Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

© 2021 DSV A/S - lovbeskyttet rettigheter

Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere eller distribuere materiale fra DSV nettsiden for kommersielt bruk, med mindre det er innhentet skriftlig samtykke fra DSV.

Bruk av nettsiden

Bruk av disse nettsidene skal skje i samsvar med disse juridiske opplysninger. Hvis du ikke kan godta denne opphavsretten, bes du vennligst om å forlate disse nettsidene og slutte å bruke de.

Innhold

Alt innhold på disse nettsidene, inkludert DSV firmanavn og logo, og alle relaterte produkter og designmerker, slagord og all tekst, bilder, filmklipp ("Innhold") er beskyttet av opphavsrett og varemerke lover.

Du må ikke kopiere innhold fra disse nettsidene for annet enn private, ikke-kommersielle formål, dersom slik bruk, må alle opphavsrettigheter beholdes. Videre så må ikke innholdet kopieres, reproduseres eller på annen måte videreformidles. Uten tillatelse fra gjeldende norsk lov, kan du ellers ikke kopiere, vise, laste ned, distribuere, endre, reprodusere, publisere eller videresende informasjon, tekst, dokumenter eller filmklipp som finnes på dette nettstedet eller noen del av dette i elektroniske medier eller på papir, eller lage avledende produkter basert på slike bilder, tekst, dokumenter eller filmklipp, med mindre du har fått skriftlig samtykke fra DSV.

Denne juridiske kunngjøring skal ikke tolkes som om, det indirekte, som følge av berettigede forventninger eller på annen måte overføres noen lisens eller rett til varemerker eller opphavsrett hos DSV, agenter eller tredjepart. Alle produktnavn, enten de vises i stor skrift eller med varemerke symbol, er varemerker for DSV, avdelinger i DSV, divisjoner i DSV, lisenshavere eller samarbeidspartnere, med mindre annet er oppgitt. Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet materiale, unntatt det som er tillatt i denne juridiske merknaden er ikke tillatt og kan være et brudd på f.eks opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsloven og/eller annen gjeldende lovgivning.

DSV er klar over at det kan forekomme at foretak eller enkeltpersoner uten tilknytning til DSV kan bruke DSV sitt varemerke i forbindelse med oppfordring til spedisjonstjenester. DSV godkjenner ikke en slik praksis. DSV påtar seg ikke ansvaret for de eventuelle tap og utgifter som følge av svindel knyttet til uautorisert bruk av DSV sitt varemerke. Hvis du er usikker på om du er på den offisielle nettsiden til DSV eller har korrekt kontaktinformasjon oppfordrer vi deg til å ta kontakt med ditt lokale DSV kontor for å få en bekreftelse. Du finner kontaktinformasjon om alle offisielle DSV kontorer og agenter på nettsiden https://www.dsv.com/en/support/find-dsv.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen på dette nettstedet er gitt "som den er», uten garantier eller løfter av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ukrenkelighet.

Informasjon om aksjekursen som presenteres og vises på nettstedet er gjort tilgjengelig som data feed fra Nasdaq OMX København med minst 20 minutter forsinkelse. DSV påtar seg ikke noe ansvar for riktigheten av denne data feed.

Du bruker dette nettstedet på egen risiko. Verken DSV eller dets datterselskaper er ansvarlig for noen form for tap, inkludert men ikke begrenset til tap av inntekt og fortjeneste være seg direkte, indirekte, kriminelle, tilfeldige, spesielle, betydelige eller andre skader som kan oppstå i forbindelse med tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller innholdet på siden, inkludert virus, uavhengig av innholdets nøyaktighet eller ufullstendighet.

Fraskrivelse av US Securities Law

DSV A/S er ikke registrert i USA og sender ikke inn uttalelser eller kunngjøringer til det amerikanske Securities and Exchange Commission (" SEC"). Aksjer utstedt av DSV A/S er ikke registrert i henhold til US Securities Act of 1933, med senere endringer, eller noen annen offentlig amerikansk regulering av verdipapirer, og slike aksjer har aldri vært notert på en amerikansk børs. Kjøpere og eiere av aksjer utstedt av DSV A/S kan ikke benytte seg av rettsmidler i henhold til amerikansk verdipapirlovgivning om kjøp av aksjer utstedt av DSV A/S.

DSV A/S publiserer sine rapporter og selskapsmeldinger og gir andre opplysninger i samsvar med lovgivningen i Danmark og de regler og forskrifter som er utstedt av Nasdaq OMX København og ikke i samsvar med lover eller forskrifter i USA eller noe annet land.

Lenker til eksterne nettsteder

DSV påtar seg intet ansvar for innholdet eller funksjonalitet på eksterne nettsider som ikke drives eller kontrolleres av selskapet.

Datavirus, ormer, trojanske hester og andre trusler

DSV tar rimelige forholdsregler for å beskytte denne nettsiden mot datavirus, ormer, trojanere og andre trusler. Men DSV garanterer ikke at dette nettstedet er fri for slike skadelige programmer, og fraskriver seg ethvert ansvar for, eller krav for tap eller skade forårsaket av skadelige programmer som er mottatt fra dette området eller gjennom filer som er lastet ned fra nettstedet.

Endringer i juridiske betingelser

DSV bestreber seg på å sikre at innholdet på nettstedet er nøyaktig og oppdatert, men DSV kan når som helst og uten forvarsel endre de juridiske betingelser ved å oppdatere denne siden. Personer som leser denne siden er bundet av slike revisjoner og bør derfor tidvis besøke denne siden for å lese gjeldende informasjon om opphavsrett.

Personvern

www.dsv.com/nb-no eies av DSV.

Telefon : +47 09870
E-postadresse: info@no.dsv.com

I det følgende beskrives hvilke typer opplysninger vi samler på dsv.com og hvordan vi behandler informasjon.

Data Protection

DSV respekterer sine kunders privatliv og behandling av personopplysninger under Personopplysningsloven.

Personlige data og formålet med databehandlingen

DSV kan innsamle, behandle og bruke dine personopplysninger, inkludert ditt navn, postadresse, e-postadresse, telefon, mobil- og faksnummer og informasjon om DSV produkter og tjenester du har kjøpt. Vi kan også be om opplysninger som jobb funksjon, stilling, bransje, foretak og land.

Dine data vil bli behandlet til følgende formål:

  • å sikre tilgang til nettstedet vårt, inkludert tilgang til DSV e-tjenester 
  • å håndtere registrering og pålogging til DSV e-tjenester 
  • for å behandle din bestilling online eller bestille produkter og tilbehør
  • å tilby deg tjenester (bare med ditt samtykke)
  • å kontakte deg angående den tjenesten du har bedt om
  • å utføre den tjenesten du har bedt om, inkludert Track & Trace
  • å håndtere betaling
  • til studier av hvordan vår tjeneste til deg kan forbedres og å gi en rimelig service til våre brukere 
  • å informere deg om produkter og tjenester fra DSV (bare med ditt samtykke)
  • videresende prisforespørsler til relevante lokale avdelinger i DSV

Data i Norge og overføring til konsernselskaper i utlandet

Din personlige informasjon er lagret på DSV’s hosting partner (Netgroup)'s datamaskiner i Danmark og kan, for de formål som er beskrevet ovenfor, deles med andre selskaper av vårt konsern. DSV og/eller andre selskaper i vårt konsern innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS kan overføre dine personlige data til tredjeparts spesialister for behandling i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS.

Vi tar alle rimelige nødvendige skritt for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet forsvarlig og i samsvar med retningslinjene for personvern.

Bruk av informasjon til direkte markedsføring

Med ditt samtykke kan DSV bruke informasjonen du har oppgitt til å sende deg tilbud som DSV tror vil være av interesse for deg. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke til mottak av ytterligere informasjon fra DSV. Du har også ubetinget rett til å be oss om ikke å behandle dine personlige data for direkte markedsføring. Du kan til enhver tid utøve denne retten ved å kontakte oss per post eller ved e-post på adressen som er angitt i denne informasjon.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Hvis operatøren av dette nettstedet blir solgt, vil listene over de aktuelle registrerte brukere og annen personlig informasjon om brukerne våre overføres til den nye eieren. Dette vil bli gjort i samsvar med gjeldende lovgivning. Videre vil DSV utlevere dine personlige opplysninger hvis DSV har plikt til å utlevere dine personlige data som følge av en dom eller annen rettslig forpliktelse, en vitnestevning eller rettssak, eller det som ellers kreves ved lov eller hvis vi tror at det er nødvendig for å hindre eller iverksette tiltak i forhold til ulovlig aktivitet eller brudd på våre retningslinjer.

Cookies

Du kan lese om vår Cookiepolitikk her for å lære mer om hvordan vi bruker cookies.

Avmelding

Alle som registrerer seg for DSV nyhetsbrev gjør dette frivillig, og du kan når som helst si opp, for eksempel ved å sende oss en e-post, eller ved å bruke linken nederst på alle e-poster med nyhetsbrev. Det er like enkelt å si opp abonnementet som å registrere seg for et nyhetsbrev. Alle e-poster med nyhetsbrev eller lignende tjenester er markedsføring.

Sikkerhet

Din personlige informasjon er DSV ansvar. DSV sikrer at den lagrede informasjonen, inkludert dine personlige data behandles og sikres riktig i samsvar med de til enhver tid gjeldende sikkerhetsstandarder.

Dine rettigheter

Du har rett til når som helst å vurdere informasjonen, og til å be om at de blir rettet, supplert eller fjernet ved å sende en epost til info@no.dsv.com, eller ved å sende en forespørsel til DSV, se adressen som er oppgitt ovenfor.

Lov og rett

Denne juridiske kunngjøring er underlagt norsk lov. Hvis det oppstår en tvist som følge av denne juridiske kunngjøring som ikke kan løses i minnelighet, skal den bringes inn for norske domstoler.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss