Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Vet du hva LTL betyr?

Med denne ordlisten kan du enklere navigere deg i transport- og logistikkverden!

Hva betyr egentlig 3PL, FLC og stykkgods? Det kan virke som transport- og logistikk bransjen opererer med sitt eget språk. Bestående av over 5000 ord, begreper, og akronymer kan det være krevende å ha full oversikt over terminologien i industrien.

Derfor har vi satt sammen en ordliste over typiske ord, uttrykk og akronymer som hyppig brukes i transport- og logistikkbransjen. I tillegg har vi inkludert en annen liste som forklarer de mest vanlige forkortelsene og begrepene relatert til DSV.

Generelle ord

 

3PL Også kalt TPL/Tredjepartslogistikk.
3PL innen logistikk og supply chain management er et begrep der et selskap lagrer og distribuerer varer og produkter for sine kunder. DSV regnes primært som en tredjeparts logistikkleverandør.
4PL Fjerdepartslogistikk er en logistikkløsning der du benytter deg av en ekspertise til å drifte, utvikle og organisere lagring og distribusjon. Du overlater med andre ord ansvaret for din logistikk og forsyningskjede til en leverandør av logistikktjenester. I DSV omtaler vi også 4PL som Lead Logistics.
AEO
Authorised Economic Operator (AEO) som på norsk betyr økonomisk operatør. I Norge gir Tolletaten AEO-autorisasjon til selskap og aktører som er involverte i internasjonal varebevegelse og tolladministrasjon.
Bill of Lading (B/L) Også kalt et konnossement på norsk. Bill of Lading er et type fraktbrev som i hovedsak brukes innen sjøfrakt.
B2B B2B (Business-to-business) er en situasjon og refererer til når to selskaper handler med hverandre, gjerne i kommersiell sammenheng. Begge selskaper har ofte like stor forhandlingsmakt, fordi formålet med handelen er at begge får noe de trenger.
Compliance Compliance er et fagbegrep som på norsk oversettes til "etterlevelse av", "i samsvar med" eller "overholdelse av" regler og krav.
Digitalisering Digitalisering er prosessen der man innfører digitale løsninger for å effektivisere arbeidsoppgaver. Selve definisjonen er konvertering av analoge data til digital form
Farlig gods Farlig gods er gjenstander eller stoffer som utgjør en risiko for skade på mennesker eller miljøet. Under transport er det en risiko for at godset blir ødelagt og dermed forårsaker menneskelige eller miljømessige konsekvenser.
FCL, FCL frakt FCL, full container load, henviser til å fylle en hel container på et skip. Det innebærer at avsenderen betaler for en hel container og er alene om å bruke denne containeren til sitt gods.
Fraktbrev Et fraktbrev gir opplysninger om forsendelsen, og det fungerer som en kontrakt mellom avsender, transport og mottaker. Fraktbrevet bekrefter at transportøren har mottatt sending og er dermed ansvarlig for at varene blir levert til mottaker
FTL, FTL frakt FTL, full truckload, henviser til å fylle en hel lastebil med gods. Man bruker også FTL for å omtale "kjøp" av en hel lastebil, selv om du ikke planlegger å utnytte all plassen.
Fulfilment En verdiskapende tjeneste brukt for å sikre god vareflyt. Fulfilment omhandler å effektivisere prosessen fra mottak av varer, distribusjon og lagring, til endelig levering hos kunden.
GDP Good Distribution Practice (GDP) omhandler god distribusjonspraksis. Det er en standard for kvalitetssjekk av legemidler. I DSV følger vi GDP når vi kontrollerer distribusjon av alle typer farmasøytiske varer til både sykehus og private hjem.
Handelsfaktura Også kalt Commercial Invoice. Faktura som skal følge sendingen. Denne inneholder betalingsopplysninger til mottakeren.
Healthcare logistikk Healthcare logistikk omhandler en vertikal som sikrer trygg og effektiv legemiddeltransport. Transport av reseptbelagte og reseptfrie legemidler, vaksiner, aktive farmasøytiske ingredienser, i tillegg til diagnostiske artikler og ulike typer medisinsk utstyr.
Incoterms® Incoterms® (International Commercial Terms) henviser til et sett regler til kommersiell handel. Reglene fastsetter retningslinjer for kjøp, salg og frakt på tvers av landegrenser. Reglene påvirker hvilket ansvar du har i internasjonal frakt, samt ditt behov for forsikring hvis noe uforutsett skulle oppstå. Det er med andre ord et regelverk for import og eksport av varer og inneholder retningslinjer for henting, transport og levering av gods. Det finnes totalt 11 regler innunder Incoterms®
Lager Et lager er et oppbevaringssted for både råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Vi tilbyr forskjellige lagertjenester, herunder lagerautomatisering, lagerstyring og oppbevaring av spesialgods.
Logistikk Transport og logistikk går hånd i hånd. Målet med logistikk er å effektivisere transporten, redusere kostnader og koordinere alle trinn i forsyningskjeden. Logistikk er å formidle, motta og sende gods
LTL, LTL frakt LTL, less than truckload, er en lastebil hvis kapasitet ikke blir utnyttet til det fulle. Man bruker også LTL når man booker transport og dine forsendelser ikke er store nok til å oppta en hel lastebil, så du frakter varene dine sammen med andres varer.
LCL, LCL frakt LCL, less-than-container load betyr at man ikke benytter hele plassen i en container på et skip. Her deler flere avsendere på containeren og fyller den opp med sine individuelle kolli. Du betaler kun for den andelen av kapasiteten du benytter deg av.
NSAB NSAB er forkortelsen for Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser, som setter regelverket for spedisjonsvirksomhet i Norden. Omhandler transportansvaret, leveringsfrister og hvilken risiko som foreligger ved uhell under transporten.
Proformafaktura Også kalt Proforma Invoice, skal brukes dersom du ikke skal ta betalt for varen du sender. For eksempel ved sending av erstatningsleveranser, vareprøver og lignende.
Selvkjørende bil Også referert til som robotbil og førerløs bil. Selvkjørende biler er kjøretøy som helt eller delvis avleser omgivelsene og navigerer i disse uten menneskelig kontroll.
Stykkgods Stykkgods er forsendelser der du har samlet flere kolli av ulike størrelser, og ofte til og fra ulike mottakere og avsendere. Du sender enkeltvarer i små mengder enten til private adresser eller til bedrifter. Lasten skal kunne bli håndtert av transportmiddelet, f.eks en lastebil. Stykkgods er også omtalt som LTL.
SOP Standard Operating Procedure (SOP), også kalt en standard operasjonsprosedyre, består av et sett med instruksjoner. Dette for å hjelpe din bedrifts ansatte med å utføre rutinemessige oppgaver. Disse er ofte komplekse og trenger derfor en standard for gjennomføring.
Temperaturkontrollert transport Omhandler varer som er sensitive, for eksempel farmasøytiske produkter, og som krever temperaturkontrollerte forhold. Varer blir håndtert, administrert og lagret ved riktig temperatur gjennom hele transporten.
TEU TEU står for twenty-foot equivalent unit, eller enhet tilsvarende tjue fot på norsk. Det er en enhet man bruker i sjøfrakt for å måle kapasiteten til containere på skip.
Transportør Som transportør utfører DSV den fysiske transporten. En transportør, også kalt fraktfører utfører frakt i praksis.
TMS Transportation Management System (TMS) er de transportstyringssystemer som vi bruker internt i DSV for å sikre smidige transportkjeder. TMS hjelper med å planlegge, koordinere og administrere transport av gods.
Track and Trace Track and trace er en digital tjeneste spesielt utformet for våre små og mellomstore kunder. Du kan spore forsendelsene dine i myDSV Track and Trace og vår sporingstjeneste gir deg opplysninger om sendingene dine i sanntid.
Vegtrafikkloven Vegtrafikkloven regulerer all trafikk på vei, og den gjelder alle som ferdes og oppholder seg i trafikken. I Norge følger vi denne når vi utfører våre tjenester innen veitransport
WMS Warehouse Management System (WMS) er et lagerstyringssystem. Dette brukes for å holde oversikt over semi- og helautomatiserte lagre. Det er et verktøy som bidrar til økt effektivitet, i tillegg til å skulle øke kundetilfredshet fordi det sikrer rask og pålitelig levering av varer.

DSV spesifikke ord 

Følgende akronymer og vilkår er spesifikke for DSV.

ABX LOGISTIK Selskap kjøpt opp av DSV i 2008.
CargoLink DSV Roads transportstyringssystem. Forkortelse: CL
CargoWise One DSV Air & Sea's transport management system. Forkortelse: CW1
CargoWrite DSV Solutions' lagerstyringssystem.
DSV Air & Sea Holding A/S The holding company for the DSV Air & Sea Division's companies.
DSV kontrolltårn Navnet på DSVs 3,5 PL-produkt tidligere kjent som "kontrolltårn".
DSV Lead Logistics Også kalt 4PL, som vi tilbyr i tillegg til 3PL.
DSV Road Holding A/S Holdingselskapet for Road Division sine selskaper.
DSV Solutions Holding A / S Holdingselskapet for Solutions Divisjonens selskaper.
Agility GIL Selskap kjøpt opp av DSV i 2021.
DSV XPress Navn på DSVs ekspress- / budtjeneste.
DSVs divisjoner DSV består av tre divisjoner: DSV Road, DSV Air & Sea and DSV Solutions.
DSV Self Service Dekker et bredt spekter av selvbetjente tjenester som gjør det raskere og enklere for deg å drive forretning.
Frans Maas Selskap kjøpt opp av DSV i 2006.
myDSV DSVs effektive og digitale kundeplattform for små og mellomstore kunder. Her har du booking, sporing og support, en samlet oversikt over dine forsendelser, online tilgang til dokumenter etc.
Panalpina Welttransport (Holding) AG Selskap kjøpt opp av DSV i 2019.
UTi Worldwide Inc. Selskap kjøpt opp av DSV i 2016.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss