Logo DSV
When TIME matters 

 
PRIORITY
Første mulige avgang
Kortest mulig transittid
Prioritert kapasitet
Status rapporter
Track & Trace

When you need FLEXIBILITY


  
CLASSIC
Minimum 2-3 ganger i uken
Standard transittid
Allokert kapasitet
Statusrapporter
Track & Trace

When COST matters


  
ECONOMY
Minimum 1 avgang pr uke
Billigste løsning
Statusrapporter
Track & Trace

Services

 • Door to door

  Vårt dør-til-dør tilbud gjelder for innlandstransport, lagerhold og distribusjon. Fullstendig styring av forskyningskjeden for import- og eksportvarer. Vi vil skape konkurransefordeler for deg som kunde ved å redusere transittiden til butikk, gi en oversiktlig vareflyt og redusere logistikkostnadene.

  Dette er en tjeneste som tilbys i nært samarbeid med våre søsterselskaper.
 • National distribution

  Vårt dør-til-dør tilbud gjelder for innlandstransport, lagerhold og distribusjon. Fullstendig styring av forskyningskjeden for import- og eksportvarer. Vi vil skape konkurransefordeler for deg som kunde ved å redusere transittiden til butikk, gi en oversiktlig vareflyt og redusere logistikkostnadene.

  Dette er en tjeneste som tilbys i nært samarbeid med våre søsterselskaper.
 • Air charter

  Du tilbys hel og delvis Air charter. Som flyfraktmegler tilbyr vi høy fleksibilitet, raske reaksjonstider og best mulig priser. Vårt charterprogram er utformet spesifikt med hensyn til terminalhåndtering, overdimensjonert gods, hasteforsendelser og store mengder gods som ikke passer inn i vanlige konsolideringer.

  Les hvordan vi hjalp Aalborg zoo med å frakte en isbjørn

 • Combined transports

  Vi kan tilby løsninger hvor transporten kombineres av sjø- og flyfrakt:

  • Sjø-flyfrakt
  • Tog- og flyfrakt
  • Bil- og flyfrakt

  Denne kombinasjonsløsningen vil medføre en noe lengre transittid enn flyfrakt, men vesentlig kortere enn sjøfrakt. Du som kunde tilbys denne tjenesten fra de aller fleste destinasjoner i Asia.

  Er du like opptatt av fleksibilitet som oss? 
  Vi opererer med felles terminaler for fly- og sjøfrakt. Dette setter oss i stand til å endre transportmåte fra sjøfrakt til flyfrakt på kort varsel. Denne muligheten gir deg som kunde stor fleksibilitet i sin transportkjede, noe som medfører økt leveringssikkerhet og presisjon.