Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Vi holder forsyningskjeder i gang i en verden i endring - Bærekraft ESG

Vi mener at verdenshandel er en viktig driver av verdens velstand, men nå er det på tide at vi endrer måten vi utfører den på

Vi anerkjenner vår rolle som en del av den kritiske infrastrukturen som driver verdenshandelen og som en sentral drivkraft for bærekraftig vekst for våre interessenter, inkludert både kunder, aksjonærer og samfunnet forøvrig. Vi jobber derfor for å tilby grønnere og mer effektive transportløsninger gjennom bedre planlegging, nye teknologier og innovative løsninger. DSV er dedikert til å integrere bærekraftige ESG-prinsipper i alle aspekter av virksomheten vår.

Som en av verdens topp tre transport- og logistikkleverandør har DSV et sterkt fokus på å sikre ansvarlig bærekraftig transport og forretningspraksis overalt hvor vi opererer. Gjennom å anerkjenne vår rolle i bransjen, har vi hevet våre bærekraftsambisjoner og forpliktet oss til å nå netto nullutslipp på tvers av våre operasjoner innen 2050. 

Få et pristilbud på bærekraftig transport

Slik implementerer vi bærekraftige ESG-løsninger

Vi hjelper kundene våre med å navigere komplekse forsyningskjeder og introduserer større effektivitet og bærekraft i deres virksomhet. For å oppnå dette tilbyr vi Grønne logistikkløsninger. Disse varierer fra CO2 rapportering til strategisk optimalisering av forsyningskjede og bærekraftige drivstofftilbud. 

Vi kan ikke realisere våre bærekraftsmål alene. Derfor samarbeider vi tett med kunder, partnere i bransjen, og interessenter for å utvikle løsninger som gagner både planeten og virksomheten vår. 

Vi gir kundene muligheten til å drive virksomheten sin mer bærekraftig uten å gå på akkord med servicenivåer og operasjonell fortreffelighet.

- Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør, DSV A / S

Hva er ESG?

ESG står for "Environmental, Social, and Governance" og er en forkortelse som brukes for å beskrive tre sentrale faktorer som bedrifter tar hensyn til når de vurderer bærekraft og ansvarlig forvaltning. DSV er en global leverandør av transport- og logistikkløsninger, inkludert i Norge, og vi har et sterkt fokus på å integrere bærekraftige ESG-prinsipper i vår virksomhet.

Når det gjelder miljøaspektet, jobber DSV Norge aktivt med å redusere vår miljøpåvirkning gjennom initiativer som energieffektivisering, avfallshåndtering og utslippsreduksjon. Vi har implementert grønn teknologi i transportflåten vår og investerer i alternative drivstoffkilder for å minimere karbonavtrykket. DSV Norge er også engasjert i å redusere plastavfall og fremmer resirkulering og gjenbruk innenfor logistikksektoren.

Når det gjelder sosiale aspekter, tar vi ansvar for å sikre en trygg og inkluderende arbeidsplass for alle ansatte. Vi fokuserer på mangfold og likestilling, og jobber for å opprettholde høy standard. DSV Norge engasjerer seg også i lokale samfunnsprosjekter og støtter veldedige organisasjoner for å bidra positivt til samfunnet.

Gjennom en sømløs prosess sikrer vi å ha på plass et sterkt styresett og etiske retningslinjer. Vi har etabler et rammeverk for ansvarlig forvaltning, som inkluderer risikostyring og god forretningspraksis. Vi har også etablert en egen rådgivningsgruppe for bærekraft for å veilede og overvåke bærekraftsinitiativer på tvers av organisasjonen.

Finn ut mer om hvordan vi jobber med bærekraft

For å gjennomføre våre ord til handlinger som kan ha en innvirkning på planeten vår, jobber vi med bærekraft på tvers av alle områder av virksomheten vår, fra fly-, sjø- og veifrakt til kontraktlogistikk

 • Governance icon

  Styresett

  Les om de robuste interne og eksterne prosessene som styrer vår tilnærming til bærekraft.

 • Strategy icon

  Strategi

  Se hvordan miljømessig og sosialt ansvar er en integrert del av vår forretningsstrategi.

 • Environment icon

  Miljø

  Oppdag hvordan vi streber etter å lede overgangen til en grønnere, mer miljøvennlig praksis.

 • Social responsibility icon

  Vårt samfunnsansvar

  Les om vår forpliktelse til å tilby et trygt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte.

 • Integrity icon

  Forretningsetikk

  Utforsk hvordan vi lever opp til de høyeste etiske standardene og forventer det samme fra våre forretningspartnere. 

 • Reporting icon

  Rapportering og vurdering

  Finn ut mer om de internasjonalt anerkjente retningslinjene og standardene vi bruker for vår bærekraftsrapportering.

Vi jobber med bærekraft på tvers av alle områder av virksomheten vår, fra fly-, sjø- og veifrakt til kontraktlogistikk.

Finn ut mer i vår siste bærekraftsrapport.

Noen spørsmål?

Kontakt Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance