Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

DSV i Norge utfører nærmere 100.000 eksportklareringer i året på vegne av våre kunder

Alle sendinger ut av Norge skal eksportklareres før de kan sendes ut av landet. Det er en forenklet rutine for sendinger med verdi under NOK 5.000,-. Handelsdokumentasjon er basis for korrekt klarering.

Eksportdeklarasjon sendes av eksportør når varene er utført. Denne blir attestert av oss i DSV for sendinger som transporteres i vår regi, og er et viktig dokument for eksportøren som dokumentasjon på momsfri fakturering. Når du skal sende varer til et annet land, må du fylle ut en eksportdeklarasjon for å informere tollmyndighetene om varene som blir sendt ut av landet. 

Handelsavtaler

Norge har mange ulike handelsavtaler med enkeltland og landgrupper (for eksempel EU/EØS). Slike handelsavtaler kan gi lavere toll eller tollfrihet på mange produkter i importlandet mot korrekt tilleggsdokumentasjon om opprinnelse. Slik dokumentasjon kan være ulike sertifikater (for eksempel  EUR1/EURMED/GSP) eller fakturaerklæringer. Norsk eksportør kan avgi opprinnelseserklæring på handelsdokumentet. Ta kontakt med din lokale DSV-representant for mer informasjon på dette. Våre tollklareringsagenter er eksperter på å håndtere alle typer eksportdeklarasjoner og kan sikre en smidig og effektiv tollklarering for dine varer.

Hva er eksport?

Enkelt forklart er eksport salg til utlandet av varer og tjenester. En eksportør er en person, firma eller organisasjon som driver med eksportandel. Eksport av varer kan være regulert blant annet gjennom Utenriksdepartementet. Dette gjelder spesielt varer til militært formål og ofte med et politisk vedtak. Tollspeditøren vår kan hjelpe deg med å håndtere hele eksportklareringen, inkludert utfylling av eksportdeklarasjonen.

Det er også spesielle regler rundt eksport av blant annet avfall og matvarer samt fiskeprodukter.

Ta kontakt med din lokale DSV-representant eller Tollen direkte dersom ditt firma trenger videre informasjon om slike spesielle krav.

Link til Tollens sider

Eksportklarering

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road