Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Frakt av stykkgods i Norge

Stykkgods er et alternativ for frakt av varer i Norge. Det er en av våre transportløsninger innen veitransport, men vi tilbyr også stykkgods på våre andre transporttyper. Stykkgods er et godt valg hvis du skal frakte kolli i ulike størrelser og lengder. I vårt tilbud innen transport i Norge er stykkgods hyppig brukt, der flere kolli blir samlet til en forsendelse og sendes sammen med gods fra andre avsendere. 

Book frakt av stykkgods

Hva er stykkgods?

Stykkgods er sendinger hvor du har samlet flere kolli, ofte i ulike størrelser. Du samler dine kolli i en felles sending, noe som er kostnadseffektivt. Du kan samle både mindre pakker og større paller. Ofte samles stykkgods fra forskjellige avsendere i samme lastebil, slik at kapasiteten til bilen blir fylt. Sendingene er derfor også ment til ulike mottakere. Fordelen er at du ikke behøver å kjøpe kapasiteten til en hel lastebil for å frakte varene, men du betaler heller for kun den plassen du opptar i lastebilen. Det betyr at det ofte er en rimeligere løsning for transport. Les mer om stykkgods i DSVs ordliste.

Stykkgods og LTL

Når man snakker om stykkgods, nevnes det ofte i sammenheng med LTL forsendelser. LTL, less than truckload, henviser til en sending som ikke fyller hele kapasiteten til lastebilen selv. Du bruker den plassen du har behov for, i stedet for å betale for en hel lastebil til å sende dine varer. Betaler du for kapasiteten til en hel lastebil, kalles dette FTL, full truckload. Lær mer om forskjellen mellom FTL og LTL i vår ordliste.

DSV-medarbeider bruker nettbrett og kontrollerer gods på lastebil. Vi sørger for å fylle opp lastebilen slik at vi utnytter kapasiteten på en kostnadseffektiv måte.

Stykkgods: begrensninger i vekt og størrelse

Nedenfor ser du oversikt over begrensninger i vekt og størrelse for gods sendt med transport i Norge.

Vekt på stykkgods

Stykkgods veier som regel mellom 0 og 2 400 kg. Stykkgods kan ikke veie mer enn 2 400 kg – hvis det veier mer, anses det som partigods. Det er andre forholdsregler man må ta hvis man sender kolli som partigods. I tillegg kan ikke hvert kolli veie mer enn 1 000 kg i en stykkgods forsendelse.

Størrelse på stykkgods

  • Høyde på alle sider er maksimum 240 cm
  • Kun en side over 200 cm
  • Kun to sier over 100 cm
  • Volumberegning 1 m³ = 286 kg (1:3, 5)

Vekt og størrelse på stykkgods med spesialtransport 

Skal du transportere spesialgods i Norge, for eksempel farlig gods eller legemidler, gjelder det andre retningslinjer til vekt og størrelse. Se oversikt i listen nedenfor:

  • Maksimalt 2 000 kg per kolli
  • Ingen sider høyere enn 720 cm 
  • Kun en side over 240 cm 
  • Volumberegning: 1 m³ = 286 (1:3, 5)

En sending regnes automatisk som stykkgods og spesialtransport, når ett eller flere kolli overstiger målene og vekten spesifisert ovenfor. Det beregnes også to dager ekstra i ledetiden når man frakter spesialgods som stykkgods.

DSV-lastebil kjører på snødekt landevei. Vi leverer vinter som sommer over hele landet.

DSV leverer spesialtransport innlands i Norge, samt internasjonalt. Vi gjennomfører dette i henhold til alle relevante forskrifter og regelverk. Finn ut hvordan vår løsning for spesialtransport fungerer i praksis.

Stykkgods og ledetider

DSV kjører over hele landet og leverer stykkgods pålitelig og effektivt. Våre ledetider er korte og vi gir estimerte ledetider basert på postnummer og innlevering av gods.

Sporing av stykkgods

Vi sørger for at du er oppdatert og informert langs hele transporten. Gjennom vår digitale kundeplattform myDSV får du tilgang på både Track and Trace og DSV ETA. Slik kan du spore forsendelsene i sanntid, samt få opplysninger om estimert leveringstid. Dette gir forutsigbarhet til deg og dine kunder, fordi planleggingen blir lettere. I DSV har vi alltid fokus på å levere god service og brukeropplevelse.

Transport av stykkgods i Norge

Veitransport i Norge håndterer stykkgods på en daglig basis. I DSV har vi solide prosedyrer på alle våre terminaler for å håndtere stykkgods på en effektiv måte. Det er alltid høy leveringssikkerhet sammen med oss, og vi garanterer daglige avganger og korte transittider.

Start dialogen i dag

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road