Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Kontakt oss

Verdiøkende tjenester – hjelp med fortolling, forsikring og spesialtransport

DSV tilbyr en rekke verdiøkende tjenester som går utover tradisjonell godstransport. Med et globalt fotavtrykk og en dyp forståelse for de skiftende kravene i dagens dynamiske forretningsmiljø, har DSV satt seg som mål å være en pålitelig partner for bedrifter som søker å optimalisere sin logistikk og forsyningskjede. Vi tilbyr forsikring under transport og ved lagring, samt stor ekspertise og lang erfaring med fortolling og transport av farlig gods. Våre verdiøkende tjenester er ment å styrke effektiviteten, lønnsomheten og konkurransekraften til din bedrift.  

Hva er verdiøkende tjenester?  

Verdiøkende tjenester er tilleggstjenester som yter det lille ekstra. Formålet med å velge disse tjenestene er å gi merverdi til bedriften din. For eksempel vår forsikringstjeneste som beskytter varene dine underveis i transporten, samt ved lagring i transitt eller toll. Tollklarering er uunngåelig i moderne varehandel, der det er mange retningslinjer og tilhørende dokumenter å holde styr på. Her rådgir, hjelper og støtter vi deg, slik at fortolling blir utført korrekt både ved import og eksport. Våre verdiøkende tjenester handler om å dele vår ekspertise og erfaring med deg, slik at du kan være trygg på at varene blir fraktet effektivt og sikkert fra A til B.

Liste over våre verdiøkende tjenester:  

Velg den tjenesten som besvarer ditt behov

Tjenester til fortolling  

Fortolling og korrekt utført tollklarering er avgjørende for vareflyten i dagens globale økonomi. Det er nødvendig å ha kontroll over de komplekse reglene og prosessene knyttet til import og eksport. I DSV tilbyr vi verdiøkende tjenester for å hjelpe bedrifter med tollklarering, herunder import- og eksportklarering. Våre eksperter håndterer formaliteter, hjelper med tolldokumentasjon og legger til rette for at varene blir riktig fortollet. Du kan stole på våre tollmeglere, som innehar lokal kunnskap om nasjonale tollregimer, og vår lange erfaring med å sikre effektiv vareflyt over landegrensene.  

Tollklarering og konsulenttjenester

Sikre effektive globale forsendelser ved hjelp av ekspertisen til lisensierte meglere.

Nærbilde av fire DSV ansatte som diskuterer merverditjenester

Beskytt varene dine med forsikring  

Vi tilbyr skreddersydde forsikringer av dine varer. Dette gjelder både under transport og ved lagring av godset. Forsikringen gir beskyttelse mot økonomisk tap ved skader eller uhell, uansett om det skjer ved lasting, lossing eller lagring av varer. Vareforsikring dekker alle transporttyper, samt ruter til alle destinasjoner. Lagerforsikring dekker skader ved for eksempel brann, tyveri eller andre uheldige situasjoner. Det er imidlertid deg som eier, og ikke oss som speditør, som har ansvaret for å ha en forsikring på plass. Våre løsninger er heldigvis gunstige og enkle å tilpasse etter behov.  

Last- og vareforsikring

Beskytt varer mot risikoen for økonomisk tap.

DSV ansatt som prater med en kunde om vareforsikring

Frakt og håndtering av farlig gods  

Farlig gods er varer som utgjør en risiko for miljø og mennesker dersom det skjer et uhell underveis i transporten. Det finnes 9 fareklasser av farlig gods som gir begrensninger og muligheter i transporten. Det er avgjørende å frakte farlig gods i samsvar med definerte retningslinjer og etterleve relaterte rutiner. Det er ulike prosedyrer for frakt av farlig gods på fly, med skip og på vei, og disse er definert i respektive forskrifter. Samtidig skal merking og emballering gjennomføres på en bestemt måte. Våre medarbeidere er erfarne i transport av farlig gods på alle transporttyper, og ved alle steg i transporten. I DSV hjelper vi deg med å ha kontroll på alle disse elementene i transporten og logistikken. 

DSV Protect

Mot uforutsette hendelser

DSV Protect: forsikring

Purchase Order Management  

Purchase Order Management er et system for å holde oversikt over bestillinger og lagerenheter. Lagerenheter går under navnet Stock Keeping Units (SKU), som inneholder en strekkode med informasjon om varen. Det er avgjørende å holde oppsyn med lagerenheter, fordi man vil forsikre seg om at lagerbeholdningen sammenfaller med innkommende bestillinger. Samtidig kan man sikre seg at sendinger ute til levering ankommer til rett tid og sted. Lageroptimalisering kan med andre ord spille en betydelig rolle i vareflyten, og dermed øke lønnsomheten til virksomheten din. Derfor spiller Purchase Order Management en viktig rolle i å forbedre dine forsyningskjeder, ettersom slike optimaliserte løsninger gjør det lettere for deg å øke konkurransefortrinnet og beholde dine eksisterende markedsandeler.  

Purchase Order Management

Er du klar for en tydeligere oversikt over innkjøpsordrene dine?

Illustrasjon av DSV Purchase Order Management

Vi matcher verdiøkende tjenester med din bedrift 

Våre verdiøkende tjenester har eksistert i lang tid, og vår erfaring spenner bredt mellom flere forskjellige bransjer. Våre tjenester kan spille en betydelig rolle for både små, mellomstore og større bedrifter, og bidra til blant annet økt lønnsomhet, mer effektive prosesser og bedre strategiske valg. Kontakt oss i dag for å høre hvordan forsikring, vår ekspertise innenfor toll, skreddersydde transportløsninger og digitale løsninger kan hjelpe deg med å besvare ditt transport- og logistikkbehov.     

Få rådgivning i dag

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss