Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgiften ble overført til Skatteetaten fra 2017.

Overtredelsesgebyret skal bidra til effektiv sanksjonering og stimulere til etterlevelse av tollregleverket.

Administrativt tillegg til merverdiavgift var en hyppig benyttet sanksjon ved overtredelser av tolloven. Ved bortfall av det administrative tillegget til merverdiavgift oppstod det et behov for en alternativ reaksjonsform ved brudd på tollregelverket. Tollmyndighetene fikk derfor fra 2017 adgang til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på plikter i tolloven.

Importøren bærer det fulle ansvar.

Tolletaten kan nå ilegge overtredelsesgebyr allerede i ekspedisjonsfasen; det vil si basert på hvilke tarifferingsnummer som benyttes ved tolldeklareringen av varer. Ved import fortolling stilles det spesifikke krav til hva en faktura skal inneholde samt til alt av dokumentasjon som kreves (tillatelser, lisenser, avgjørelser, særavgifter, restriksjoner). Det er viktig for DSV som profesjonell speditørpartner for våre kunder å informere om at man som importør bærer det fulle ansvar for å legge frem nøyaktig og korrekt dokumentasjon. Importøren må således selv fremskaffe alle nødvendige opplysninger om sendingen for å sikre at korrekt fortolling kan gjøres uavhengig av at man har valgt å inngå en fortollingsavtale med en speditør for å utføre importklareringen.

Som speditør skal det sikres at riktig informasjon oppgis på tolldeklarasjonen, da feil som oppdages kan medføre økonomiske straffer i form av nevnte overtredelsesgebyr. Korrekt tollverdi, vareopprinnelse og klassifisering av varen er viktige fokusområder for tollmyndighetene. De har også hyppige kontroller ved grenseovergangene hvor de sjekker godset fysisk og ikke minst de medfølgende dokumenter. Transitteringene skal være korrekt utfylt og må avsluttes innenfor fristene.

BKU

DSV anbefaler dessuten alle kunder som har varegrupper som er vanskelig å klassifisere til å søke om BKU (Bindende klassifiserings uttalelse) fra Tolldirektoratet på disse varene for i størst mulig grad å unngå overtredelsesgebyr.

DSV har tillatelse til direktekjøring av ufortollede varer.

Det innebærer at varen kan kjøres ufortollet til vareeiers- eller mottakers lager, under forutsetning av at sendingen fortolles innen 10 dager. Direkte kjørte varer merkes med ufortollet vare på medfølgende frakt dokumenter, og skal ligge urørt på mottakers lager inntil de er fortollet. Det er importørens ansvar å selv sikre at varen er fortollet før den tas i bruk.

Se for øvrig www.toll.no og nærmere informasjon rundt overtredelsesgebyr her:

Les mer om Utmåling og ileggelse av overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road