Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Global og sikker spedisjon  

Hva er spedisjon? 

Spedisjon er en viktig del av transportoppdraget. Definisjonen på spedisjon er organisering og gjennomføring av godstransport. Det omhandler å ekspedere, fortolle, lagre og laste varer på en kundes vegne. Spedisjon omfatter med andre ord tjenester som inngår i logistikk.   

Hva er en speditør?

En speditør organiserer og gjennomfører godstransport i eget navn, men på en annens regning. Speditørenfungerer som et mellomledd mellom selskapet som lager forsendelsen og den endelige destinasjonen for varene. Selv om de ikke utfører forsendelsene selv, tilbyr de forskjellige transportmåter, som sjøfrakt, jernbanetransport, veitransport og flyfrakt.

Kontakt oss for å høre mer om spedisjon

Hva er fordelene med å jobbe med en speditør? 

Speditører bruker sine pålitelige kontakter med transportører og partnere fra flytransportspesialister og lastebilfirmaer til transoseaniske linjer for å forhandle om en best mulig pris og sikre en smidig spedisjon av varer og produkter. Dette kan være å bruke etablerte kommersielle ruter med regelmessige hyppige avganger, eller ved charter, vurdere forskjellige tilbud og velge en bedre rute som optimaliserer hastighet, kostnader og pålitelighet i spedisjonsprosessen.

Les mer om hvordan du kan velge riktig speditør for å sikre effektiv og pålitelig spedisjon av dine varer.

Effektiv spedisjon er avhengig av en dyktig speditør

En speditør spiller en avgjørende rolle i håndtering av et stort volum forsendelser, selv fra en internasjonal destinasjon til en annen, og er dermed en nødvendig aktør i trekantede operasjoner. Minst tre selskaper er involvert i trekantede operasjoner (produsent, mellomledd og sluttkunde), hver lokalisert i forskjellige land, og selv om det er en enkelt levering av varer og en individuell transport, så kan spedisjonen være kompleks på grunn av dokumentasjonskrav og momsoppgjør. Det er derfor viktig å samarbeide med en speditør som har erfaring og kunnskap om hvordan man navigerer i dette komplekse spedisjonslandskapet. Les mer om hvorfor du bør velge en pålitelig speditør for å sikre en smidig og vellykket spedisjonsprosess.

De fleste speditører er autoriserte økonomiske operatører, som gjør dem i stand til å dra nytte av forenklet fortolling, spesielt utsatt betaling av importavgifter og avgifter som ellers kan være behov for å betale før varene frigjøres. Hva er en AEO?

Verdiskapende tjenester med spedisjon

  • Råd om optimalisering av transportkostnader: fraktkostnader, spesielle dokumentasjonskostnader, fortollingskostnader, tollavgift
  • Vareforsikring: fordelaktige forhold til konkurransedyktige premier
  • Råd om riktig emballasje, merking, lasting og oppbevaring av varer
  • Rapporter, tilpassede ytelsesrapporter og KPI-er for karbonavtrykk
  • Skreddersydde løsninger for hvert prosjekt
  • Råd om optimalisering av forsyningskjeden om de beste transportmidlene og den beste ruten for en forsendelse i henhold til varens opprinnelse, art, destinasjon, sesongvarighet, fare og hvor mye den haster (fly, sjø, jernbane eller vei)
  • Tollrådgivning for varene dine til de nødvendige dokumentene for fortolling, dedikert lagring og logistikktjenester.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss