Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Bill of Lading (B/L)

En Bill of Lading, som vi på norsk kaller et konnossement, er et type fraktbrev. En transportør, for eksempel oss i DSV, utsteder en B/L som en bekreftelse på at den har mottatt de riktige varene og de er lastet ombord transportmiddelet. Den forteller at godset er i akseptabel stand og klar til å fortsette ferden videre til destinasjonen. En B/L er én av tre viktige dokumenter i internasjonal handel, ved siden av et forsikringsbevis og en faktura.

Hva er en Bill of Lading og hva brukes den til?

En Bill of Lading er et fraktbrev som hovedsakelig brukes innen sjøfrakt. Utover å bekrefte at de riktige varene faktisk er ombord skipet, anses en B/L som kontrakt mellom transportør, utskiper og mottaker. Den angir vilkår og betingelser for transporten fra henting til levering. Det er derfor et bevis på at godset er mottatt slik det er beskrevet i dokumentet.

Bruk en Bill of Lading som betalingsgaranti

Det er noen kunder som velger å bruke konnossementet som en betalingsgaranti. Dette innebærer at konnossementet blir det offisielle fraktdokumentet for å motta betaling og overføre eierskap. Man bruker det også hvis det er nødvendig å overføre midler fra banken til avsender etter at godset er levert til mottaker. Man kan med andre ord bruke en B/L som en form for betalingsmåte.

Les om andre typer fraktbrev i vår ordliste. Her forklarer vi blant annet Air waybill (AWB), som brukes i flyfrakt, og CMR-fraktbrevet som ofte benyttes for veitransport.

To hovedtyper av Bill of Lading

Det finnes to varianter av konnossementer, men felles for begge hovedtypene er at konnossementet først blir utstedt etter at skipet har forlatt havna og godset er på vei til destinasjonen.

  • Linjekonnossement, som brukes i forbindelse med stykkgodstransport. 
  • Trampkonnossement, som utstedes når godset blir lastet helt eller delvis på skipet. Denne betegnelsen av B/L bruker man når det er snakk om betalingsgaranti. 

Hva er et gjennomgangskonnossement? 

Et gjennomgangskonnossement er begrepet man bruker om fraktbrevet hvis godset blir fraktet på mer enn én transporttype. For eksempel om du skal bruke en kombinasjon av skips- og jernbanetransport.

Tre funksjoner ved en Bill of Lading

En Bill of Lading bidrar til at forsyningskjeden fungerer smidig og sømløst i praksis. Den inneholder mange relevante opplysninger for logistikk og distribusjon, og bidrar derfor til å unngå miskommunikasjon, forsinkelser eller andre logistiske utfordringer. Vi bruker en Bill of Lading av tre årsaker:

  1. Den inneholder en endelig kvittering, som dokumenterer at varene er mottatt og i god stand.
  2. Den forklarer vilkårene for transporten avtalt mellom transportør og avsender. 
  3. Den definerer eieren av varene. 

Den må dessuten inneholde opplysninger om hva som fraktes, for eksempel om det anses som farlig gods. Mengde og identitetsmerker skal også opplyses av avsender, mens transportøren må undersøke om opplysningene er korrekte.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Slik bruker vi Bill of Lading i DSV

Rollefordelingen mellom transportøren, for eksempel oss i DSV, avsender og mottaker er viktig å understreke. Avsender har ansvar for å pakke og merke godset, slik at det er klart for transport. Transportør frakter godset på en sikker og effektiv måte ut fra opplysningene den har mottatt av avsender. Mottaker avventer og mottar godset i sikker behold. Når vi jobber med logistikk og transport i DSV, er en Bill of Lading et sentralt dokument. Vi oppsummerer derfor noen logistiske situasjoner hvor en B/L spiller en rolle, henholdsvis fortolling, Incoterms og spesialfrakt.

Fortolling og tollbehandling

Tollbehandling baserer seg på dokumentasjon. I DSV har vi kompetanse og ekspertise innen fortolling, og overholder alle regler forbundet med tollbehandling. Våre tolltjenester er lisensierte, som innebærer vi baserer all aktivitet på de særegne og nasjonale reglene for toll. I de landene vi har DSV-kontor, er det vi som fungerer som lisensierte tollmeglere, mens i landene vi ikke er det, har vi gode avtaler med lokale tollagenter. I Norge har vi for eksempel tollmessige tillatelser, bevilgninger og autorisasjoner. DSV er derimot ikke AEO-autorisert i Norge.

Incoterms®: Eksport og import av varer

Incoterms® henviser til reglene fastsatt for internasjonal handel av International Chamber of Commerce (ICC). Disse reglene må du kjenne til når du selger, kjøper og frakter varer globalt. Reglene påvirker blant annet ditt ansvar og dine plikter relatert til eksport og import av varer. Incoterms® regulerer kjøp og salg av varer, samt definerer hvilket ansvar og risiko kjøper og selger har i transporten. Det er situasjoner der man bruker en Bill of Lading som en kommersiell bekreftelse på et utført kontraktsmessig oppdrag, som relaterer seg til reglene definert gjennom Incoterms.

Frakt av farlig gods

Når vi frakter farlig gods, er gode prosedyrer avgjørende. Farlig gods er varer som potensielt kan utgjøre menneskelige, fysiske eller miljømessige skader. Det er viktig å merke godset godt og bruke riktig emballasje. Det er dessuten sentralt å følge rutiner for transporten, slik at man minsker risikoen for at godset blir skadet. I transport er dokumentasjon viktig for å unngå forsinkelser og skader. En erklæring om farlig gods er lovpålagt å inkludere i forsendelsen, inkludert faktura, instruksjonsbrev og i noen tilfeller en Bill of Lading – oftest hvis varene blir fraktet på skip.

Ta kontakt med oss for spørsmål vedrørende fraktbrev, eller dersom du ønsker et tilbud

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud