Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Küsi pakkumist

Ohuklass 2

Gaasid võivad olla puhas gaas või ühe või mitme gaasi segu. Need on ohtlike kaupade eeskirjades määratletud kui ained, mille aururõhk 50 °C juures on üle 300 kPa (3 baari) või mis standardrõhul 101 kPa on 20 °C juures täielikult gaasilised.

Klassi 2 kuuluvad ained ja tooted on määratud ühte järgmistest jaotistest:

Klass 2.1 tuleohtlikud gaasid

Alamklass 2.1

Tuleohtlik gaas

Klass 2.2 Mittesüttivad mittetoksilised gaasid

Alamklass 2.2

Mittesüttiv surugaas
Klass 2 Gaasid

Alamklass 2.3

Mürgine gaas

Gaaside jaotus

Gaasid jaotatakse surugaasideks, veeldatud gaasideks, jahutatud veeldatud gaasideks, lahustunud gaasideks, aerosoolide pihustiteks ja mahutiteks, muudeks rõhu all olevat gaasi sisaldavateks esemeteks, survestamata gaasideks, mille suhtes kehtivad erinõuded (gaasiproovid), rõhu all olevateks kemikaalideks ja adsorbeeritud gaasideks. .

Välja arvatud aerosoolid ja rõhu all olevad kemikaalid, jagunevad 2. klassi gaasid vastavalt nende ohtlikele omadustele järgmistesse rühmadesse:

A Lämmatav
O Oksüdeeriv
F Tuleohtlik
T Mürgine
TF Mürgine, tuleohtlik
TC Mürgine, söövitav
TO Mürgine, oksüdeeriv
TFC Mürgine, tuleohtlik, söövitav
TOC Mürgine, oksüdeeriv, söövitav

 

Reguleerimise põhjused

Gaasid võivad oma süttivuse, lämmatamise, oksüdeerumisvõime ja/või mürgisuse või söövituse tõttu kujutada endast tõsist ohtu.

Transporditavate lõhkeainete näited

2. klassi ohtlikud kaubad on näiteks aerosoolid, surugaas, tulekustutid, külmutusgaasid, välgumihklid, atsetüleen, süsinikdioksiid, heelium, vesinik, hapnik, lämmastik, maagaas, naftagaasid, veeldatud, butaan, propaan, metaan, etüleen.

Samuti võite olla huvitatud

Küsimusi?

Meie eksperdid on valmis aitama. Võtke ühendust ja leiame vajaliku lahenduse.

Võtke meiega ühendust Lahendused