Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Fordeler med å sende gods med tog - viktige jernbaneløsninger

Å sende gods med tog er pålitelig, kostnadseffektivt og sikkert – og det grønnere alternativet til annen transport. Ved å frakte ditt gods med tog, kan du forbedre din forsyningskjede. Skap en sømløs kontakt mellom leverandør og mottaker sammen med DSV. Vi tilbyr skreddersydde jernbaneløsninger for godstransport som kan tilpasses dine spesifikke behov og krav.

Kontakt oss for å høre mer om jernbanetransport

Viktige løsninger for å forbedre forsyningen via jernbane 

DSVs eksperter har innsikt og kunnskap i å sende gods med tog, og derfor er våre løsninger designet for å fungere effektivt. Vi benytter oss av et omfattende og pålitelig europeisk jernbanenett. Det er høye avgangsfrekvenser og korte transittider. Dette gir gode forutsetninger for rask og effektiv godstransport på jernbanen.

Vi tilbyr fleksible løsninger, slik at dine behov blir dekket på en god måte. Det finnes pålitelige dør-til-dør løsninger. Vi tilbyr GPS sporing av dine forsendelser med vår digitale kundeplattform myDSV. Velg dessuten mellom stykkgods og partigods, FCL og LCL, samt løsbare og temperaturregulerte vogner. 

 

Våre vogner varierer mellom enkel container, sikrede vogner og enhetstog. DSV har spesielle sikkerhets- og overvåkningsinnretninger på alle vogner, slik at du kan være trygg på at transporten er sikker. Det er mulig å tegne en forsikring, som du kan skreddersy til ditt behov.

Fordeler med å sende gods med jernbanetransport

Det er mange fordeler ved å velge jernbanetransport som din foretrukne transportmetode innad og til og fra Europa. Å sende gods med tog er trygt, punktlig og fleksibelt. Det er også kostnadseffektivt, og ikke minst det grønne alternativet for godstransport over lange distanser. 

Sikker frakt på jernbane

Det er ifølge statistikk svært sjeldent at det skjer tyveri fra containere som sendes med jernbane. Det er i motsetning større sjanse for innbrudd i lastebiler parkert på offentlige rasteplasser. DSV ivaretar solide sikkerhetstiltak og tilbyr låsbare containere, avansert overvåking og tyverisikringsutstyr på tog. Det er også mulighet for å tegne en vareforsikring med DSV Insurance, der du kan finne løsninger tilpasset ditt behov.

Å sende gods med tog er både fleksibelt og kompatibelt

Jernbanetransport er et fleksibelt alternativ til andre transportmidler, som du kan skreddersy etter behov. Du kan blant annet tegne en transportforsikring eller velge temperaturregulerte vogner, som holder varene dine kjølige og temperaturregulerte hele veien. Det er dessuten mulig å benytte seg av en multimodal transport, der man kombinerer jernbane og vei. DSV bruker containere og tilhengere som er kompatible med gods og jernbane. Derfor kan disse enkelt løftes fra tog til lastebil etter behov – også utenfor transittidene. Man er altså ikke avhengig av å losse av eller på ved bestemte tidspunkter eller steder. Dette gir stor frihet og fleksibilitet til transporten. 

 

Du velger også om du vil sende varene som stykkgods eller partigods. Stykkgods passer deg som sender kolli i forskjellige størrelser samlet i en felles sending. Som partigods, sender man kolli i delpartier eller hellaster. Det forutsetter at man kan sende varen direkte til mottaker, uten omlasting. Vanligvis skiller man også mellom stykk- og partigods ut fra vekt. Du kan sende større volum og volum uten mål.

Kontakt oss for å diskutere dine behov

Økonomisk godstransport via tog

Å bruke jernbane til å frakte gods over lange strekninger, er et godt alternativ til blant annet skip. Det er faktisk dobbelt så hurtig som å sende gods via sjøfrakt. Tog frakter mange containerne med færre hvilestopp, som gjør det til et svært effektivt transportmiddel. De fleste tog er elektriske, som betyr at man unngår å bekymre seg for svingninger i oljeprisen eller unødvendige stopp.

Miljøvennlig og bærekraftig 

Tog er ofte elektrisk drevet og avgir lavere CO₂. Man kan også frakte store volum på et enkelt tog. Dette betyr at jernbanetransport er en grønnere transporttype enn blant annet vei- og flytransport. Det har ifølge beregninger et mye lavere energiforbruk og et lavere CO₂-utslipp sammenlignet med veitransport.

Punktlig jernbanetransport

Veinettet i Europa er mer belastet enn jernbanenettet, og lastebiler har derfor større sjanse for å sette seg fast i trafikkork enn det tog har. Selv om det kan oppstå forsinkelser i jernbanetransporten også, er det en langt mer punktlig form for transport. Europeiske jernbanemyndigheter kontrollerer kapasiteten og overvåker situasjonen.

Ofte stilte spørsmål

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Road