Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Stykkgods

Stykkgods er forsendelser der du har samlet flere kolli av ulike størrelser, og ofte til og fra ulike mottakere og avsendere. Stykkgods er et alternativ i godstransport, og blant våre logistikkløsninger finner du tjenester relatert til levering av denne type last. Det er en billigere løsning for deg som har mindre eller færre forsendelser å sende, fordi du kan dele på enheten sammen med andre. Du behøver for eksempel ikke «kjøpe» en hel lastebil kun for å frakte noen varer. Stykkgods er last som håndteres både i sjø-, vei- og jernbanetransport.

Hva er stykkgods?

Når du sender stykkgods, samler du ett eller flere kolli i en sending. Du sender enkeltvarer i små mengder enten til private adresser eller til bedrifter. Stykkgods blir ikke lagret i et lasterom, men heller håndtert i en lastbærer på transportmiddelet. Det kan være en container, sekk eller pall. Du kan for eksempel kombinere enkeltpakker og paller i én sending, som gir lavere fraktpriser.

Man omtaler også stykkgods som LTL. Les mer om LTL, less than truckload, i vår ordliste.

Vektbegrensninger i stykkgods

Det er bestemmelser relatert til vekt når du sender stykkgods. Vekten til forsendelsene varierer mellom 35 kg og opp til 3 000 kg. Når du sender stykkgods, er det dessuten en maksimum vektbestemmelse på 1000 kg per enkelt kolli.

Skal du sende kolli som til sammen veier mer enn 3 000 kg, må du heller sende det som partigods. Dette er en komplett last, som hentes og leveres av samme lastebil.

Ukurante lengder og størrelser i stykkgods

Når du sender stykkgods, er det sannsynligvis kolli av forskjellig vekt og størrelse som blir fraktet sammen. Stykkgods legger til rette for at ukurante lengder og størrelser kan sendes sammen, men det er likevel noen krav til maksimum lengder og størrelser. Hvis du skal frakte stykkgods på vei, har vi en oversikt over begrensninger for innenlands veitransport av stykkgods. Vi ønsker nemlig å unngå uhell og skader under transporten, som kan oppstå når kolliene er så forskjellige fra hverandre. Det er viktig å plassere og sikre alle kolli på en forsvarlig måte slik at risikoen for uhell er lav. Emballasje og merking av gods spiller også en viktig rolle.

Kan du sende farlig gods (ADR) som stykkgods?

Du kan sende alt fra klær og mat, til medisiner og elektronikk. Det meste kan sendes som stykkgods, med unntak av levende dyr. Når det er sagt, er det spesielle krav til transport av farlig gods. Man bruker forkortelsen ADR når man omtaler frakt av farlig gods. Dokumentasjon, emballasje, plassering i fartøyet og prosedyrer for stykkgods ADR er avgjørende å følge. Regelverket for transport, emballasje og merking av farlig gods er spesifisert for frakt på sjø,- fly,- vei- og jernbane.

Skaff deg en oversikt over regelverket for transport av farlig gods på tvers av transporttypene.

Hva er forskjellen mellom stykkgods og partigods?

Forskjellen mellom stykkgods og partigods er hovedsakelig relatert til vekt og volum. En stykkgods last har mindre enhetsvekt og volum enn partigods. Maksimum vekt for stykkgods er som sagt 3000 kg og hvis du skal sende mer enn dette omtaler vi frakten som partigods. Dette er forsendelser som veier mer enn 3000 kg. Ofte sendes partigods til bedrifter, framfor private, ettersom så store volum vanligvis er masseproduserte varer. Byggematerialer og matvarer er typiske eksempler på ting som blir sendt i partigods. Partigods sendes dessuten direkte fra avsender til mottaker.

Kravene til størrelse varierer mellom transporttype og hvorvidt transporten foregår innenlands eller utenlands. Vi bruker likevel standardiserte omregningsregler for å beregne vekt og volum.

Frakt som stykkgods eller partigods

Det er mange variabler å ta hensyn til når du skal velge å sende kolli som stykkgods eller partigods. Det avhenger av type vare, transportavstand, kostnader, leveringstider og krav fra kundene dine. Du må vurdere disse faktorene nøye for å kunne velge riktig alternativ for deg. Ta kontakt med oss, så kan vi rådgi deg om det beste alternativet sett fra ditt transportbehov.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Fordeler med stykkgods

  • En økonomisk og kostnadseffektiv løsning, på grunn av lave fraktpriser.
  • Konsoliderte sendinger med fleksible og pålitelige avganger og ankomster. 
  • Mulighet for å sende forskjellige former, emballasjer og størrelser. Emballasjekostnadene er reduserte.
  • Multimodale løsninger – kombiner veitransport med jernbanetransport.

Håndteringen av stykkgods kan derimot være tidkrevende, hvis forsendelsen skal pakkes og distribueres enkeltvis. Det kan dermed også påløpe noen ekstra kostnader ved håndtering og levering. Hvis det er mange individuelle kolli å ta hensyn til, kan det komplisere logistikken.

Smarte logistikkløsninger hos DSV

DSV er en av Nordens ledende transportører av parti- og stykkgods. Stykkgods er ofte standardiserte løsninger på frakt av kolli, men vi tilbyr mer spesialiserte tjenester. Vi tilbyr blant annet et digitalt verktøy, som effektiviserer din transport, uavhengig av volum og behov. Med DSV ETA kan vi gi enkelt tilgang til et digitalt transportnettverk, der du kan følge forsendelsene dine. Dette gir deg nøyaktige leveringsestimater, varslinger ved uforutsette hendelser og innblikk i koordinering med annen veitransport innad i Europa. Det er dessuten et digitalt verktøy som hjelper deg med å optimalisere planlegging, logistikk og arbeidsflyt i egen virksomhet – som samtidig er et miljøvennlig tiltak.

Ta kontakt med oss for et tilbud til dine stykkgods forsendelser

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud