Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Les vår bærekraftsrapport

Mot bærekraftige forsyningskjeder

Vi sikrer at globale forsyningskjeder fungerer sømløst, og forplikter oss til å muliggjøre avkarbonisering på tvers av vår verdikjede og innen transport- og logistikkindustrien

Vi erkjenner vår rolle som en del av den kritiske infrastrukturen som driver verdenshandelen, og som en nøkkelaktør for bærekraftig vekst for alle interessentene våre, inkludert kunder, aksjonærer og samfunnet forøvrig. Vi jobber for å tilby mer bærekraftige og effektive transportløsninger gjennom bedre planlegging, nye teknologier og innovative løsninger. 
 
Som en av verdens største transport- og logistikkleverandør har DSV et sterkt fokus på å sikre ansvarlige og bærekraftige forretningspraksiser uansett hvor vi opererer. Idet vi erkjenner vår rolle i bransjen, er vi fast forpliktet til å spille en viktig rolle i å muliggjøre den nødvendige endringen for å oppnå netto nullutslipp i vår bransje så vel som i vår virksomhet. For å oppfylle dette ansvaret har vi forpliktet oss til å nå netto nullutslipp på tvers av våre operasjoner innen 2050.

Vi hjelper våre kunder med å navigere i komplekse forsyningskjeder og introduserer større effektivitet og bærekraftighet i deres operasjoner. Våre grønne logistikkløsninger tilbyr våre kunder spesifikke løsninger for dekarbonisering, som spenner fra CO2-rapportering, strategisk optimalisering av forsyningskjeden, bærekraftig lagerhold, til bærekraftige drivstoff og karbonkompensasjon.  
 
Vi er en del av en kompleks bransje, og å nå våre bærekraftsmål krever partnerskap og samarbeid. Vi tror sterkt på en kollektiv tilnærming, og vi samarbeider med kunder, leverandører, relevante organisasjoner og interessenter for å utvikle løsninger som gagner både planeten vår og vår virksomhet. 

På tvers av våre globale virksomheter omsetter vi våre bærekraftsprioriteter til handling. Våre initiativer spenner fra å håndtere avfallsforurensning, tilby effektiv katastrofehjelp, fremme mangfold og redusere CO2-utslipp. Våre bærekraftsinitiativer er tydelig dokumentert i vårt aktivitetskart. 

DSVs kart over bærekraftsinitiativer

Utforsk vårt kart over bærekraftsinitiativer for å lære om omfanget av aktiviteter som understøtter bærekraft på tvers av våre globale operasjoner.

DSVs kart over bærekraftsinitiativ

Lær mer om hvordan vi jobber med bærekraft

For å gjøre ordene våre om til handlinger som kan ha en innvirkning på planeten vår, jobber vi med bærekraft i alle områder av virksomheten vår, fra fly-, sjø- og veifrakt til tredjepartslogistikk.

 • Governance icon

  Styresett

  Les om de solide interne og eksterne prosessene som styrer vår tilnærming til bærekraft.

 • Strategy icon

  Strategi

  Se hvordan miljømessig og sosialt ansvar er en integrert del av vår forretningsstrategi.

 • Environment icon

  Miljø

  Oppdag hvordan vi streber etter å lede overgangen til en grønnere og mer miljøvennlig praksis.

 • Social responsibility icon

  Vårt samfunnsansvar

  Les om vårt løfte om å tilby et trygt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte.

 • Integrity icon

  Forretningsetikk

  Utforsk hvordan vi lever opp til de høyeste etiske standardene og forventer det samme fra våre forretningspartnere. 

 • Reporting icon

  Rapportering og vurdering

  Finn ut mer om de internasjonalt anerkjente retningslinjene og standardene vi bruker for vår bærekraftsrapportering.

Hva er ESG?

ESG står for "Environmental, Social, and Governance" og er en forkortelse som brukes for å beskrive tre sentrale faktorer som bedrifter tar hensyn til når de vurderer bærekraft og ansvarlig forvaltning. DSV er en global leverandør av transport- og logistikkløsninger, inkludert i Norge, og vi har et sterkt fokus på å integrere bærekraftige ESG-prinsipper i vår virksomhet.
Når det gjelder miljøaspektet, jobber DSV aktivt med å redusere vår miljøpåvirkning gjennom initiativer som energieffektivisering, avfallshåndtering og utslippsreduksjon. Vi har implementert grønn teknologi i transportflåten vår og investerer i alternative drivstoffkilder for å minimere karbonavtrykket. DSV er også engasjert i å redusere plastavfall og fremmer resirkulering og gjenbruk innenfor logistikksektoren.

Når det gjelder sosiale aspekter, tar vi ansvar for å sikre en trygg og inkluderende arbeidsplass for alle ansatte. Vi fokuserer på mangfold og likestilling, og jobber for å opprettholde høy standard. DSV Norge engasjerer seg også i lokale samfunnsprosjekter og støtter veldedige organisasjoner for å bidra positivt til samfunnet.

Gjennom en sømløs prosess sikrer vi å ha på plass et sterkt styresett og etiske retningslinjer. Vi har etabler et rammeverk for ansvarlig forvaltning, som inkluderer risikostyring og god forretningspraksis. Vi har også etablert en egen rådgivningsgruppe for bærekraft for å veilede og overvåke bærekraftsinitiativer på tvers av organisasjonen.

Vi jobber kontinuerlig med bærekraftig innenfor alle områder av virksomheten vår, fra fly-, sjø- og veifrakt til tredjepartslogistikk.

Les mer i vår nyeste bærekraftsrapport

Noen spørsmål?

Kontakt Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance