Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Fraktbrev

Et fraktbrev gir opplysninger om forsendelsen, og det fungerer som en kontrakt mellom avsender, transportør og mottaker. Fraktbrevet bekrefter at transportøren har mottatt forsendelsen og dermed at de er ansvarlige for at varene blir levert til mottaker. Fraktbrevet er nødvendig for fleksible forsyningskjeder

Hva er et fraktbrev?

Fraktbrevet informerer om hvilke varer som fraktes, i tillegg til vekt, størrelse, ADR gods, og mengde. Opplysninger om fraktbetaler fastsettes også i et fraktbrev. Som avsender og mottaker kan du følge forsendelsene og spore hvor de befinner seg i ruten. Fraktbrevet viser dermed enkelt og oversiktlig hvem som er ansvarlig for varene, og hvem som påtar seg risikoen for uhell eller skade.

CMR mal 

Det finnes noen standardiserte krav til CMR i internasjonal transport. Disse fungerer som en mal for deg som skal utforme et fraktbrev. Vi lister derfor opp komponenter du ikke må glemme:

 • Avsender og mottakers navn og adresse 
 • Fraktførers navn og adresse
 • Transporttemperatur for varene 
 • Dato for henting og levering 
 • Leveringsbetingelser
 • Antall kolli
 • Godsvekt 
 • Merking
 • Nummer, eventuelt også kundenummer 
 • Hvis det er farlig gods eller annen spesialgods, skal dette nevnes 
 • Varetype

 

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Forskjellige typer fraktbrev

Avhengig av transporttype, bruker man forskjellige fraktbrev. Hvert fraktbrev har egne spesifikasjoner og formål – nedenfor får du en oversikt over de mest sentrale fraktbrevene.

CMR – brukt i veitransport

Hva er CMR? Jo, CMR henviser til Genèvekonvensjonen om veifraktavtaler. Et CMR-fraktbrev setter derfor retningslinjene for internasjonal veitransport. De juridiske spillereglene for varetransport på vei defineres i CMR-konvensjonen, som i praksis innebærer at forholdet mellom kjøper, selger og transportør blir fastsatt her. Ansvar og risiko er avgjørende å definere i tilfelle det skulle skje uhell eller skader. CMR-fraktbrevet bidrar til å løse konflikter og minsker risikoen for feilkommunikasjon, ettersom formålet er å definere ansvarsfordelingen.

Et CMR-fraktbrev er en kontrakt mellom eksportør og transportør. Det beskriver varene som blir fraktet. eCMR er den digitale utgaven av dette fraktbrevet.

Air waybill (AWB) – brukt i flyfrakt

En Air waybill er fraktbrevet man bruker i flyfrakt. Det bekrefter at transportøren, for eksempel DSV, har mottatt forsendelsen. Dette innebærer også at ansvarsfordelingen, herunder ansvaret for levering, blir definert i en AWB. Det fungerer som en kontrakt mellom avsender, transportør og mottaker.

Det skal inneholde informasjon om varene som transporteres, inkludert vekt, mengde, størrelse og verdi. Adressene til avsender og mottaker, samt andre relevante opplysninger skal også inkluderes i en AWB.

Bill of Lading (B/L) - gjelder alle transporttyper 

Man bruker en Bill of Lading i jernbanetransport og sjøfrakt. Dette bekrefter at varene er ombord kjøretøyet eller fartøyet, samt at føreren er ansvarlig for å frakte de på en trygg måte. Det er også et bevis på hvem som eier varene.

Les mer om Bill of Lading her. 

Merking og emballasje er avgjørende for velfungerende logistikk

Tilstrekkelig merking og emballasje av gods er avgjørende for velfungerende transport. Du må bruke riktige etiketter og inkludere relevant dokumentasjon. Det er viktig at fraktbrevet er korrekt og inkludert i forsendelsen. Om ikke, blir det blant annet utfordrende å avgjøre hvem som er eier eller ansvarlig for godset. Dette gir både eiertvister og tvister i tilfelle skade under transport. Forsendelsen blir dessuten forsinket. Utilstrekkelig merking gir også utfordringer i tollen ved tollkontroll, fordi det ikke er noe informasjon som kan understøtte avsender og mottaker. 

Hvilke andre dokumenter du må inkludere i forsendelsen varierer mellom transporttyper. Det kan for eksempel være fakturaer eller kvitteringer, sikkerhetserklæringer og tolldokumenter. Hvis virksomheten din er AEO-autorisert, kan dette forenkle tollprosessen og kravet til dokumentasjon. Når det er sagt, er riktig dokumentasjon nødvendig for at transporten blir gjennomført på en sikker og effektiv måte.

Slik hjelper vi i DSV deg med å holde styr på fraktbrev

Våre logistikkløsninger gjør det lettere for deg å forholde deg til fraktbrev. Vår Lead Logistics forenkler blant annet prosessen fordi vi tilbyr velfungerende digitale tjenester og hjelp til å optimalisere forsyningskjeden. Det er mange opplysninger som du skal inkludere i fraktbrevet, og det er derfor ikke rart hvis du mister overblikket. Kontakt oss i dag, og fortell om dine transport- og logistikkbehov. Vi hjelper deg og sørger for at transporten blir sømløs.

Ta kontakt med oss for spørsmål til fraktbrev, eller dersom du ønsker et tilbud

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har forslag eller spørsmål. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud