Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Grønn og effektiv jernbanetransport

Jernbanetransport er pålitelig og trygt. Frakt varene på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte med DSVs logistikkløsninger. Våre tjenester er fleksible, slik at vi møter dine transportbehov.

 

Hvordan frakter DSV varer på tog?

DSV bedriver godstransport, som betyr å frakte varer og produkter fra et sted til et annet. Vi tilbyr fire forskjellige transporttyper, som du velger ut fra flere forskjellige faktorer. Det kan avhenge av situasjonen på markedet, hva du ønsker å frakte og hvor hurtig du ønsker at godset ankommer hos mottaker. Det er mulig å transportere gods på fly, lastebil, skip og tog. Jernbanetransport er et kostnadseffektivt og grønt alternativ. I Europa er det et velfungerende og utbredt jernbanenett, som bidrar til stabilitet og sikkerhet i godstransporten.

Vi tilbyr flere logistikkløsninger tilpasset din bedrifts behov. Logistikk henviser til tjenestene knyttet til godstransporten. DSV’s tjenester er mangeartede og varierer mellom ulike transportmetoder. Det innebærer vår forpliktelse til å levere dine varer trygt, til riktig tid og sted, samt at de ankommer i riktig mengde og uten skader.

Kontakt oss for å høre mer om jernbanetransport

Jernbanetransport er et trygt alternativ til fly-,sjø,- og veifrakt

Tog er et grønnere og mer miljøvennlig transportalternativ. Frakt på jernbanen er en grønn løsning, som betyr at jernbanetransport, i motsetning til fly-,sjø,- og veitransport, er mer miljøvennlig. Jernbanetransport er ofte elektrisk styrt og har derfor lave CO₂-utslipp sammenlignet med fly-,sjø,- og veitransport. Det er dessuten mulig å frakte flere varer på tog enn på en lastebil som kjører samme strekning. Derfor er jernbanetransport et grønt og bærekraftig alternativ.

Jernbanetransport er kostnadseffektivt. Selv om sjøtransport er rimeligere, tar det lengre tid. Jernbanetransport er derimot rimeligere enn både fly- og veitransport. Det er korte transittider og høy avgangsfrekvens i jernbanetransport og man er ikke avhengig av et tungt belastet veinettverk. Man kan derfor transportere et stort antall varer på en effektiv- og fleksibel måte.

DSVs løsninger i jernbanetransport sikrer, beskytter og sporer varene dine. Vi frakter dem dessuten på en fleksibel og hensiktsmessig måte. Det er også mange ulike alternativer innen jernbanetransport. Velg mellom transport av stykkgods og partigods, FCL og LCL, samt løsbare og temperaturregulerte vogner.

Viktige vurderinger hvis du velger togfrakt

Selv om sjøfrakt er mer miljøvennlig og billigere enn frakt på jernbanen, tar det lengre tid å frakte gods via skip. Hvis det skal fraktes varer fra Asia til Europa, reduseres transporttiden fra måneder til uker ved bruk av tog framfor skip. Derfor kan man argumentere for at jernbanetransport er et mer kostnadseffektivt valg. Som en generell regel, koster togfrakt to ganger så mye som sjøfrakt, mens flyfrakt koster fire ganger så mye.

Jernbanetransport kan dog ikke sammenlignes med flyfrakt på hastighet. Hvis du er avhengig av rask og presis avreise og ankomst av gods, er transport på fly kanskje det beste valget. Det er imidlertid en transporttype som har vesentlig større CO₂-utslipp og gjør mer miljøskade. Dette kan man bøte for hvis man velger jernbanetransport. Jernbanetransport er et grønnere og mer miljøvennlig alternativ til flyfrakt, selv om det tar litt lengre tid før varene ankommer.

Det er dessuten viktig å tenke over prisforskjellene mellom de ulike transporttypene. Kostnaden varierer mellom dem, i tillegg til at det finnes variasjoner i pris i jernbanetilbudet. Kontakt oss for mer informasjon om hvilken transporttype du bør velge. Start dialogen i dag og få et uforpliktende tilbud eller inngå en transportavtale med oss.

Få et uforpliktende tilbud her

Forsikring og sikkerhet av godsfrakt på tog

DSV ivaretar sikkerheten ved togfrakt. I de tilfeller vi bruker containere på tog, benyttes containerlås og tyverisikringsutstyr. Det er dessuten en solid overvåking om bord på alle våre transportmidler. Du kan dessuten forsikre deg ekstra ved å tegne en forsikring hos DSV Insurance. Vi skreddersyr løsninger for deg.

En transportforsikring (også kalt vareforsikring) er en forsikring som sikrer eier mot økonomisk tap, hvis eiendeler skulle bli ødelagt eller stjålet under transport. Det kan oppstå diverse situasjoner når varer fraktes mellom leverandør og mottaker, derfor er det viktig å forsikre seg mot dette. Det er vareeierens ansvar å ha en transportforsikring. Har du spørsmål til hvordan man tegner en forsikring? Hvis din bedrift vurderer vareforsikring, kan du lese mer om det her. Hvis du ikke får svar på spørsmålet ditt, er du velkommen til å kontakte oss via din lokale DSV-representant.

Kontakt oss i dag

Våre tjenester innen jernbanetransport

DSV tilbyr transport innad i Europa og til og fra Europa. Vi benytter oss av et omfattende og pålitelig europeisk jernbanenett og leverer derfor høye avgangsfrekvenser og korte transittider.

Det er pålitelige dør-til-dør løsninger. Vi tilbyr sporing av forsendelser med vår digitale kundeplattform myDSV. Velg dessuten mellom stykkgods og partigods, FCL og LCL, samt løsbare og temperaturregulerte vogner. 

Våre vogner varierer mellom enkel containere, sikrede vogner og enhetstog – der man velger ut fra behov og nødvendighet. Det er dessuten mulig å skrive en transportforsikring til sitt gods. På alle avganger har DSV iverksatt diverse sikkerhetstiltak, for eksempel overvåking og låsbare vogner.

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Road