Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Customer Success Programme

Siden 2014 har DSV benyttet seg av det globale kundetilfredshetsprogrammet, Customer Success Programme, for å få tilbakemelding og forståelse for hva som er viktig for våre kunder. Ved hjelp av programmet kartlegger vi løpende hvor fornøyd kunder er med de tjenester og produkter de benytter hos DSV. 

Undersøkelsen vi benytter i Customer Success Programme heter Net Promotor Score (NPS) og er et mål på våre kunders lojalitet.  

Våre globale verdier innebærer at vi i DSV alltid skal sette kunden først, til enhver tid prestere vårt beste, samt ha et ærlig og pålitelig samarbeid. For å sikre at våre kunder opplever at vi etterlever disse verdiene, er vi avhengig av tilbakemelding på hvor godt vi løser våre kunders transport- og logistikkbehov. 

 

"Kartlegging av hvordan kundene opplever tjenestene våre er en naturlig del av måten DSV jobber. Det hjelper oss å identifisere våre styrker og områder for forbedring. For DSV er forbedring kanskje det viktigste ved programmet."

- Hanne Østerskov, DSV Customer Experience Manager

Hvordan bidrar våre kunder med tilbakemelding?

To ganger i året mottar aktive kunder en invitasjon på e-post med anledning til å besvare undersøkelsen i vårt Customer Success Programme. Undersøkelsen består av fire konkrete spørsmål, i tillegg til en mulighet til å komme med utfyllende kommentarer. Den tar ca. to minutter å besvare og samtlige bidrag vil være tellende i tilfredshetsmålingen. 

Hva gjør DSV med tilbakemeldingene?

Fordi undersøkelsen gir DSV en anledning til å ha en finger på pulsen innenfor områder vi kan forbedre oss på, setter vi stor pris på våre kunders besvarelse. Vi forplikter oss samtidig til å følge opp og behandle samtlige tilbakemeldinger fortløpende. Besvarelsene vi mottar, samt daglig dialog med våre kunder, brukes aktivt som en del av grunnlaget for en felles vurdering av vårt forretningsforhold. Våre kunder skal med andre ord være trygge på at vi tar tilbakemeldingene på alvor og om nødvendig vil de også evalueres på ledernivå. På bakgrunn av kundenes tilbakemeldinger iverksetter vi nødvendige forbedringstiltak og holder kunder løpende informert og oppdatert. 

CSP emoji score

Fordelene med programmet

Bli med i vårt Customer Success Programme

Kontakt din lokale DSV-representant for mer informasjon eller send oss en e-post direkte til programansvarlige: 

DSV Road AS: Trude Forsland, trude.forsland@no.dsv.com 

DSV Air & Sea AS: Bernt-Inge Madsen, bernt-inge.madsen@no.dsv.com

Takk for at du bidrar til å gjøre oss bedre! 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss