Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Kontakt oss

Fortolling: kompetansen du trenger for å sikre vellykket transport og levering

I en global økonomi er fortolling et komplekst og stadig skiftende landskap med regler, forskrifter og papirer. La ekspertene våre administrere fortolling, slik at du sparer tid. Vi sørger for vellykket transport og levering.
 
I de fleste land med DSV-kontorer er vi lisensierte tollmeglere. Og i andre land har vi avtaler med agenter.
 
Uansett det nøyaktige lokale oppsettet, kan våre høyt erfarne eksperter hjelpe deg med å håndtere alle dine tollbehov - fra å fylle ut et tollerklæringsskjema, til en tollfaktura og andre tolldokumenter.

 

Hva er fortolling?

Fortolling er en viktig del av importprosessen, og det innebærer å gjennomføre alle nødvendige formaliteter og betale de pålagte avgiftene og tollene når varer importeres til et land. Dette inkluderer å fylle ut alle nødvendige dokumenter og å sørge for at varer blir riktig klassifisert og verdsatt. Fortolling er ofte en komplisert prosess, spesielt når det kommer til import av varer fra land utenfor EU eller EØS. Det kan også være ulike krav for ulike typer varer, og disse kravene kan variere fra land til land. Å ha en partner som har erfaring og ekspertise på fortolling kan hjelpe deg med å sikre en smidig importprosess og unngå forsinkelser og problemer.

Generelt om toll

DSV i Norge har alle tollmessige tillatelser, bevilgninger og autorisasjoner for å utføre tolltjenester på en rask og effektiv måte. Vi har effektive datasystemer som kommuniserer elektronisk med Tollen der dette er mulig - blant annet via TVINN og NCTS.

Alle tolltjenester baserer seg på handelsdokumentene.

Ved salg, skal selger utstede en handelsfaktura med relevante opplysninger.

Kontakt oss gjerne for eventuelle spesielle behov i din bedrift.

I andre sammenhenger skal det utstedes en proformafaktura som forklarer bakgrunnen for bruk av slikt handelsdokument - for eksempel retur, reparasjon, lån og annet. En proformafaktura skal også inneholde de samme opplysningene som en vanlig faktura.

DSV tilbyr tolltjenester både som en del av våre internasjonale transporter og som enkeltstående spedisjonsoppdrag uavhengig av transportør.

Se også www.toll.no

Tollager

DSV har godkjente tollagere på de fleste sentrale steder i Norge.

De fleste sendinger som ankommer Norge, fortolles innen kort tid etter ankomst og lagerkapasiteten på tollager er derfor tilpasset dette.

Det er også mulig å lagre varer på tollager for en kortere eller lengre periode.

Vi kan lagre ufortollet gods for ditt firma etter ønske , og være behjelpelig med ulike klareringer i denne forbindelse (for eksempel delfortollinger eller re-eksport fra tollager).

Kontakt DSV der du trenger hjelp med fortolling 
 
Våre tollmeglere har ekspertise innen lokale forhold, regulatoriske krav, tolloppdateringer og mer. Med denne kunnskapen kan vi behandle dine tilpassede klareringer med nøyaktighet og effektivitet.
 

Tollomsorg og etterlevelse

Hos DSV forstår vi viktigheten av riktig håndtert tollformalitet og overholdelse av alle lover og regler som gjelder import og eksport av varer. Vårt omfattende lokale og globale tolloppfølgingsprogram sikrer at tolldokumentasjonen din er nøyaktig og kompatibel.
 
Avhengig av land kan vi tilby råd, spesielle tolloppføringer og prosedyrer, inkludert:
  • Import- og eksporterklæringer
  • Midlertidig import
  • Tolllager
  • Duty ulempe
  • Nasjonale tollavgjørelser

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss