Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven trådte i kraft 1. juli 2022 i Norge. Den pålegger alle de berørte selskapene å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å sikre at de opererer ansvarlig, med respekt for både menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer i eller utenfor Norge. Den gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er avgiftspliktige i Norge. Virksomheten plikter å se på både sin egen virksomhet, sin leverandørkjede og sine forretningspartnere for å finne ut hvor de største risikoene er. 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold." 

Kilde: Åpenhetsloven § 1.

DSV har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområder åpenhetsloven omfatter. Dette arbeidet er en pågående prosess.

Redegjørelsesplikten - DSV Road AS

Redegjørelsesplikten - DSV Air & Sea AS

Redegjørelsesplikten - DSV Solutions AS

De høyeste etiske standarder

Hos DSV har vi robuste retningslinjer på plass, som skisserer forventningene vi stiller til vår organisasjon og til våre forretningspartnere angående etisk forretningsatferd og overholdelse. Vi overholder alle gjeldende lover og forskrifter i landene der vi opererer.

Code of Conduct

DSV Code of Conduct setter standarden for vår oppførsel og dekker mange aspekter av vår virksomhet, inkludert anti-korrupsjon, bestikkelser, konkurranse, interessekonflikter, menneskerettigheter, varsling og miljøpåvirkning. Vi forventer at alle ansatte til enhver tid følger våre etiske retningslinjer.

Les vår Code of Conduct

Vi forventer at våre leverandører deler og lever opp til våre høye etiske standarder som beskrevet i DSV Supplier Code of Conduct. For å støtte dem i dette, investerer vi i å bygge sterke relasjoner og opprettholde åpen og direkte kommunikasjon. Videre, for å minimere forretnings- og compliance risiko, har vi et omfattende og tydelig rammeverk for styring, onboarding og screening av våre leverandører.

Les vår Supplier Code of Conduct

Ønsker du mer informasjon?

Send forespørsel om du ønsker mer informasjon om hvordan vi jobber med åpenhetsloven. 

Ta kontakt her

Få et pristilbud