Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Global og sikker spedisjon  

Hva er spedisjon? 

Spedisjon er en viktig del av transportoppdraget. Spedisjon refererer til organiseringen, koordineringen og håndteringen av transport, frakt og logistikk av varer eller gods fra ett sted til et annet. En speditør er en profesjonell som er ansvarlig for å organisere og fasilitere internasjonal handelstransport. Dette inkluderer oppgaver som å arrangere transportmidler, håndtere nødvendige dokumenter, tollklarering og koordinere alle aspekter ved fraktprosessen.

Hva er en speditør?

En speditør organiserer og gjennomfører godstransport i eget navn, men på en annens regning. Speditøren fungerer som et mellomledd mellom selskapet som lager forsendelsen og den endelige destinasjonen for varene. Selv om de ikke utfører forsendelsene selv, tilbyr de forskjellige transportmåter, som sjøfrakt, jernbanetransport, veitransport og flyfrakt.

Kontakt oss for å høre mer om spedisjon

Hva gjør en speditør?

 • Transportarrangement: Speditøren er ansvarlig for å velge og organisere riktig transportmiddel (f.eks. sjøfrakt, flyfrakt, veitransport, jernbanetransport) for å frakte varer fra ett sted til et annet. Dette innebærer å velge den mest kostnadseffektive og tidsbesparende løsningen basert på kundens behov og krav.
 • Dokumenthåndtering: En viktig del av speditørens arbeid er å håndtere all nødvendig dokumentasjon knyttet til internasjonal handel. Dette kan inkludere fraktbrev, tolldeklarasjoner, forsikringsdokumenter og andre relevante papirer.
 • Tollklarering: Speditøren samarbeider med tollmyndigheter for å sikre at alle nødvendige tollformaliteter blir oppfylt. Dette kan inkludere betaling av tollavgifter, håndtering av inspeksjoner og sikring av at varene får tillatelse til å passere grensen.
 • Lagerhåndtering: Speditøren kan være ansvarlig for å koordinere lagring av varer før de blir transportert videre. Dette kan omfatte midlertidig lagring på lagerfasiliteter for å vente på riktig tidspunkt for videre transport.
 • Kommunikasjon: Speditøren opprettholder kontinuerlig kommunikasjon med alle involverte parter, inkludert kunden, transportleverandører, tollmyndigheter og eventuelle mellomledd. God kommunikasjon er nøkkelen for å sikre en smidig og effektiv logistikkprosess.
 • Risikohåndtering: Speditøren håndterer potensielle risikoer og utfordringer som kan oppstå under transportprosessen, for eksempel forsinkelser, tap eller skader på varer. De kan også hjelpe med å organisere forsikringsdekning for å beskytte kundens interesser.
 • Overvåkning og sporing: Speditøren overvåker ofte transporten for å sikre at den går som planlagt. Dette kan involvere sporing av varer i sanntid og håndtering av eventuelle problemer som oppstår underveis ved hjelp av myDSV.

Hva er fordelene med å jobbe med en speditør? 

Speditører bruker sine pålitelige kontakter med transportører og partnere fra flytransportspesialister og lastebilfirmaer til transoseaniske linjer for å forhandle om en best mulig pris og sikre en smidig spedisjon av varer og produkter. Dette kan være å bruke etablerte kommersielle ruter med regelmessige hyppige avganger, eller ved charter, vurdere forskjellige tilbud og velge en bedre rute som optimaliserer hastighet, kostnader og pålitelighet i spedisjonsprosessen.

Les mer om hvordan du kan velge riktig speditør for å sikre effektiv og pålitelig spedisjon av dine varer.

Effektiv spedisjon er avhengig av en dyktig speditør

En speditør spiller en avgjørende rolle i håndtering av et stort volum forsendelser, selv fra en internasjonal destinasjon til en annen, og er dermed en nødvendig aktør i trekantede operasjoner. Minst tre selskaper er involvert i trekantede operasjoner (produsent, mellomledd og sluttkunde), hver lokalisert i forskjellige land, og selv om det er en enkelt levering av varer og en individuell transport, så kan spedisjonen være kompleks på grunn av dokumentasjonskrav og momsoppgjør. Det er derfor viktig å samarbeide med en speditør som har erfaring og kunnskap om hvordan man navigerer i dette komplekse spedisjonslandskapet. Les mer om hvorfor du bør velge en pålitelig speditør for å sikre en smidig og vellykket spedisjonsprosess.

De fleste speditører er autoriserte økonomiske operatører, som gjør dem i stand til å dra nytte av forenklet fortolling, spesielt utsatt betaling av importavgifter og avgifter som ellers kan være behov for å betale før varene frigjøres.

Verdiskapende tjenester med spedisjon

 • Råd om optimalisering av transportkostnader: fraktkostnader, spesielle dokumentasjonskostnader, fortollingskostnader, tollavgift
 • Vareforsikring: fordelaktige forhold til konkurransedyktige premier
 • Råd om riktig emballasje, merking, lasting og oppbevaring av varer
 • Rapporter, tilpassede ytelsesrapporter og KPI-er for karbonavtrykk
 • Skreddersydde løsninger for hvert prosjekt
 • Råd om optimalisering av forsyningskjeden om de beste transportmidlene og den beste ruten for en forsendelse i henhold til varens opprinnelse, art, destinasjon, sesongvarighet, fare og hvor mye den haster (fly, sjø, jernbane eller vei)
 • Tollrådgivning for varene dine til de nødvendige dokumentene for fortolling, dedikert lagring og logistikktjenester.

Ta kontakt i dag

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss