Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Reklamasjon

Du som eier av godset ditt, skal stille krav om erstatning. Vi hjelper deg med å registrere din reklamasjon

Reklamasjon av gods - når uhellet er ute

Tenk at det alltid er mottaker av gods som skal reagere og det er du som eier av godset som skal stille krav om erstatning. Det er viktig at du sender inn din reklamasjon så fort som mulig sammen med alle underbilag. Jo mer informasjon du vedlegger din reklamasjon, jo fortere kan den behandles og avsluttes.

Har du en transportskade på ditt gods, skal du sende inn reklamasjon via myDSV, men merk at det er ulik fremgangsmåte for å registrere reklamasjoner ut ifra hvilken transporttype som gjelder. Les mer under "prosedyre for reklamasjoner" og se våre ulike registreringsmåter for Road, Air & Sea og Solutions. 

Hva er reklamasjon? 

En reklamasjon er en beskjed fra kjøperen til selgeren om at en vare eller tjeneste er feil eller ikke oppfyller forventningene. Beskjeden kan inneholde en beskrivelse av hvilken type mangler eller feil som påpekes, men dette er ikke påkrevd.

Kort sagt, en reklamasjon er en klage på at noe er levert feil eller med mangler. Vanlige feil eller mangler inkluderer avvik fra det som ble avtalt, forventet eller forutsatt ved salget, det vil si at det er en mangel i forhold til det som opprinnelig ble avtalt mellom partene.

Ved mottak av gods

  1. Undersøk godset nøye sammen med sjåføren. Kontroller godset for rett antall kolli og om synlige skader finnes på emballasjen/godset.
  2. Synlig skade på emballasje eller gods eller savnet gods/manko skal noteres på fraktbrevet direkte ved mottak.
  3. Skadet gods og emballasje skal spares hos mottaker. Både emballasje og gods skal fotograferes.

Synlig skade må noteres på fraktbrevet/kvittering ved mottak. Det er derfor veldig viktig å undersøke godset ved ankomst.

Skjult skade skal meldes skriftlig innen 7 dager/utland og omgående uten ugrunnet opphold/innland (med skjult skade menes gods som er skadet selv om emballasjen og godset så intakt ut ved ankomst).

Savnet gods

Du må først kontakte speditøren for å få hjelp til å lete etter godset. Savnet gods ansees først som tapt etter 60 dager.

Prosedyre ved reklamasjon

Registrering av reklamasjoner for DSV Air & Sea skal gjøres direkte via myDSV

Bruk eksisterende login til myDSV. Dersom du ikke har fått login til myDSV, ber vi om at du kontakter oss på tlf. +47 09870 eller kontakt din lokale DSV-representant. 

Din reklamasjon av en skadesak i myDSV, sendes direkte til DSV's forsikringsavdeling. Når du har sendt inn en reklamasjon i myDSV, vil du motta et saksnummer som er obligatorisk på alle fremtidige korrespondanser i forbindelse med den konkrete saken. For å oppnå en effektiv håndtering i forbindelse med din skadesak, er det viktig at du fyller ut den obligatoriske informasjonen på korrekt måte. Du bes derfor om å påse at følgende dokumenter er vedlagt: 

  • Kopi av handelsfaktura, angi gjerne posisjon som er skadet/manko
  • Bildedokumentasjon av både emballasje og gods 
  • Kopi av kvittert fraktbrev (PoD) 

DSV Air & Sea

Klikk her for å registrere en reklamasjon via myDSV

DSV Road

Klikk her for å registrere en reklamasjon lokalt via skjema

Klikk her for å registrere en reklamasjon sentralt via myDSV

DSV Solutions

Klikk her for å registrere en reklamasjon via Recap

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss