Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Transport i Norge med DSV

Transport i Norge i samarbeid med DSV er effektivt og pålitelig. Veitransport er et fleksibelt valg når du skal frakte gods, fordi våre lastebiler kommer frem der andre transporttyper ikke kan. Våre dyktige lastebilførere frakter stykkgods, fullast og partigods på tvers av vårt langstrakte land. Vi frakter gods som krever intelligente løsninger, for eksempel legemidler, og vi har dessuten gode prosedyrer for frakt av farlig gods.  

Ta kontakt for assistanse med transport i Norge

Frakt i Norge 

Transport i Norge er, på samme måte som vårt tilbud innenfor internasjonal veitransport, variert og mulig å tilpasse etter ditt behov. Vår ambisjon er alltid å sikre et konkurransefortrinn for din bedrift innenfor din bransje og ditt marked. DSV er din samarbeidspartner for fremtidsorienterte løsninger innen transport i Norge.  

NSAB 2015 – regelverk for transport i Norge og Norden  

NSAB, Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser, er rammeverket for transport og spedisjon i Norge og Norden. Finske, danske, norske og svenske interesseorganisasjoner har samarbeidet om å utvikle et sett med regler for trygg og effektiv transport. NSAB 2015, da avtalen sist ble revidert, er det gjeldende regelverket for transport i Norden. Lær mer om NSAB.  

Godstyper i innlands transport  

Transport i Norge er basert på to typer forsendelser, nemlig full truckload (FTL) og less than truckload (LTL). Dette henviser til lastebilens kapasitet, der en FTL forsendelse utnytter hele kapasiteten til bilen. En LTL forsendelse opptar derimot ikke all plassen. Når du booker transport velger du med andre ord mellom å kjøpe én hel lastebil for ditt gods (FTL), eller betale for den plassen ditt gods opptar i lastebilen (LTL). Med sistnevnte løsning fraktes ditt gods sammen med andres varer, slik at kapasiteten blir utnyttet best mulig. Dette betegner man også som stykkgods.  

Stykkgods 

Stykkgods er forsendelser der du har samlet flere kolli av ulike størrelser. Ofte sendes dette som LTL, fordi du betaler for den plassen du opptar i lastebilens kapasitet. Det betyr at det er flere forskjellene avsendere og mottakere i en forsendelse av stykkgods. Fordelen med stykkgods er at du kan sende flere separate forsendelser til hyppige avganger.  

Fullast 

Når vi omtaler fullast, henviser vi til full truckload (FTL). Det innebærer at når vi frakter fullast, har vi fylt hele kapasiteten til lastebilen. Transport av fullast i Norge skjer som én enhet (lastebil).  

Partigods  

Partigods er, i motsetning til stykkgods, store forsendelser som er vanskeligere å dele og sende separat. Den store forskjellen mellom partigods og stykkgods er relatert til vekt og volum. Partigods er forsendelser som veier mer enn 3000 kg. Partigods omtales også som FTL, fordi den hentes og leveres av samme lastebil.  

Vi hjelper deg med veitransport i Norge

Transport av varer i Norge  

Transport i Norge kan tilpasses til ditt behov, og vi er behjelpelige med å sende varierte forsendelser.  

Pakker  

Har du en forsendelse som veier under 35 kg, kan du booke den som en pakke. Å sende pakker innlands sammen med oss i DSV er enkelt. Du booker selv forsendelsene på vår digitale kundeplattform myDSV.  

Spesialtransport  

Vi frakter også farlig gods (ADR) som stykkgods. ADR står for Transport of Dangerous Goods by Road. Det er spesielle retningslinjer for transporten, inkludert korrekt merking og emballasje. Man skal også følge bestemte prosedyrer for håndtering, lagring og frakting av farlig gods. I håndtering av farlig gods og generelt i DSV etterkommer vi en Standard Operating Procedure (SOP). Det er et sett med instruksjoner for rutinemessig utføring av oppgaver. 

Les mer om vårt tilbud innen spesialtransport 

 

Ledetider  

Våre ledetider og hvordan vårt tidsskjema ser ut i praksis avhenger blant annet av sesongen. Årlig samler vi en oversikt over hvordan trafikken er i høytidene og om sommerhalvåret. Finn oversikt over våre åpningstider og avgangs- og ankomsttider nedenfor:  

Gods vi ikke transporterer i Norge  

Det er noen forsendelser vi ikke kan hjelpe deg med i våre løsninger for veitransport i Norge. Dette inkluderer blant annet penger, levende dyr, og eksplosive stoffer og gjenstander. Se en fullstendig liste over godstyper vi ikke transporterer i Norge.  

Tillegg i transporten  

Vi er nødt til å ta betalt ekstra for noen tjenester vi utfører på dine vegne. Tilleggene er knyttet opp til avgifter og kostnader i transporten, som er avgjørende for å fullføre oppdragene. Vi har tillegg for diesel og drivstoff, utfordringer i kapasitet, samt et tillegg for å dekke bompenger og norsk infrastruktur gebyr.  

Våre tilleggstjenester for transport i Norge  

Tilleggstjenester er løsninger for særegne behov i transporten. For en fullstendig oversikt over alle tilleggstjenester vi tilbyr, kan du klikke her. Det er en PDF med beskrivelse over alle tjenester for transport i Norge, internasjonal transport og tjenester knyttet til tollklarering.  

Transport og logistikk sammen med DSV  

Utover gode løsninger for transport i Norge, tilbyr vi logistikkløsninger for lagring, forsyning og produksjon. Utover dette har vi tjenester som er ment å skape merverdi for din bedrift og forsyningskjede.  

Verdiøkende tjenester 

Utover tjenester knyttet transport i Norge, tilbyr vi løsninger som er ment å giå merverdi til bedriften din. Nedenfor er en liste over verdiøkende tjenester i DSV:  

Digitale løsninger  

I DSV satser vi på digitalisering, og vi ønsker å tilby solide digitale, så vel som fysiske, løsninger til transport og logistikk. Vi bruker blant annet Transportation Management System (TMS) for å overvåke og administrere all transport i DSV. Dette er et verdifullt digitalt verktøy ment å optimalisere din forsyningskjede, slik at transporten fra A til Å blir både kostnadseffektiv og trygg. Skal du frakte gods til utlandet? Les om veitransport internasjonalt

Kontakt oss

Er godset ditt forsikret?

DSV vareforsikring sikrer godset ditt til en fornuftig pris.

To menn som tar et håndtrykk

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road