Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

DSV i Norge utfører mer enn 200.000 importklareringer hvert år. Våre erfarne medarbeidere sikrer en trygg og effektiv gjennomføring av klareringene.

Alle varer som ankommer på våre transportmidler må tollklareres.

Vi har kunder i alle bransjer og kjenner regelverket.

Handelsdokumentene legges til grunn for avgiftsberegning.

Skatteetaten fjerner tollkreditter som ikke er i bruk og kun bedrifter som importerer avgiftsbelagte varer, får tollkreditt. 

I tillegg til våre vanlige standard tillatelser, har vi i DSV også klareringstillatelser mot alle bemannede grenser og fergehavner i Norge.

I forbindelse med våre tollagerbevilgninger, har DSV tillatelse til å utlevere de fleste typer ufortollet gods til registrerte selskaper under forutsetning av at varene ikke disponeres av mottaker før endelig klarering har funnet sted. Dette sikrer en effektiv logistikk. Tolldeklarasjoner sendes til importøren fortløpende. Dette gjøres normalt pr. epost når dette er registrert hos oss.

Norge er et liberalt land med tanke på tollsatser ved import.

De fleste varer, unntatt «matvarer, klær og planter», har 0% toll ved innførsel til Norge fra alle land. Således er det stort sett merverdiavgift som oppkreves (høy eller lav sats). Utover toll og moms kan det være ulike særavgifter ved import til Norge (for eksempel: sukkeravgift, brennevinsavgift, miljøavgift  osv.).

1.1.2017 kommer det nye regler rundt oppkreving av moms. Informasjon legges ut fortløpende på våre hjemmesider.

Norge har mange ulike handelsavtaler med enkeltland og landgrupper (for eksempel EU/EØS).

Slike handelsavtaler kan gi lavere toll/tollfrihet på mange produkter mot korrekt tilleggsdokumentasjon. Slik dokumentasjon kan være ulike sertifikater (for eksempel EUR1/EURMED/GSP) eller fakturaerklæringer.

Videre kan det innenfor matvaresegmentet være mulig å søke om spesielle tollnedsettelser.

Link til Landbruksdirektoratet

For visse produkter kreves det spesielle tillatelser fra ulike myndigheter (for eksempel: våpen, alkohol og medisin) eller forhåndsmeldinger til myndighetene (for eksempel: Mattilsyn). Det kan også være importforbud fra visse land og for visse produkter.

Ta kontakt med din lokale DSV-representant i DSV eller Tollen direkte dersom ditt firma trenger videre informasjon om slike spesielle krav.

www.toll.no

Importklarering

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road