení, obalu, označení a štítku označeny zvláštními čísly UN, aby se usnadnila jejich bezpečná přeprava. Na nebezpečné zboží se vztahují také množstevní limity, které nesmí být překročeny, aby byla zajištěna bezpečná přeprava.

Vzhledem k tomu, že letecká nákladní doprava je celosvětovou činností, která se týká společností z různých odvětví, byly předpisy pro nebezpečný letecký náklad definovány ve spolupráci s několika organizacemi. Dvě hlavní organizace odpovědné za tyto záruky a předpisy jsou:

  • Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO): specializovaná agentura UN, která byla zřízena za účelem vytvoření norem a postupů pro zajištění bezpečnosti, ochrany a efektivity v letectví.
  • International Air Transport Association (IATA): obchodní sdružení světových leteckých společností, které představuje přibližně 82% světového leteckého provozu. Předpisy IATA o nebezpečném zboží (DGR) stanovují globální standardy pro leteckou přepravu nebezpečného zboží, který využívá celý dodavatelský řetězec: přepravci, speditéři, pozemní odbavení a letecké společnosti.

ICAO a IATA pracují ve spojení s lokálními vládami v místě nakládky a vykládky. DGR integruje technické specifikace ICAO, postupy leteckých společností IATA a veškeré další požadavky potřebné pro nejvyšší úroveň bezpečnosti přepravy nebezpečného leteckého nákladu.

Získejte pohled odborníka pro to, co potřebujete vědět při přepravě nebezpečného zboží a nebezpečných materiálů.

Přeprava v teplotně kontrolovaném režimu

U nebezpečného zboží a nebezpečných materiálů, které vyžadují prostředí s řízenou teplotou, poskytuje společnost DSV správnou manipulaci od nakládky po vykládku.

Regulaci teploty můžete očekávat v každé fázi cesty:

  • V různých typech dopravy, včetně letecké, námořní, silniční a železniční.
  • Chladírenská zařízení
  • Plná viditelnost pro sledování vašich zásilek pomocí našich IT systémů
  • Proaktivní monitorování, řízení a dokumentace teploty

Zjistěte více o přepravě chemikálií a léčiv.

Odborníci společnosti DSV jsou vyškoleni pro manipulaci se všemi druhy nebezpečného leteckého nákladu. Promluvte si s námi o jakýchkoli specializovaných řešeních pro vaše odvětví.