Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Fraktbrev

Et fraktbrev er en bekreftelse på at det er inngått en transportavtale, og fungerer derfor som en kontrakt mellom avsender, transportør og mottaker. Det sikrer at alle tre parter har fått den samme informasjonen. Fraktbrevet bekrefter blant annet at transportøren har mottatt forsendelsen og gjør den ansvarlig for at varene blir levert til mottaker. 

Få et tilbud på en transportavtale

Hva er et fraktbrev? 

Fraktbrevet er en pakkseddel som legges ved sendingen og beskriver innholdet og spesifiserer leveringsbetingelser. Fraktbrevet opplyser blant annet hvilke varer som fraktes, i tillegg til vekt, størrelse og mengde. Dersom det er ADR gods (farlig gods) i sendingene, blir for eksempel dette opplyst i et fraktbrev. Leveringsbetingelsene inkluderer blant annet informasjon om hvem som betaler for frakten og hvem som er ansvarlig for varene. Fraktbrevet viser dermed enkelt og oversiktlig hvem som påtar seg risikoen for uhell eller skade. 

Fraktbrev som bekreftelse og kontrakt 

Fraktbrevet skrives ut i tre eksemplarer. Ett til transportør, ett til avsender og ett som følger med godset. Man legger ved fraktbrevet fordi det inneholder viktige opplysninger om sendingen. Dette henger sammen med at fraktbrevet stadfester ansvarsforholdet mellom de tre.

Fraktbrev mal 

Det er blitt utarbeidet et felles formular for hvordan utfyller et fraktbrev. Dette gjelder globalt og dekker all internasjonal frakt. Malen inkluderer den obligatoriske informasjonen som et fraktbrev skal inneholde. 

Utfyll fraktbrev malen 

Se alle de standardiserte kravene som fraktbrevet skal inneholde:

 • Avsender og mottakers navn og adresse
 • Navn og adresse på fraktfører
 • Transporttemperatur for varene
 • Dato for henting og levering
 • Leveringsbetingelser
 • Antall kolli
 • Godsvekt
 • Merking
 • Nummer, eventuelt også kundenummer
 • Hvis det er farlig gods eller annen spesialgods, skal dette nevnes
 • Varetype

La verden bli en del av din virksomhet

DSV medarbeider rapporterer om sending

CMR fraktbrev

Et CMR-fraktbrev setter retningslinjene for internasjonal veitransport. Det er en kontrakt mellom eksportør og transportør og beskriver varene som blir fraktet. Det må signeres av transportør/fraktfører, og det består av én original og tre til fem kopier. CMR-fraktbrevet bidrar til å løse konflikter og minsker risikoen for feilkommunikasjon, ettersom formålet er å definere ansvarsfordelingen. 

Hva er CMR? 

CMR henviser til Genèvekonvensjonen om veifraktavtaler. De juridiske spillereglene for varetransport på vei defineres i CMR-konvensjonen, som i praksis innebærer at forholdet mellom kjøper, selger og transportør blir fastsatt her. Ansvar og risiko er avgjørende å definere i tilfelle det skulle skje uhell eller skader. 

Elektronisk fraktbrev: eCMR 

eCMR er den digitale utgaven av dette fraktbrevet. Det blir gradvis mer vanlig med elektronisk fraktbrev. I praksis betyr dette at å dele tilsvarende informasjon med mottaker ved hjelpe av digitale datasystemer, som man kan integrere mellom logistikkleverandør og egen bedrift. Elektronisk signatur kreves for hvert trinn i transportoppdraget, fra alle parter. Elektroniske fraktbrev blir mer og mer vanlig fordi man sliter med å kontrollere kabotasje. Krav til dokumentasjon blir nemlig ikke håndhevet på en entydig måte, og elektroniske fraktbrev kan bøte for problemer med uleselig skrift, ufullstendig utfylling og frekvensen av manipulerte fraktbrev. Papirløs frakt har dessuten en positiv miljøpåvirkning. Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi!

Forskjellige typer fraktbrev

Avhengig av transporttype, bruker man forskjellige fraktbrev. Som allerede nevnt bruker man et CMR fraktbrev når man utfører veitransport. Hvert fraktbrev har egne spesifikasjoner og formål – nedenfor får du en oversikt over de to andre mest sentrale fraktbrevene utover CMR. 

Air waybill (AWB) – brukt i flyfrakt

En Air waybill er fraktbrevet man bruker i flyfrakt. Det bekrefter at transportøren, for eksempel DSV, har mottatt forsendelsen. Dette innebærer også at ansvarsfordelingen, herunder ansvaret for levering, blir definert i en AWB. Det fungerer som en kontrakt mellom avsender, transportør og mottaker.

Hva skal en AWB inneholde?

Det skal inneholde informasjon om varene som transporteres, inkludert vekt, mengde, størrelse og verdi. Adressene til avsender og mottaker, samt andre relevante opplysninger skal også inkluderes i en AWB.

Bill of Lading (B/L) – gjelder alle transporttyper 

Man bruker en Bill of Lading i jernbanetransport og sjøfrakt. Dette bekrefter at varene er ombord kjøretøyet eller fartøyet, samt at føreren er ansvarlig for å frakte dem på en trygg måte. Det er også et bevis på hvem som eier varene.

Finn eksempel på Bill of Lading

Bruksområdene til et fraktbrev i transport 

Sporing 

Som avsender og mottaker kan du følge forsendelsene og spore hvor de befinner seg i ruten. 

Velfungerende forsyningskjeder 

Fraktbrevet er nødvendig for fleksible forsyningskjeder, fordi dokumentasjon er grunnlaget for å fullføre logistiske oppgaver. Fraktbrevet er nødvendig for korrekt fortolling, ved lagerstyring for å forutse ankomst av varer og ved kostnadskontroll. 

Merking og emballasje

Tilstrekkelig merking og emballasje av gods er avgjørende for velfungerende transport. Du må bruke riktige etiketter og inkludere relevant dokumentasjon. Det er viktig at fraktbrevet er korrekt og inkludert i forsendelsen. 

Hva skjer hvis fraktbrevet mangler?

Det blir utfordrende å avgjøre hvem som er eier eller ansvarlig for godset. Utfallet av dette kan være tvister i tilfelle skade under transport. Forsendelsen blir dessuten forsinket. Utilstrekkelig merking gir også utfordringer i tollen ved tollkontroll, fordi det ikke er noe informasjon som kan understøtte avsender og mottaker. 

Slik hjelper vi i DSV deg med å holde styr på fraktbrev

Våre logistikkløsninger gjør det lettere for deg å forholde deg til fraktbrev. Vi bistår også i annen håndtering av dokumentasjon. Det kan for eksempel være fakturaer eller kvitteringer, sikkerhetserklæringer og tolldokumenter. Hvis virksomheten din er AEO-autorisert, kan dette forenkle tollprosessen og kravet til dokumentasjon. Det er mange opplysninger som du skal inkludere i fraktbrevet, og det er derfor ikke rart hvis du mister overblikket. Dersom du benytter deg av fjerdepartslogistikk, kan du forenkle hele prosessen. Vi omtaler våre 4PL-løsninger som Lead Logistics, der vi tilbyr velfungerende digitale tjenester og hjelp til å optimalisere forsyningskjeden. 

La oss fortelle mer om våre løsninger

Ofte stilte spørsmål om fraktbrev 

Hvordan bruker man et fraktbrev i internasjonal transport?

Fraktbrevet har en utvidet betydning i internasjonal transport. Da skal det inkludere frakt, tilleggskostnader, tollavgifter og andre kostnader som er forbundet med frakten. 

Hva hvis det er feil i fraktbrevet?

Feil i fraktbrev kan føre til feil ved lasting, lossing eller annen håndtering. Dette skaper forsinkelser og kan i verste ende føre til tap av lønnsomhet. 

Kan man sende varer uten fraktbrev?

Det er mulig å sende varer uten fraktbrev, men Vegfraktloven gjelder uansett.

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har forslag eller spørsmål. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud