Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Intermodal transport i Europa – kombinert vei og jernbane

Intermodal Intermodal transport er transportoppdrag der man tar i bruk flere transporttyper i samme transportkjede. Sammensatte fraktløsninger gir den mest effektive kombinasjonen av transportmidler for alle typer sendinger. I DSV kombinerer vi ofte vei- og jernbanetransport som intermodal transport i Europa. Vi kan dermed levere et mer dekkende transporttilbud på tvers av kontinentet. Ved å bruke intermodal transport kan man optimalisere leveringsfrister, redusere lagerkostnader og redusere utslipp. En intermodal løsning vil i siste ende bety en sømløs transport av store volum over lange distanser.

Få et kostnadseffektivt transporttilbud

Hva er intermodal transport? 

Intermodal transport betyr at man kombinerer flere transportformer i samme transportoppdrag. DSV kombinerer for eksempel tog og lastebil for godstransport i Europa. Jernbanetransport er et effektivt, pålitelig og miljøvennlig valg, og våre intermodale transportløsninger gir derfor fleksibilitet i både pris og transittid. Det er et viktig ledd i en lang forsyningskjede i Europa, der man ofte er avhengig av å kombinere transporttyper. Det bøter derfor på utfordringene ved et stadig mer overbelastet europeisk veinett.

Fraktkombinasjoner kan være sammensatt av:

Sammenlign våre transportmidler her.

Slik utspiller intermodal transport seg i praksis

I vår intermodale transporttjeneste koordinerer vi flere transportmidler og skaper en sammenhengende frakt av store volum. Når man frakter store volum, ønsker man en forutsigbar transport uten unødvendige forsinkelser. Dette oppnår man ved intermodal transport. Varene på lastbæreren, f.eks. container, blir flyttet mellom tog og lastebil og behandlet atskilt fra kjøretøyene. Dette resulterer i mindre omlasting og sortering av gods, som gir lavere kostnader.

Våre intermodale løsninger 

Skap smidigere transportkjeder sammen med oss

Intermodal vs. multimodal transport: Hva er forskjellen? 

Man snakker både om intermodal og multimodal transport, der begge defineres av å bruke flere transportmidler på samme oppdrag. Forskjellen mellom disse to variantene av kombinert transport ligger likevel i hvordan transportoppdraget er organisert. 

Kjennetegn på intermodal transport

 • Varene fraktes direkte og i sin helhet mellom de forskjellige transportformene.
 • Man bruker en lastebærer av gangen, som veksler fra tog til lastebil eller motsatt på terminal.
 • Dette krever samme lastbærer mellom eksempelvis tog og lastebil. 

Multimodal transport skiller seg fra intermodal transport fordi: 

 • Varene blir fraktet på container som kan overføres fra lastebil til skip, skip til tog, osv., uten å måtte losse lasten eller endre emballasje.
 • Transportoppdraget er basert på et fraktbrev.
 • Fraktbrevet inneholder betingelsene for én samlet transportavtale, som gjør seg gjeldende uansett hvor varene befinner seg i forsyningskjeden.
 • Transportør har ansvar for sendingen fra start til slutt. 

Finn ut hvilke dokumenter som kreves for intermodal jernbanetransport

Skal jeg velge en intermodal eller multimodal transport? 

Hvilken variant du velger avhenger av type gods, destinasjon, budsjett, ledetid og miljøhensyn. 

 

For eksempel: 

Har du store mengder varer, som du ønsker å frakte effektivt og uten unødvendig lossing, er multimodal transport effektivt. Dersom du ønsker en mer kostnadseffektiv frakt, ved at transportmidlene bytter på strategiske knutepunkter, er intermodal transport hensiktsmessig.   

 

Spør oss 

Vi tar ansvar for logistikken og koordinerer transport, sikkerhet og ansvar, slik at vi unngår for mange potensielt ødeleggende variabler. Forhør deg derfor med oss om det mest gunstige valget for akkurat din sending. Transportnettverk og krav til din forsyningskjede vil påvirke valget. 

 

Få et transporttilbud tilpasset ditt behov

Fordeler med intermodal jernbanetransport i Europa

 • Illustrasjon av gps-sporing med hjelp av et kart

  Spor sendingene

  Du kan enkelt spore sendingene med Track & Trace og holde oppsyn med bevegelsene 24/7. Benytt deg av vår digitale kundeplattform myDSV for å booke og spore sendingene. Vi tar ansvar for hele transportkjeden og leverer data i sanntid, slik at du enkelt kan holde oversikten.

  Du kan enkelt spore sendingene med Track & Trace og holde oppsyn med bevegelsene 24/7. Benytt deg av vår digitale kundeplattform myDSV for å booke og spore sendingene. Vi tar ansvar for hele transportkjeden og leverer data i sanntid, slik at du enkelt kan holde oversikten.

Utfordringer ved multimodal transport

Selv om jernbanetransport stort sett er punktlig, kan det oppstå forsinkelser. Jernbanenettet i Europa er velfungerende, men det kan i travle perioder oppstå situasjoner som forsinker forsendelsene. Ved intermodale jernbanetransport gjør man seg naturligvis avhengig av flere transportformer og dermed potensielle utfordringer. Veinettet i Europa er overbelastet og det kan derfor oppstå utfordringer ved denne transportformen også.

Det er en komplisert prosess å frakte store volum over lange distanser. Derfor er man avhengig av velfungerende terminaler og fagfolk med kunnskap og erfaring. Når man skal flytte kolli fra tog til bil er man for eksempel avhengig av store arealer til håndtering og parkering. Det stilles også bærekraftige krav til slike anlegg, som kan komplisere prosessen ytterligere.

Hva slags varer kan du frakte på en intermodal strekning? 

Du kan i utgangspunktet sende alle typer varer på tvers av Europa. Det er naturligvis regler om toll hvis forsendingen beveger utenfor EUs frie marked og eksempelvis inn til landene som kun er med i EU-samarbeidet gjennom EØS-avtalen, herunder Norge. Vi er sertifiserte AEO-operatører i mange land og har nødvendige tillatelser for å håndtere import- og eksportsendinger. Dersom du har bruk for rådgivning til tollbehandling, kan du kontakte oss

Finn ut hvordan fortolling påvirker din sending.

Frakt som full last: FTL / FCL 

Velg mellom å betale for å fylle hele lastebilen eller containeren, eller kun for den plassen dine varer opptar på lastbæreren. Full truckload (FTL) og full container load (FCL) er to sider av samme sak, med unntak av hvilken lastbærer man bruker. FTL henviser til at lasten fyller en hel lastebil, mens FCL er tilsvarende for bruk av container som lastbærer. Generelt kan man si at full last (FTL / FCL) er gunstig dersom du sender store volum og ønsker smidig distribusjon. 

Delvis last: LTL / LCL 

Betaler du for plassen varene opptar, karakteriseres dette som less than truckload (LTL) eller less-than-container load (LCL). Dette betyr å sende kolli i forskjellige størrelser i samme sending. Du trenger altså ikke å leie en hel lastebil eller container kun for dine varer. Dette er en rimeligere løsning og man sender varene sammen med andres gods. Man bruker også denne betegnelsen i sammenheng med transport av stykkgods

Særlig tilrettelegging for temperaturregulert gods

DSV tilbyr togvogner som regulerer temperaturen til varene. Dette er viktig for matvarer, farmasøytiske produkter og andre temperaturømfintlige varer. 

Tilrettelegging under frakt av farlig gods

Farlig gods henviser til gjenstander og stoffer som utgjør en risiko for mennesker, dyr, eiendom eller miljøet. Deres fysiske eller kjemiske egenskaper kan i feil hender forårsake store skader. DSV har pålitelige sikkerhetsrutiner på plass for å sikre trygg transport av farlig gods.

Intermodale ruter i Europa

Utvalgte intermodale ruter som kombinerer jernbane- og veitransport i Europa (som starter eller er aktive/direkte):

 • Travemünde – Alna, TRD, KRS, SVG, BGO
 • Rostock – Alna, TRD, KRS, SVG, BGO
 • Swinovicje – Alna, TRD, KRS, SVG, BGO
 • Duisburg – Alna, TRD, KRS, SVG, BGO
 • Verona – Alna, TRD, KRS, SVG, BGO
 • Milano – Alna, TRD, KRS, SVG, BGO
 • Barcelona (ES) – Le Boulou (FR) – Bettemburg (LU)
 • Barcelona (ES) – Ludwigshafen (BE)
 • Zaragoza (ES) – Mannheim (DE) – Frankfurt (DE) – Duisburg (DE) – Rotterdam (NL)
 • Duisburg (DE) – Krakow (PL) – Warszawa (PL)
 • Zaragoza (ES) – Paris (FR)

Forbindelser mellom lastebil og skip 

 • Det finnes forbindelser på vei til Tyskland, Polen, Tsjekkia, Litauen, Estland og Latvia.
 • Fra forskjellige steder i Europa til sjøs til Storbritannia via Calais eller Zeebrugge eller Kanaltunnelen
 • Med ferge mellom Skandinavia og Gent / Zeebrugge

Forbedre transportoppdraget med intermodal transport 

Dersom du har bruk for rådgivning til hvordan du skal legge opp transportruten, eller hvordan man best kan optimalisere transportoppdraget ved hjelp av kombinert frakt, er du velkommen til å kontakte oss direkte. Vi besvarer spørsmål og gir tilbud til intermodal eller multimodal transport i Europa.  

Vi hjelper deg

Flere spørsmål?

Ofte stilte spørsmål

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Road