Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Trygg importklarering

Import er prosessen for å frakte varer inn i landet. Alle varer som ankommer på våre transportmidler, uansett om det er fly, tog, trailer eller skip, må tollklareres. DSV i Norge utfører omtrent 200 000 importklareringer hvert år. Dette er en sentral tjeneste innen fortolling og tollklarering. Korrekt fortolling av importvarer krever kunnskap og erfaring, og våre eksperter sikrer en smidig prosess.

Kontakt oss for rådgivning

Hva er import?  

Import er varer og tjenester som blir fraktet inn til Norge. Tollmyndighetene regulerer importen ved å pålegge toll og avgifter på varer og tjenester som kommer inn i landet. Eksport og import utgjør handel med utlandet, der forholdet mellom de to er gitt ved handelsbalansen. En importør er en person, firma eller organisasjon som importerer varer og tjenester til Norge fra utlandet.  

Import til Norge  

Import av varer til Norge skjer i henhold til den relevante handelsavtalen. Norge inngår i mange ulike handelsavtaler med enkeltland og landgrupper (for eksempel EU/EØS). Slike handelsavtaler kan gi lavere toll eller tollfrihet på mange produkter mot korrekt tilleggsdokumentasjon. Eksempler på slik dokumentasjon er ulike sertifikater, blant annet EUR.1, EUR-MED og GSP, eller fakturaerklæringer. 

Vanlige praksiser ved fortolling av importvarer  

  • Ordinær import av varer med verdi over NOK 350,-, inkludert frakt og forsikring 
  • Midlertidig import av varer til Norge som senere skal eksporteres
  • Gjeninnførsel av varer som midlertidig ble eksportert (for eksempel i forbindelse med en reparasjon)  

Importklarering sammen med DSV  

DSV har kunder i alle bransjer og kjenner regelverket godt. Våre erfarne medarbeidere sikrer en trygg og effektiv importklarering av dine varer. Dette inkluderer oversikt over dokumentasjon og nødvendige krav for korrekt beregning av avgift. Utover relaterte dokumenter til selve tollbehandlingen, er det avgjørende at fraktbrev også medfølger sendingen. Ved veitransport er det gjeldende fraktbrevet CMR, mens Bill of Lading (B/L) dekker sjøfrakt og Air Waybill (AWB) dekker flyfrakt.  

Vi rådgir under importprosessen  

Det er flere steg under importen, der vi bidrar med rådgivning, ekspertise og erfaring. Dette dekker blant annet tollavgift på importvarer, deklarasjonsgrunnlag og beregning av avgifter.  

Følgende er viktige elementer ved importprosessen:  

  • Importør er pålagt å melde fra om hvilke varer som importeres
  • Importør er pliktig til å sikre deklarasjon av grunnlaget for beregning av toll og avgifter 
  • Tollvesenet kontrollerer deklarasjonen gjennom tollekspedisjon 
  • Varene blir fristilt av tollmyndighetene etter at ekspedisjonen er utført og avgiftene er betalt 

Vi hjelper også med generell fortolling, eksportklarering og andre spørsmål knyttet tollklarering.  

Importavgifter ved fortolling av varer inn til Norge  

Norge er et liberalt land med tanke på tollsatser ved import. Det er handelsdokumentene og varetypene som legges til grunn for en avgiftsberegning. De fleste varer, unntatt «næringsmidler, klær og planter», har 0% toll ved innførsel til Norge fra alle land. Således er det stort sett merverdiavgift (mva.) som oppkreves når varer ankommer Norge. Merverdiavgiften varierer mellom varetyper. Utover toll og moms kan det være andre særavgifter ved import til Norge, for eksempel sukkeravgift, brennevinsavgift og miljøavgift.  

Hva innebærer tollkreditt?  

Tollkreditt er en ordning som gjør betaling av toll enklere. Den gis til virksomheter som importerer varer til Norge og som i praksis innebærer å betale avgifter og toll på betalingsutsettelse, framfor å betale ved grensepassering. Skatteetaten fjerner tollkreditter som ikke er i bruk og kun bedrifter som importerer avgiftsbelagte varer, får tollkreditt.  

Importklarering

Importkalkulator

Dersom du ønsker å forberede deg på hvilke importavgifter som medfølger varene dine, kan du regne ut toll og merverdiavgift på en importkalkulator. Benytt deg av Tolletatens importkalkulator, som er oppdatert etter regelverket til enhver tid.   

Tillatelser og toll  

I tillegg til våre alminnelige tillatelser, har vi i DSV også klareringstillatelser mot alle bemannede grenser og fergehavner i Norge. 

Spesielle tillatelser  

For visse produkter kreves det spesielle tillatelser fra ulike myndigheter. Eksempler er våpen, alkohol og medisin. Det kan også være importforbud fra visse land og for visse produkter. Det er også mulig å søke om spesielle tollnedsettelser for diverse matvarer. Mer informasjon om dette kan du finne hos Landbruksdirektoratet. For konkret informasjon om moms, importforbud og lignende, besøk Tolletatens nettside.  

Tollager  

Ved import kan du velge å legge varer inn på et tollager. Dette er aktuelt hvis du vil ha varen fortollet på et senere tidspunkt, eller du planlegger å gjenutføre den. I forbindelse med våre tollagerbevilgninger, har DSV tillatelse til å utlevere de fleste typer ufortollet gods til registrerte selskaper under forutsetning av at varene ikke disponeres av mottaker før endelig klarering har funnet sted. Dette sikrer en effektiv logistikk. Tolldeklarasjoner sendes til importøren fortløpende. Dette gjøres normalt per e-post når dette er registrert hos oss. 

Mer informasjon om import 

Ta kontakt med din lokale DSV-representant i DSV, eller Tolletaten direkte dersom ditt firma trenger videre informasjon om import og spesielle krav til dine sendinger. 

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road