Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Fulfilment

Fulfilment er en verdiskapende tjeneste brukt for å sikre god vareflyt. Fulfilment handler om å effektivisere prosessen fra mottak av varer, distribusjon og lagring, til endelig levering hos kunden. I DSV jobber vi med å optimalisere denne prosessen og sikre både pålitelige og kostnadseffektive løsninger. På DSVs varehus tilbyr vi fulfilment-tjenester til både distribusjon og lagring.

Trinn i fulfilment-tjenesten

  1. Mottak av forsendelser
  2. Lagring av forsendelsene
  3. Plukking, pakking og forberedelse av ordrebestillinger
  4. Laste forsendelser på varehuset og sende de til mottaker
  5. Eventuell returhåndtering 

Fulfilment og 3PL/4PL

Fulfilment er kjennetegnet av tjenester som forbedrer dine eksisterende prosesser og tilbud. Når vi arbeider med fulfilment, leverer vi tredjepartslogistikk (3PL) eller fjerdepartslogistikk (4PL). Dette innebærer at vi overtar ansvaret for din logistikk og transport, og drifter lager og distribusjon. Med en 4PL-løsning utvikler vi logistikken din med et strategisk blikk, i tillegg til å drifte på dine vegne.

Uansett om vi leverer 3PL eller 4PL, iverksetter vi tiltak for å øke effektiviteten og redusere kostnadene. En vanlig 4PL-løsning er for eksempel et kontrolltårn. Det er en ekspertgruppe som forvalter, overvåker og forbedrer din forsyningskjede. Slike logistikkløsninger lar deg fokusere på andre aspekter ved virksomheten din.

Lær mer om logistikk

Verdiskapende logistikkløsninger gjennom fulfilment

I DSV bruker vi mye tid på å optimalisere dine logistikkløsninger. Når du for eksempel leier lagerplass hos oss, optimaliserer vi plassbruken, slik at du kan lagre smartere og mer kostnadseffektivt. Vi håndterer også retur av varer på lageret, der vi fokuserer på å yte den beste servicen overfor dine kunder. Som din transportør, sørger vi for velfungerende logistikkløsninger fra start til slutt.

Fulfilment center

Et fulfilment center er et lager eller varehus der man tilbyr logistikkløsninger for hele verdikjeden. Hos oss omtaler vi det som DSV Fulfilment Factory. I motsetning til et tradisjonelt lager, lagrer vi din varebeholdning i en kortere periode og er fokusert på å levere supplerende løsninger til distribusjon og sending.

I DSV tilbyr vi flere fulfilment-tjenester tilpasset din situasjon. Det er mange faktorer som påvirker hvordan vi best kan hjelpe deg. Det er relatert til bransjen du opererer i, hvorvidt du handler business-to-business (B2B) eller business-to-consumer (B2C), og hvilke kundekrav du må besvare. Løsningene våre er kjennetegnet ved å være automatiserte og digitaliserte, og særlig knyttet til lagring, kundeservice, effektiv pakking og plukking av varer, samt håndtering av returer.

DSV Fulfilment Factory og AutoStore

Med DSV Fulfilment Factory kan din bedrift dra nytte av automatiserte lagertjenester, sammenkoblet med AutoStore-teknologi. Denne teknologien er basert på roboter og skybaserte løsninger, som er avgjørende innen fulfilment. Det er både pålitelig og skalerbart, og gjør lagring og distribusjon enklere. Å finne, plassere, pakke og levere pakker blir mer effektivt. Det gir dessuten muligheten for å overvåke lagerbeholdningen i sanntid, ved hjelp av Warehouse Management System (WMS), som er vårt verktøy for lagerstyring.

AutoStore er en lagertjeneste som er tilgjengelig døgnet rundt, og som vi utformer etter dine egne lagringsoppsett. Man kan lett imøtekomme dine behov, fordi systemet er fleksibelt og lar oss designe våre egne løsninger. Robotene som utfører de tidligere manuelle oppgavene er batteridrevne og derfor mer miljøvennlige. AutoStore reduserer dessuten feilplukk.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Våre fulfilment-tjenester innen lager

Blant lagertjenestene er tilstandskontrollert lagring, bulklagring, automatisert AutoStore lagring og konvensjonell racklagring.

Lageroptimalisering

Lageroptimalisering er en del av lagerstyring, fordi det omhandler planlegging og forbedring av alle aktiviteter knyttet lagring. Det gir oversikt over lagerbeholdning gjennom WMS- og SKU-data. SKU, Stock Keeping Unit, er en produktkode som gir oversikt over varebeholdningen. Vi overvåker alle aktiviteter for å kunne iverksette tiltak ved lav varebeholdning, digitale eller fysiske feilsteg eller svingende etterspørsel. Formålet med lageroptimalisering er å oppnå den rette balansen mellom arbeidskapital, driftskostnader og optimalt servicenivå.

Automatisert lager

Lagerautomatisering gir mer effektiv plukk-og-pakk, samt minsker risikoen for menneskelige feil. Et automatisert lager, der prosessen for å finne varer, pakke dem og distribuere dem er gjort sikrere og raskere, kommer dine kunder til gode. Hvis du driver nettbutikk, kan slike logistikkløsninger for netthandel gjøre store forskjeller. Flere handler mer på nett, og netthandel øker presset på logistikk og transport. Kunder forventer en sømløs prosess fra ordre til levering, og gjerne korte ledetider. Med et automatisert lager kan du forsikre deg om at distribusjonen blir mer strategisk utført. På vårt lager i Vestby utenfor Oslo tilbyr vi disse løsningene.

Les mer om lagring hos DSV

Ta kontakt med oss for Fulfilment-tjenester til best mulig pris

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud