Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Incoterms®

Incoterms® (International Commercial Terms) henviser til et sett regler relatert til kommersiell internasjonal handel. Reglene fastsetter retningslinjer for kjøp, salg og frakt på tvers av landegrenser. Vi i DSV har pålitelige løsninger til ditt transport- og logistikkbehov, og det er samtidig viktig at du er bevisst på hva Incoterms® innebærer. Reglene påvirker hvilket ansvar du har i internasjonal frakt, samt ditt behov for forsikring hvis noe uforutsett skulle oppstå.

Hva er Incoterms® og hvilken betydning har de for deg?

Incoterms® er et regelverk for import og eksport av varer og inneholder retningslinjer for henting, transport og levering av gods. Det finnes totalt 11 regler innunder Incoterms®, som er ment å hjelpe transportører og andre aktører med å navigere i internasjonale handelsbetingelser.

Incoterms® fastsetter kanskje viktigst ansvarsfordelingen mellom avsender, transportør og mottaker. Reglene definerer hvilke forpliktelser man har til hverandre relatert til fortolling, dokumentasjon og import- og eksportklarering. Det er dessuten viktig å bruke Incoterms® til å fastsette et tidspunkt på reisen hvor ansvaret og risikoen for godstransporten overføres fra selger til kjøper.

Relevante regler innunder Incoterms®

Global logistikk og transport er utfordrende og det er et stort regelverk å sette seg inn i når du sender internasjonale forsendelser. Heldigvis er DSV eksperter på dette området og tilbyr solide logistikkløsninger til ethvert behov. Trenger du hjelp til fortolling, lagring eller produksjon, kan våre mange DSV-kontorer hjelpe deg. Når det er sagt, er det avgjørende at du er klar over hvilket ansvar og risiko du tar når du kjøper, selger og sender globalt. Vi går derfor gjennom de mest sentrale reglene innenfor Incoterms®, som definerer nettopp ansvar.

Incoterms® definerer ikke eierskap til varene, kun besittelse, kontroll og risikooverføring mellom selger og kjøper.

EXW – Ex Works

Avtalen mellom selger og kjøper definerer alltid kontroll og ansvar, og det er viktig å være oppmerksom på når ansvarsfordelingen skifter. Hvis avtalen er en Incoterms® Ex Works avtale, har selgeren minst ansvar, mens kjøperen har det maksimale ansvaret. Selger pakker og gjør varene klare for henting, og kjøper tar på seg ansvaret for at de blir fraktet destinasjonen. I de aller fleste tilfeller har selger også ansvar for å laste varene. Tenk på det som å kjøpe produkter i en fysisk butikk, der du har ansvar for produktet så snart du har kjøpt det.

Incoterms® Ex Works er gjeldende for alle transporttyper.

FCA – Free Carrier

Selger leverer godset til en lokasjon som kjøper fastsetter. Varene er eksportklarert. Beliggenheten for leveringen påvirker ansvarsfordelingen mellom kjøper og selger. Selger er ansvarlig hvis levering skjer på områder den har kontroll over, mens kjøper er ansvarlig for å laste av og frakte til egen eiendom, hvis levering ikke har skjedd på selgers eiendom.

Incoterms® FCA er relatert til alle transporttyper.

DAP – Delivered At Place

Ansvaret faller på kjøperen først når varen er levert hos dem. Selger må sørge for at varen er forsikret langs hele forsyningskjeden og har ansvaret for at det blir fraktet trygt fra A til Å. Kjøper betaler for levering og forventer at selger forsikrer seg om at varen blir levert trygt hjem til seg.

Incoterms® DAP er relatert til alle transporttyper.

DDP – Delivery Duty Paid

Selger er ansvarlig for å sende og levere gods til kjøper, og må betaler alle relaterte kostnader, inkludert toll og andre avgifter. Selger tar det maksimale ansvaret og risikoen, og kjøper er ikke ansvarlig før varene er levert til hen.

Det mest sentrale med Incoterms® DDP er at selger er ansvarlig for at godset blir klarert i tollen. Ikke bare skal selger betale toll, men også forsikre seg om at dokumentasjonen er tilstrekkelig og administrative krav er overholdt. Les mer om hvordan DSV hjelper deg med tollklarering.

Incoterms® DDP gjelder alle transporttyper.

CIF – Kostnader, forsikring og frakt

Selger og avsender er forpliktet til å anskaffe forsikring til godset mens det er i transitt. Godset må være forsikret inntil 110% av dets verdi. Relevant dokumentasjon på forsikring må overføres til kjøper og mottaker, såframt det er nødvendig for å motta varene. Denne dokumentasjonen inkluderer faktura, forsikringsbevis og Bill of Lading (B/L). Dette er de tre viktigste dokumentene relatert til internasjonal handel og representerer kostnaden ved transport, forsikringen og frakten. Selgers forpliktelse overfor godset og kjøperen opphører så snart selger har mottatt disse dokumentene.

Incoterms® CIF gjelder spesifikt for sjøfrakt.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Incoterms® og DSV

Incoterms® er relevant når du samarbeider med oss i DSV fordi de setter rammeverket for samarbeidet. Vi må forstå forpliktelsene og ansvaret vi har overfor hverandre. Som vi har gått gjennom i det tidligere avsnittet, er ansvaret og risikoen fordelt ulikt alt ettersom hva slags Incoterms® avtale man inngår. Det er viktig å avgjøre dette på forhånd, i tilfelle det skulle skje uforutsette hendelser langs forsyningskjeden. Ansvaret ved tap, skade eller ulykke må defineres.

Få en oversikt over hvem som bærer risikoen. Er det kjøper eller selger, og ved hvilket stadium i forsyningskjeden? Kjøper eller selger har ansvar for sikker levering av gods på forskjellige stadier i tråd med de fem gjennomgåtte Incoterms® reglene.

Få ytterligere oversikt over de resterende seks reglene her.

Last ned Incoterms 2020® oversikt fra ICC her. 

Tegne forsikring hos DSV

Når du samarbeider med oss i DSV, får du tilgang til vår digitale kundeplattform myDSV. Her kan du tegne en forsikring samtidig som du booker transport. Vi frakter alltid gods på en sikker og forsvarlig måte, og en vareforsikring gir deg en ekstra garanti for at godset fraktes trygt fra A til Å. Blant fordelene med vareforsikring er rask skadehåndtering, ingen egenandel og skreddersydde løsninger. Lær mer om DSV Insurance.

Ditt lokale DSV-kontor hjelper deg hvis du mangler tilgang til myDSV eller har andre spørsmål relatert til kundeplattformen.

Ta kontakt med oss for spørsmål, eller dersom du ønsker et tilbud

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har forslag eller spørsmål. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud