Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Kas vajate ohtlike kaupade jaoks õhutransporti?

Ohtlike materjalide vedu õhutranspordi kaudu hõlmab selget reeglistikku, mille eesmärk on hoida neid saadetisi transiidi ajal ohutuna. Eeskirjade eesmärk on kaitsta ka õhusõidukit ja selle meeskonda, kui nad viivad ohtlikku kaupa sihtkohta.

Valesti pakendatud või valesti paigutatud ohtlikud materjalid võivad lennukis tekitada väga lühikese aja jooksul katastroofilisi tingimusi, nt tulekahju lennukis on äärmiselt ohtlik ja nõuab kiiret tegutsemist riski ohjeldamiseks. On teada, et deklareerimata tuleohtlikud vedelikud või valesti pakendatud ja märgistatud liitiumakud ning keemilised hapnikugeneraatorid põhjustavad lennukites tulekahjusid.

Vastavalt eeskirjadele

ÜRO (UN) klassifitseerimissüsteemis on loetletud üheksa ohtlike kaupade klassi. Deklaratsiooni vormil, pakendil, märgistusel ja sildil peavad need olema märgitud konkreetsete UN numbritega, et hõlbustada nende ohutut vedu. Ohtlike kaupade suhtes kehtivad ka koguselised piirangud, mida ei tohi ületada ohutu transpordi tagamiseks.

Kuna õhutransport on ülemaailmne tegevus, mis mõjutab ettevõtteid erinevates tööstusharudes, määratleti ohtlike lennukaupade eeskirjad mitme organisatsiooni koostöös. Kaks peamist organisatsiooni, kes vastutavad nende kaitsemeetmete ja eeskirjade eest, on:

  • Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon (ICAO): ÜRO spetsialiseeritud agentuur, mis loodi standardite ja tavade loomiseks lennunduse ohutuse, turvalisuse ja tõhususe tagamiseks.
  • Rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon (IATA): maailma lennuettevõtjate kaubandusliit, mis esindab umbes 82% kogu maailma lennuliiklusest. IATA ohtlike kaupade eeskirjad (DGR) kehtestavad ohtlike kaupade õhutranspordi ülemaailmsed standardid ja seda kasutatakse kogu tarneahelas: saatjad, ekspediitorid, maapealsed käitlejad ja lennuettevõtjad.

ICAO ja IATA töötavad koostöös kohalike omavalitsustega lähte- ja sihtpunktides. DGR integreerib ICAO tehnilised spetsifikatsioonid, IATA lennufirmade protseduurid ja kõik täiendavad nõuded, mis on vajalikud ohtliku lennukauba transportimise kõrgeima ohutustaseme jaoks.

Hankige asjatundlikke teadmisi mida peate teadma ohtlike kaupade ja ohtlike materjalide saatmisel.

Reguleeritava temperatuuriga transport

Ohtlike kaupade ja ohtlike materjalide puhul, mis vajavad reguleeritava temperatuuriga keskkonda, pakub DSV õiget käitlemist otsast-lõpuni külmaahela teenustega.

Temperatuuri reguleerimist võite oodata igas saadetise etapis:

  • Mitmes transpordiliigis, sealhulgas õhus, merel, maanteel ja raudteel
  • Külmhoidlad
  • Täielik nähtavus saadetiste jälgimiseks meie IT-süsteemide abil
  • Ennetav temperatuuri jälgimine, kontrollimine ja dokumenteerimine

Lisateave külmaahela logistikast ja transpordiliikidest kemikaalide ja farmaatsiatoodete reguleeritava temperatuuriga transportimiseks õhus, merel, maanteel ja raudteel.

DSV eksperdid on koolitatud igat tüüpi ohtlike lennukaupade käitlemiseks. Rääkige meiega oma tööstusharu mis tahes spetsiaalsetest lahendustest.