Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Küsi pakkumist

Klassi 4 kuuluvad ained ja tooted on jagatud kolme alamklassi.
Klass 4.1 - tuleohtlikud tahked ained

Ohuklass 4.1: Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained ja tahked desensibiliseeritud lõhkeained

Tuleohtlikud tahked ained on kergestisüttivad tahked ained ja tahked ained, mis võivad hõõrdumisel süttida. Kergestisüttivad tahked ained on pulbrilised, granuleeritud või pastakujulised ained, mis on ohtlikud, kui neid saab kergesti süttida lühiajal kokkupuutel süüteallikaga, näiteks põleva tikuga, ja kui leek levib kiiresti. Oht võib tuleneda mitte ainult tulekahjust, vaid ka mürgistest põlemissaadustest. Metallipulbrid on eriti ohtlikud tulekahju kustutamise raskuse tõttu, kuna tavalised kustutusained, nagu süsinikdioksiid või vesi, võivad ohtu suurendada.
Isereageerivad ained on termiliselt ebastabiilsed ained, mis võivad läbida tugevalt eksotermilist lagunemist isegi ilma hapniku (õhu) osaluseta.
Polümeriseerivad ained on ained, mis ilma stabiliseerimiseta võivad läbida tugevalt eksotermilise reaktsiooni, mille tulemuseks on suuremate molekulide moodustumine või polümeeride moodustumine tavalistes veotingimustes.
Klass 4.2 - isesüttiv

Ohuklass 4.2: Isesüttivad ained

Pürofoorsed ained on ained, sealhulgas segud ja lahused (vedelad või tahked), mis isegi väikestes kogustes süttivad kokkupuutel õhuga viie minuti jooksul ja isekuumenevad ained ja esemed mis on ained ja esemed, sealhulgas segud ja lahused, mis õhuga kokkupuutel ilma energiavarustuseta võivad isekuumeneda. Need ained süttivad ainult suurtes kogustes (kilogrammides) ja pärast pikka aega (tunde või päevi).
Klass 4.3 - märjalt ohtlik

Ohuklass 4.3: Ained, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase

Klass 4.3 on ained, mis reageerivad veega, eraldades tuleohtlikke gaase, mis võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Need süttivad kergesti kõigist tavalistest süüteallikatest, mis tekitavad sädet. Neid nimetatakse sageli „märjana ohtlikeks”.

Pakendigrupp

Klassidele 4.1, 4.2 ja 4.3 on määratud pakendamisrühm, mis näitab ohuastet.

I pakendigrupp Kõrget ohtu kujutavad ained
II pakendigrupp Keskmise ohuga ained
III pakendigrupp Madala ohuga ained

Näited transporditavatest klassi 4.1 / 4.2 / 4.3 ohtlikest kaupadest

Leelismetallid, metallipulbrid, tulesüütajad, tikud, kaltsiumkarbiid, kamper, tselluloid, desensibiliseeritud lõhkeained, nitrotselluloos, fosfor, väävel.

Samuti võite olla huvitatud

Küsimusi?

Meie eksperdid on valmis aitama. Võtke ühendust ja leiame vajaliku lahenduse.

Võtke meiega ühendust Lahendused