Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Effektiv eksportklarering og sikker eksportdeklarasjon

Eksport dreier seg om å sende varer ut av Norge i tråd med handelsregelverket. Varer skal eksportklareres før de forlater landet, og DSV i Norge utfører om lag 100 000 eksportklareringer i året på vegne av våre kunder. Blant våre tjenester innen fortolling og tollklarering, utgjør eksportklarering en vesentlig del. En eksportklarering er prosessen for å få varer godkjent for transport til et annet land, der korrekt dokumentasjon utgjør grunnlaget for korrekt eksportklarering.    

Hva er eksport?  

Definisjonen på eksport er salg av varer og tjenester til utlandet. En eksportør er en person, firma eller organisasjon som driver med eksporthandel. Speditørene våre kan hjelpe deg med å håndtere hele eksportklareringen, inkludert utfylling av eksportdeklarasjonen. Eksport skal alltid deklareres ovenfor Tolletaten, og eksportør er pålagt å melde fra via en fortolling – som også kalles en deklarasjon. Deklarasjonen blir kontrollert i en ekspedisjon, som blir gjort gjennom tollens eget system for fortolling. Varene kan ikke forlate Norge før Tolletaten har gitt tillatelse til det. 

Eksport av varer fra Norge  

Eksport av varer fra Norge skjer i henhold til den relevante handelsavtalen. Norge har mange ulike handelsavtaler med enkeltland og landgrupper (for eksempel EU/EØS). Handelsavtaler kan gi lavere toll eller tollfrihet på mange produkter i importlandet mot korrekt tilleggsdokumentasjon om opprinnelse. Slik dokumentasjon kan være ulike sertifikater, for eksempel EUR.1, EUR-MED eller GSP, eller fakturaerklæringer. En norsk eksportør kan også avgi opprinnelseserklæring på handelsdokumentet.  

Ta kontakt med din lokale DSV-representant om mer informasjon på dette

Hva innebærer en eksportdeklarasjon?  

En eksportdeklarasjon er en erklæring fra eksportør til tollmyndighetene om at eksporten er gjennomført. Den inneholder opplysninger om varenes verdi, opprinnelse, mottaker og andre relevante opplysninger til eksporten. Dette er nødvendig informasjon for å kunne garantere at eksporten følger alle regler og retningslinjer i eksportlandet. Man kaller dette også for en opprinnelseserklæring. 

Hva er et EUR.1-sertifikat?  

Et EUR.1-sertifikat bekrefter opprinnelsesstatusen til varen som eksporteres. Det bekrefter også at varene har blitt produsert i henhold til den aktuelle handelsavtalen. Sertifikatet gir rett til fordelaktige tollsatser eller fritak fra å betale toll i importlandet. Forskjellen mellom dette sertifikatet og eksportdeklarasjonen ligger i bruksområdet. EUR.1-sertifikatet bekrefter at varen har blitt produsert og eksportert i samsvar med handelsavtalen. Handelsavtalen dekker flere spesifiserte retningslinjer, mens eksportdeklarasjonen gjelder regelverk for eksportregimet i det aktuelle landet.

Eksport sammen med DSV  

Våre tollklareringsagenter er eksperter på å håndtere alle typer eksportdeklarasjoner, og kan dermed sikre smidig og effektiv tollklarering på alle dine varer. Eksportdeklarasjonen sendes av eksportør når varene er ferdig kontrollert. Denne blir attestert av oss i DSV for sendinger som fraktes i vår regi, og er et viktig dokument for eksportøren som dokumentasjon for momsfri fakturering.  

Våre tjenester  

  • Eksportdeklarering
  • Varedeklarasjon 
  • Midlertidig utførsel, for eksempel varer som skal til reparasjon i utlandet for å så sendes tilbake til Norge 
  • Gjenutførsel 
  • Eksport av restriksjonsbelagte varer, eksempelvis avfall og fiskeprodukter. Se den fullstendige oversikten her.  

Vi hjelper også med generell fortolling, importklarering og andre spørsmål knyttet tollklarering.  

Mer informasjon om eksport  

Eksport av varer kan være regulert blant annet gjennom Utenriksdepartementet. Dette gjelder spesielt varer til militært formål og ofte med et politisk vedtak. Det er også spesielle regler rundt eksport av blant annet avfall og matvarer samt fiskeprodukter. Ta kontakt med din lokale DSV-representant, eller Tolletaten direkte dersom ditt firma trenger videre informasjon om slike spesielle krav.  

Ofte stilt spørsmål 

Hvilke konsekvenser har internasjonale forhold når det gjelder eksport? 

Eksport skjer i henhold til internasjonale avtaler og det er derfor mange variabler som påvirker eksportklarering. Betalingsformer, handelsdokumenter, leveringsbetingelser, frihandelsavtaler og opprinnelsesregler påvirker eksporten. Særlig ansvarsfordelingen påvirker vareflyten og vilkårene for handelen mellom kjøper og selger.   

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road