Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Incoterms 2020® og NSAB 2015

Incoterms® (International Commercial Terms) henviser til et sett regler til kommersiell handel. Reglene fastsetter retningslinjer for kjøp, salg og frakt på tvers av landegrenser. Reglene påvirker hvilket ansvar du har i internasjonal frakt, samt ditt behov for forsikring hvis noe uforutsett skulle oppstå. Det er med andre ord et regelverk for import og eksport av varer og inneholder retningslinjer for henting, transport og levering av gods. Det finnes totalt 11 regler innunder Incoterms®.

Alle oppgaver utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Generelle bestemmelser (NSAB 2015). Disse bestemmelsene begrenser vårt ansvar ved tap, forringelse eller skade på varer og ved forsinkelse til beløpene spesifisert i bestemmelsene. Også under lagring er speditørens totale ansvar for skader begrenset

Les mer om Incoterms

Les mer om NSAB 2015