Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Transportør

DSV er både en transportør og speditør. Som transportør utfører vi den fysiske transporten, og som speditør organiserer og gjennomfører vi alle trinnene i en forsyningskjede fra lasting til levering. Logistikk er alle prosessene som inngår i disse oppgavene. Som transportør og speditør tilbyr vi tjenester innen alle transporttyper, samt logistikkløsninger for lagring, produksjon og spesialtransport.

Få en transportavtale som innfrir dine behov

Transport og spedisjon går hånd-i-hånd: La oss forklare hvorfor

Transport er godstransport, der man flytter varer i flytende eller fast form fra et sted til et annet. Alle trinnene som inngår i transportkjeden, der varene blir hentet på punkt A og levert til punkt B, kalles for logistikktjenester. Logistikk forsikrer at alle varene blir levert på rett sted, til rett tid, på en forsvarlig måte. Spedisjon er den faktiske gjennomføring av logistikkoperasjonene, som baserer seg på organisering og administrasjon.

Alle rollene i verdikjeden av logistikk, fra avsender, til speditør, transportør og mottaker, har ulike ansvar og utfører ulike tjenester. 

Hva er en transportør? 

En transportør utfører frakt i praksis og har ansvar for den fysiske transporten fra A til B. Man kan også kalle den en fraktfører. Når du samarbeider med oss i DSV, tar vi kontakt med våre dyktige kolleger som frakter gods på land, sjø og fly. Som transportør sørger vi for at ditt gods blir levert trygt og til tiden, uansett transporttype.

Hva er en speditør?

En speditør organiserer og gjennomfører godstransport i eget navn, men på en annens regning. Spedisjon omfatter å ekspedere, fortollelagre og laste på kundenes vegne. Som speditør må man også kontrollere forsendelsene for dokumentasjon og skader. Vi forklarer hvorfor du skal velge DSV som din speditør.

Ulike roller og ansvar i transportoppdrag 

Transportør 

Transportøren har ansvar for at varene som den mottar stemmer overens med beskrivelsen i fraktbrevet. Den skal naturligvis levere varene på en sikker måte til mottakerne. Fraktbrevet er avgjørende for å definere ansvar, og derfor er det viktig å etterleve retningslinjene for opplysninger, overlevering og kontroll. Få en mal til fraktbrev.

Speditør

Speditøren er ansvarlig for å formidle transportoppdraget. I noen tilfeller vil den ha ansvar for transporten, i andre ikke. Noen ganger vil den også utføre transporten selv, eller samarbeide med en transportør. I internasjonal transport kan speditøren ta ansvar for korrekt fortolling ved grensepassering. Vi tilbyr hjelp til fortolling.

Avsender 

Avsender er ansvarlig for følgende: 

  • Gods blir levert til transportøren.
  • At varene er tillatt å bli fraktet (import/eksport) og etterlever regelverk.
  • Varene må være merket og pakket med riktig emballasje.
  • Alle transportdokumenter, inkludert fraktbrev, må være fullstendig utfylt. Det må stemme overens med de faktiske varene. 

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi!

Vårt ansvar for din transportør

Vår oppgave som transportør er å forsikre oss om at dine varer blir fraktet effektivt og trygt fra et sted til et annet. Uansett om det er på fly eller skip, kontrollerer vi at godset vi har mottatt stemmer overens med den opplysningen vi har i fraktdokumentene. Fraktdokumentene er et bevis på den avtalen som eksisterer mellom oss i DSV og avsender. Det gir opplysninger om hva som fraktes, hvem avsender og mottaker er, samt om forsendelsen krever spesielle hensyn.

Internasjonale regler for transport 

Som transportør er vi dessuten forpliktet til å følge retningslinjer satt internt i DSV, men også av regionale og globale bestemmelser. Vi følger blant annet Incoterms®, som er 11 regler fastsatt for global varehandel. I Norden overholder vi NSAB 2015, som er en felles avtale for transportører og speditører i Finland, Danmark, Norge og Sverige. Vår prioritet er alltid deg, og derfor leverer vi – både som transportør og speditør – sikre og solide løsninger til din forsyningskjede.

Som transportør tilbyr vi frakt på land, sjø og fly

Vi er et globalt transportfirma og leverandør av transport og logistikk til ethvert behov.

Veitransport

Som transportør leverer vi både stykkgods og partigods til utland og innland. Stykkgods er en eller flere mindre kolli, mens partigods er én større sending. Når vi frakter varer for deg, kan du velge mellom FTL eller LTL frakt. Du kan enten kjøpe en hel enhet for å frakte dine varer, eller betale for den plassen dine kolli opptar i lastebilen. FTL står for full truckload, mens velger du LTL frakt, sender du sannsynligvis varene dine som stykkgods eller parti. Book veitransport med DSV.

Flyfrakt

Flyfrakt er uten tvil den raskeste transporttypen vi tilbyr. Du kan sende flere kolli over lange distanser på svært kort tid. Vi tilbyr tre forskjellige alternativer for frakt på fly, basert på hvor hurtig du er avhengig av å sende eller motta varene dine, ditt budsjett og behov for fleksibilitet. Som transportør leverer vi alltid effektivitet, trygghet og service i våre løsninger innen flyfrakt. Sammenlign tjenestene her.

Sjøfrakt

Som transportør på sjøen, tilbyr vi en rekke tjenester. Med DSV får du blant annet temperaturregulerte containere hvis vi frakter farmasøytiske varer eller andre sensitive produkter. Vi tilbyr full container load (FCL) og less-than-container load (LCL), som i likhet med FTL/LTL, henviser til kapasiteten til containerne ombord. Du kan velge mellom å kjøpe en hel container, eller sende dine kolli sammen med andres varer i én container. Få en sjøfraktavtale.

Jernbanetransport

Jernbanetransport er et grønt, pålitelig og forutsigbart alternativ når man vil frakte varer både innad og inn og ut av Europa. Som transportør gir vi deg flere muligheter for godstransport på tog. Du kan for eksempel kombinere jernbanetransport med veitransport, og benytte deg av våre multimodale løsninger. Som på alle våre transporttyper, tilbyr vi sporing av forsendelsene dine gjennom DSV Track and Trace. Du får tilgang på dette via vår digitale kundeplattform myDSV.

Kontakt oss for transport

Våre logistikkløsninger som speditør

I tillegg til å ta rollen som transportør, leverer vi solide logistikkløsninger som speditør. Vi tilbyr løsninger for tredjepartslogistikk (3PL) og fjerdepartslogistikk (4PL), og hjelper med alt fra lagring og lagerstyring, til forsyningskjedestyring og fulfilment. 

3PL: Lagring og distribusjon 

DSV regnes oftest som en leverandør av 3PL (tredjepartslogistikk). 3PL-løsninger hjelper deg å håndtere den daglige driften og hjelper deg med å skalere bedriften din. Vi tilbyr nemlig intelligente løsninger for lagring og distribusjon, som sikrer konkurransefordeler på markedet. Vi mottar, plukker og pakker, og lagrer varene dine for deg. Når vi lagrer varer, er vårt ansvar basert på hvorvidt vi opererer som en 3PL- eller 4PL-leverandør. I en 3PL-avtale drifter vi lageret ditt og overser den daglige driften. 

4PL: Utvikling og strategi 

Lagertjenester innen 4PL (fjerdepartslogistikk) er derimot i stor grad fokusert på å optimalisere lageret ditt, for eksempel med automatisert lagerstyring. Vi tar en bredere rolle og utvikler lageret ditt i samsvar med en helhetlig strategi. Generelt kan man si at 4PL, også kjent som Lead Logistics, handler om å forbedre din eksisterende logistikkjede. Vi utfører analyser for å oppdage potensial for forbedring, og implementerer verdiøkende løsninger på dine vegne. 

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud