DSV - Global Transport and Logistics

Customer Success Programme

Siden 2014 har DSV benyttet seg av det globale kundetilfredshetsprogrammet Customer Success Programme for å få tilbakemelding og forståelse for hva som er viktig for deg som kunde. Dette gjør vi ved å kartlegge hvor fornøyd du er med de tjenester og produkter du benytter fra DSV.

Siden 2014, har DSV mottatt over 50,000 tilbakemeldinger på NPS undersøkelsen, fordelt på tre divisjoner og i mer enn 45 land.

Net Promotor Score (NPS) er undersøkelsen vi benytter i vårt Customer Success Programme, for å måle våre kunders tilfredshet. 

Våre globale verdier innebærer at vi alltid skal sette deg som kunde først, prestere vårt beste, samt ha et ærlig og pålitelig samarbeid. Det er derfor viktig for oss å vite at du er fornøyd med hvordan vi løser dine transport- og logistikkbehov. 

"Å kartlegge hvordan kunder opplever tjenestene våre, er en naturlig del av måten DSV opererer på. Det hjelper oss med å identifisere våre styrker og forbedringsområder. For DSV er forbedring kanskje det viktigste aspektet ved programmet"

Hvordan kan du som kunde bidra? 

Du vil motta en e-postinvitasjon om å delta i vårt Customer Success Programme to ganger i året. Invitasjonen inneholder en kort undersøkelse som ved hjelp av konkrete spørsmål, måler din tilfredshet. Din besvarelse, samt vår daglige dialog, vil danne grunnlaget for at vi sammen finner de løsninger som gjør din opplevelse med DSV så god som mulig. Undersøkelsen tar deg ca. 2 minutter å besvare og vi setter stor pris på om du tar deg tid til å besvare denne. 

Hva gjør DSV med tilbakemeldingene?

Vi setter stor pris på din besvarelse og følger opp og behandler alle tilbakemeldinger fortløpende. På bakgrunn av dette og i dialog med deg, vil besvarelsen aktivt brukes som en del av grunnlaget for felles vurdering av vårt forretningsforhold. Du kan med andre ord være trygg på at vi tar din tilbakemelding på alvor og om nødvendig vil den også evalueres på ledernivå. Ut ifra dine tilbakemeldinger, vil vi iverksette nødvendige tiltak og vi vil holde deg løpende informert og oppdatert.

Bli med i vårt Customer Success Programme

Kontakt din lokale DSV-representant for mer informasjon eller send oss en e-post direkte til programansvarlige: 

DSV Road AS: Trude Forsland, trude.forsland@no.dsv.com 

DSV Air & Sea AS: Bernt-Inge Madsen, bernt-inge.madsen@no.dsv.com

Takk for at du bidrar til å gjøre oss bedre! 

Noen spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss