Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Stykkgods

Stykkgods er sendinger under 2 400 kg på innlandstransporter og 3 000 kg på internasjonale transporter, som består av forskjellige varetyper. Stykkgods kan sendes enkeltvis eller samlastes på diverse lasteenheter. Det gir en billigere fraktpris fordi man kan kombinere lasteenhetene, for eksempel pakke og palle, i en sending. Dette er gunstig hvis du vil sende mindre eller færre varer og dele enheten med andre. Stykkgods er en generell betegnelse for last, og kan fraktes på land (vei eller jernbane) og med skip og fly

Få et tilbud på transportavtale

Hva er stykkgods?

Stykkgods er forsendelser der du har samlet flere kolli av ulike størrelser, og ofte til og fra ulike mottakere og avsendere. Når du sender stykkgods, samler du ett eller flere kolli i en sending. Du sender enkeltvarer i små mengder enten til private adresser eller til bedrifter.

Slik blir stykkgods fraktet 

Stykkgods blir ikke lagret i et lasterom, men heller håndtert i en lastbærer på transportmiddelet. Det kan være en container, sekk eller pall. Du behøver heller ikke «kjøpe» en hel lastebil kun for å frakte noen varer. Du kan for eksempel kombinere enkeltpakker og paller i én sending, som gir lavere fraktpriser. Når vi leverer produktet stykkgods, omtales det også som Groupage.

BOOK TRANSPORT AV STYKKGODS

Vektbegrensninger i stykkgods

Det er bestemmelser relatert til vekt når du sender stykkgods. Vektbegrensningene gjelder både for hele sendingen og per enhet. 

Kjennetegn på stykkgods: 

  • Fra 30 kg til 3 000 kg i bruttovekt.
  • Maks. 1000 kg per enhet. 

Skal du sende kolli som til sammen veier mer enn 2 400 kg (Domestic) / 3 000 kg (International), må du heller sende det som partigods. Dette er en komplett last, som hentes og leveres av samme lastebil.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi!

Ukurante lengder og størrelser i stykkgods

Når du sender stykkgods, er det sannsynligvis kolli av forskjellig vekt og størrelse som blir fraktet sammen. Stykkgods legger til rette for at ukurante lengder og størrelser kan sendes sammen, men det er likevel noen begrensninger til høyde, lengde og bredde per enhet.  Kravene til størrelse varierer mellom transporttype og hvorvidt transporten foregår innenlands eller utenlands. Vi bruker likevel standardiserte omregningsregler for å beregne vekt og volum. Finn kravene til stykkgods hos oss.

Fordeler med stykkgods

  • En økonomisk og kostnadseffektiv løsning, på grunn av lave fraktpriser.
  • Konsoliderte sendinger med fleksible og pålitelige avganger og ankomster.
  • Mulighet for å sende forskjellige former, emballasjer og størrelser. Emballasjekostnadene er også redusert.
  • Multimodale løsninger – kombiner veitransport med jernbanetransport.

Ta høyde for dette 

Håndteringen av stykkgods kan derimot være tidkrevende, hvis forsendelsen skal pakkes og distribueres enkeltvis. Det kan dermed også påløpe noen ekstra kostnader ved håndtering og levering. Hvis det er mange individuelle kolli å ta hensyn til, kan det komplisere logistikken.

Hvilke varer kan jeg sende som stykkgods? 

Du kan sende alt fra klær og mat, til medisiner og elektronikk. Det meste kan sendes som stykkgods, med unntak av levende dyr. 

ADR stykkgods: Kan jeg sende farlig gods? 

Ja, men det finnes noen spesielle krav til transport av farlig gods. Man bruker forkortelsen ADR når man omtaler frakt av farlig gods. Dokumentasjon, emballasje, plassering i fartøyet og prosedyrer for stykkgods ADR er avgjørende å følge. Regelverket for transport, emballasje og merking av farlig gods er spesifisert for frakt på skip, fly, lastebil og tog. Skaff deg en oversikt over regelverket for transport av farlig gods på tvers av transporttypene.

Pakke og merke stykkgods

Vi ønsker å unngå uhell og skader under transporten, som kan oppstå når kolliene er så forskjellige fra hverandre. Det er viktig å plassere og sikre alle kolli på en forsvarlig måte slik at risikoen for uhell er lav. Emballasje og merking av gods spiller en viktig rolle for å sikre trygg frakt.

Stykkgods vs. partigods 

Dersom den maksimale vekten på sendingen overstiger 2 400 kg (Domestic) / 3 000 kg (International), blir det fraktet som partigods i stedet. Ofte sendes partigods til bedrifter, framfor private, ettersom så store volum vanligvis er masseproduserte varer. Byggematerialer og matvarer er typiske eksempler på ting som blir sendt i partigods. 

Hva er forskjellen mellom stykkgods og partigods?

Forskjellen mellom stykkgods og partigods er hovedsakelig relatert til vekt og volum. Sendinger som veier mer enn 2 400 kg (Innenlands) / 3 000 kg (International), omtales som partigods. Partigods sendes dessuten direkte fra avsender til mottaker. En stykkgodslast har mindre enhetsvekt og volum enn partigods. 

Frakt som stykkgods eller partigods

Det er mange variabler å ta hensyn til når du skal velge å sende kolli som stykkgods eller partigods. Det avhenger av type vare, transportavstand, kostnader, leveringstider og krav fra kundene dine. Du må vurdere disse faktorene nøye for å kunne velge riktig alternativ for deg. Ta kontakt med oss på knappen under, så kan vi rådgi deg om det beste alternativet sett fra ditt transportbehov.

VI TILPASSER TRANSPORTOPPDRAGET ETTER DINE BEHOV

Stykkgods på vei: Less than truckload (LTL)

Man omtaler også stykkgods som less than truckload (LTL). Dette er én av to betegnelser for lastekapasitet på lastebil, som henviser til at man ikke fyller hele kapasiteten til bilen. Hvis du skal frakte stykkgods på vei, finnes det retningslinjer for hvordan frakten gjennomføres innenlands og internasjonalt. Vi gir en oversikt over begrensninger for innenlands veitransport av stykkgods og stykkgods i internasjonal veitransport

Stykkgods på skip: Break bulk 

Dersom man frakter store volum eller varer på skip, omtaler man det som break bulk. I praksis fraktes varene som stykkgods. Break bulk er en tjeneste hvor man frakter flere separate ikke-containeriserte varer på bestemte lasteenheter, for eksempel fat og kasser. 

Smarte logistikkløsninger hos DSV

DSV er en av Nordens ledende transportører av parti- og stykkgods. Stykkgods er ofte standardiserte løsninger på frakt av kolli, men vi tilbyr mer spesialiserte tjenester. Vi tilbyr blant annet et digitalt verktøy, som effektiviserer din transport, uavhengig av volum og behov. 

Få oppdateringer i sanntid

Med DSV ETA får du tilgang på et digitalt transportnettverk, der du kan følge forsendelsene dine. Dette gir deg nøyaktige leveringsestimater, varslinger ved uforutsette hendelser og innblikk i koordinering med annen transport i Europa. Det er dessuten et digitalt verktøy som hjelper deg med å optimalisere planlegging, logistikk og arbeidsflyt i egen virksomhet – som samtidig er et miljøvennlig tiltak.

OPPLEV SØMLØS TRANSPORT SELV 

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud