Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Küsi pakkumist
Klassi 5 kuuluvatel ainetel ja toodetel on kaks alamklassi.
Klass 5.1 /5.2 - oksüdeerivad ained ja orgaaniline peroksiid

Ohuklass 5.1: Oksüdeerivad ained

Klass 5.1 on ained, mis iseenesest ei pruugi olla süttivad, kuid võivad üldjuhul hapniku eraldamise kaudu põhjustada või kaasa aidata muude selliseid aineid sisaldavate materjalide ja esemete põlemisele. Oksüdeerivad ained võivad olla nii tahkel kui vedelal kujul.

Pakendigrupp

Klassile 5.1 on määratud pakkerühm, mis näitab ohuastet.

I pakendigrupp Kõrget ohtu kujutavad ained
II pakendigrupp Keskmise ohuga ained
III pakendigrupp Madala ohuga ained

Transporditavate oksüdeerivate ainete näited

Ammooniumnitraat, kloraadid, nitraadid, nitritid, peroksiidid, kaltsiumhüpoklorit, kaltsiumnitraat, kaltsiumperoksiid, vesinikperoksiid.
Klass 5.2 - orgaanilised peroksiidid

Ohuklass 5.2: Orgaanilised peroksiidid

Klassi 5.2 kuuluvad ained jagunevad järgmisteks osadeks:

P1 Orgaanilised peroksiidid, mis ei vaja temperatuuri reguleerimist
P2 Orgaanilised peroksiidid, mis nõuavad temperatuuri reguleerimist

Orgaanilised peroksiidid lagunevad normaalsel või kõrgel temperatuuril eksotermiliselt. Lagunemist võib käivitada kuumus, kokkupuude lisanditega (nt happed, raskmetallide ühendid, amiinid), hõõrdumine või löök. Lagunemiskiirus suureneb temperatuuri tõustes ja varieerub sõltuvalt orgaanilise peroksiidi koostisest. Lagunemine võib põhjustada kahjulike või tuleohtlike gaaside või aurude eraldumist. Teatavate orgaaniliste peroksiidide puhul tuleb temperatuuri transportimise ajal kontrollida. Mõned orgaanilised peroksiidid võivad plahvatuslikult laguneda, eriti kui need on suletud. Seda omadust võib muuta lahjendusaine lisamise või sobiva pakendi abil. Paljud orgaanilised peroksiidid põlevad intensiivselt ning nende kokkupuudet silmade ja nahaga tuleb vältida. Mõned orgaanilised peroksiidid põhjustavad tõsiseid silmakahjustusi isegi pärast lühiajalist kokkupuudet või on nahka söövitavad.

Pakendigrupp

Klassi 5.2 ohtlikele kaupadele ei ole määratud ühtegi pakendigruppi.

Samuti võite olla huvitatud

Küsimusi?

Meie eksperdid on valmis aitama. Võtke ühendust ja leiame vajaliku lahenduse.

Võtke meiega ühendust Lahendused