Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Küsi pakkumist
Klass 1 Lõhkeained

Ohuklass 1: Lõhkeained

Lõhkeaine on mis tahes reaktiivne aine või ese, sealhulgas seade, mis sisaldab suures koguses potentsiaalset energiat, mis võib ootamatult vabanedes põhjustada plahvatuse. Plahvatusega kaasneb tavaliselt valguse, soojuse, heli ja rõhu teke.

Katsemeetodite alusel on klassi 1 kuuluvad ained ja esemed jagatud 6 lõhkeaineklassi.

Klass 1 lõhkeainete alamklass 1.1

Alamklass 1.1

Massiplahvatusohtlikud ained ja esemed.
Klass 1 lõhkeainete alamklass 1.2

Alamklass 1.2

Ained ja esemed, millel on väljapaiskumisoht, kuid mitte massilise plahvatuse oht.
Klass 1 lõhkeainete alamklass 1.3

Alamklass 1.3

Ained ja esemed, millel on tuleoht ja kas väike plahvatusoht või väike väljapaiskumisoht või mõlemad, kuid mitte massilise plahvatuse oht: a) mille põlemisel tekib märkimisväärne kiirgussoojus; või b) mis põlevad üksteise järel, tekitades väiksemaid plahvatus- või väljaulatuvaid efekte või mõlemat.
Klass 1 lõhkeainete alamklass 1.4

Alamklass 1.4

Ained ja esemed, mis tekitavad veo ajal süttimise või initsiatsiooni korral vaid vähese plahvatusohu. Mõju piirdub suures osas pakendiga ja ei ole oodata märgatava suuruse või ulatusega lendkehade väljapaiskumist. Väline tulekahju ei tohiks põhjustada peaaegu kogu pakendi sisu hetkelist plahvatust.
Klass 1 lõhkeainete alamklass 1.5

Alamklass 1.5

Väga vähetundlikud ained, millel on süttimise ja detonatsioonile ülemineku tõenäosus tavalistes veotingimustes väga väike. Miinimumnõue on, et need ei tohi välise tulekatse käigus plahvatada.
Klass 1lõhkeainete alamklass 1.6

Alamklass 1.6

Äärmiselt vähetundlikud esemed, millel ei ole massiplahvatusohtu. Tooted sisaldavad valdavalt äärmiselt vähetundlikke aineid ja nende juhusliku initsiatsiooni või levimise tõenäosus on tühine.

Transporditavate lõhkeainete näited

Plahvatusohtlikud ohtlikud kaubad on näiteks laskemoon/padrunid, ilutulestikud/pürotehnika, raketid, lõhkekübarad/detonaatorid, süütenöörid, praimerid, lõhkelaengud (lõhkamine, lammutamine jne), detoneeriv nöör, süütajad, raketid, trinitrotolueen (TNT).

Samuti võite olla huvitatud

Küsimusi?

Meie eksperdid on valmis aitama. Võtke ühendust ja leiame vajaliku lahenduse.

Võtke meiega ühendust Lahendused