Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Kontakt oss

Fortolling og våre tolltjenester

Fortolling er et komplekst og stadig skiftende landskap av regler, forskrifter og papirer. Dette er uunngåelig i en global økonomi – men vi har kompetansen som trengs for å sikre vellykket transport og levering av varer på tvers av landegrenser. La våre eksperter administrere fortolling og tollklarering. Du sparer tid, samtidig som du er sikker på at import- og eksportklarering foregår etter reglene. Du kan stole på våre verdiøkende tjenester, herunder fortolling. De er skreddersydd for å øke lønnsomheten og effektiviteten i din bedrift.

Kontakt DSV for hjelp med fortolling

Hva er fortolling?

Fortolling er en viktig del av importprosessen, og det innebærer å kontrollere varer som ankommer landet. Fortolling omtales også som tollklarering. Fortolling av varer innebærer å gjennomføre alle nødvendige undersøkelser og formaliteter knyttet til varen. Dette inkluderer å betale toll og alle andre pålagte avgifter ved import. Varen må fortolles før den kan frigjøres, men det kan fraktes videre til endelig destinasjon så lenge fortolling skjer innen dag 10. Tilknyttet dette er det avgjørende å fylle ut alle nødvendige dokumenter og sørge for at varer blir klassifisert og fortollet korrekt.  

Fortolling av varer inn til Norge  

Det finnes flere forskjellige regler for toll i Norge. I Norge benytter man toll på varer primært for å beskytte norsk produksjon. Å beskytte hjemmemarkedet og regulere handel mellom land er andre typiske formål bak innkreving av toll. DSV i Norge har alle tollmessige tillatelser, bevilgninger og autorisasjoner for å utføre tolltjenester på en rask og effektiv måte. Vi har effektive datasystemer som kommuniserer elektronisk med Tolletaten der dette er mulig – blant annet via TVINN og NCTS.  

Hva innebærer tollklarering i praksis?  

Tollklarering er ofte en komplisert prosess, spesielt når det kommer til import av varer fra land utenfor EU eller EØS. Det kan også være ulike krav for ulike typer varer, og disse kravene kan variere fra land til land. Uansett om du skal betale merverdiavgift, toll eller andre særavgifter på en vare, kalles prosessen for fortolling eller tollklarering. Å ha en partner med erfaring og ekspertise innen fortolling, kan hjelpe deg med å sikre en smidig importprosess og unngå forsinkelser og problemer. 

Kontakt DSV hvis du trenger hjelp med fortolling

Våre tolltjenester  

I de fleste land med DSV-kontorer er vi lisensierte tollmeglere. Og i andre land har vi avtaler med agenter. Uansett det nøyaktige lokale oppsettet, kan våre høyt erfarne eksperter hjelpe deg med å håndtere alle dine tollbehov.  

Eksportklarering  

Eksportklarering er prosessen for å få varene godkjent for eksport fra Norge til et annet land. Det innebærer kontroll av varer og tilhørende dokumentasjon for å sikre korrekt eksport. DSV utfører om lag 100 000 eksportklareringer i året for våre kunder i Norge. Våre spesialister hjelper deg med flere steg i denne prosessen. Les mer om eksportklarering sammen med DSV.

Importklarering  

Importklarering er sjekk av varer som ankommer Norge. Tolletaten sjekker opprinnelse til varen, hvor den er produsert, verdi og mottaker. Dokumentasjonen er avgjørende også her. DSV gjennomfører omkring 200 000 importklareringer hvert år, og våre eksperter sørger for en sømløs behandling. Vi rådgir og støtter deg ved fortolling av importvarer.  

Transitt  

Våre transittjenester omhandler sikker og effektiv frakt av varer fra et tollsted til et annet. Dette kan foregå mellom havn og tollager, eller i forbindelse med et midlertidig opphold underveis i transportruten. Det er mange regler for transitt av eksport- og importvarer, og her hjelper vi deg med å holde overblikk over juridiske og rutinemessige endringer.  

Proformafaktura og annen tolldokumentasjon  

Alle tolltjenester baserer seg på handelsdokumentene. Ved salg, skal selger utstede en handelsfaktura med relevante opplysninger. I andre sammenhenger skal det utstedes en proformafaktura som forklarer bakgrunnen for bruk av slikt handelsdokument – for eksempel retur, reparasjon, lån og annet. En proformafaktura skal også inneholde de samme opplysningene som en vanlig faktura. Vårt omfattende lokale og globale tolloppfølgingsprogram sikrer at tolldokumentasjonen din er nøyaktig og korrekt. Våre dyktige medarbeidere hjelper deg blant annet å fylle ut tolldokumenter som et tollerklæringsskjema eller tollfaktura.  

Oversikt over ulike tolldokumenter:  

  • Handelsdokument og -faktura: faktura på handel med betalingsopplysninger til mottaker, som også kalles Commercial Invoice 
  • Proformafaktura: ytterligere opplysninger om handelen, som for eksempel skal brukes hvis avsender ikke skal ta betalt for varene den sender   
  • Tollfaktura: tilsvarende proformafaktura, med tollopplysninger 
  • Tollerklæring (tolldeklarasjon): bevis på at fortolling er gjennomført    

Tollager – oppbevaring av varer ved import  

Et tollager er oppbevaringssted for importerte varer. Fortollet og ufortollet gods kan lagres på lageret og det er mulig å lagre varene i kortere og lengre perioder. De fleste sendinger fortolles kort tid etter ankomst til Norge, og lagerkapasiteten er derfor tilpasset dette. Vi kan lagre ufortollet gods for ditt firma og avtale vilkårene nærmere. Vi er også behjelpelige med ulike tollklareringer, for eksempel delfortolling eller reeksport fra tollager. DSV har godkjente tollagre på de fleste sentrale steder i Norge.  

Overtredelsesgebyr  

Som nevnt stilles det krav til dokumentasjon når varer skal tollklareres på landegrensa. Vi i DSV påtar oss rollen som speditør og samarbeider med deg i forbindelse med fortolling, men det er deg som importør som er ansvarlig for å levere korrekte opplysninger om sendingen til Tolletaten. Importøren må blant annet sikre at tollverdien og opprinnelseslandet er korrekt, ellers vil det forekomme et overtredelsesgebyr. Få mer informasjon om overtredelsesgebyr.

Digitoll  

Digitoll er et konsept utviklet av Tolletaten for å minimere manuelle og tidkrevende prosesser knyttet til fortolling. Det er et tredelt digitalt tollbehandlingssystem, som forutsetter digital informasjon før ankomst, at tollmyndighetene utfører risikovurdering før grensepassering og legger til rette for automatisert tollklarering på grensen. Du kan lese mer om fordelene ved å digitalisere fortollingsprosessen her.      

Tollmegler med lokal kjennskap  

Våre tollmeglere har ekspertise innen lokale forhold, regulatoriske krav, tolloppdateringer og mye mer. Med denne kunnskapen kan vi behandle dine tilpassede klareringer med nøyaktighet og effektivitet. Avhengig av land, tilbyr vi også rådgivning og særegne tjenester, for eksempel håndtering av import- og eksporterklæringer, tollager og hjelp ved nasjonale tollavgjørelser. Hos DSV forstår vi viktigheten av riktig håndtert tollklarering, samt overholdelse av alle lover og regler som gjelder import og eksport av varer. 

Kontakt oss – DSV hjelper deg med fortolling  

DSV tilbyr tolltjenester både som en del av våre internasjonale transporter og som enkeltstående spedisjonsoppdrag uavhengig av transportør. Kontakt oss gjerne for eventuelle spesielle behov i din bedrift. Dersom du ønsker flere opplysninger om tollklarering, eksport og import, finner du verdifull informasjon på Tolletatens nettside.  

Spørsmål til fortolling? Kontakt oss i dag  

Ofte stilte spørsmål  

Hvor lang tid tar fortolling?  

Hvor lang tid det tar å fortolle varer, avhenger av størrelsen på fortolling og antall varelinjer, type varer og ikke minst at all tolldokumentasjon er vedlagt.  

Hvordan beregne pris på fortolling?  

Kostnad på fortolling avhenger av hvorvidt du importerer eller eksporterer varer. Dessuten avhenger regnestykket av antall varelinjer, segmenter, varetype, hvor varen er produsert og hvor den skal sendes. etc..  

Hva betyr AEO?  

AEO står for Authorised Economic Operator og en tollstatus som Tolletaten utsteder til foretak som håndterer forsendelser mellom landegrenser. DSV har AEO-autorisasjon i 50 forskjellige land. Les mer om AEO i vår ordliste.  

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss