Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Transportation Management System (TMS)

Transportation Management System (TMS) er et digitalt system som transportører, inkludert DSV, bruker for å planlegge og administrere transportoppdrag. TMS-systemet gjør ruteplanlegging enklere, som resulterer i mer forutsigbare og dekkende transporttilbud. I DSV bruker vi dette transportstyringssystemet aktivt for å sikre smidige transportkjeder. Det spiller en viktig rolle i å effektivisere forsyningskjeden, og det er tilgjengelig for alle våre transporttyper og digitalt forbundet med våre logistikktjenester

Forutsigbar transport sammen med oss

Hva er TMS? 

TMS er en forkortelse for Transportation Management System og er et verktøy for styring av fraktoppdrag. Det er et transportstyringssystem som hjelper i planlegging, koordinering og administrasjon av transport.

Et effektivt verktøy for ruteplanlegging 

TMS er på mange måter et system for transitt av gods, ettersom det fungerer som en ruteplanlegger. Systemet gir transportøren redskaper til å håndtere alle praktiske oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og oppføring av transport- og logistikktjenester. Ved uforutsette hendelser, for eksempel stengte veier og omkjøring, vil TMS melde fra i systemet. Ruteplanleggeren vil samtidig varsle kunden direkte. 

Slik bruker man Transportation Management System i praksis 

Programvaren i TMS-systemet gjør det mulig å knytte ulike datasystemer sammen. Det betyr at blant annet ordreplanlegging, oversikt over lagerbeholdning og kommunikasjon med sjåfører blir strømlinjeformet. Man sikrer en god informasjonsflyt, som kommer alle ledd i forsyningskjeden til gode. Transportation Management System er enten frittstående eller allerede integrert i økonomi- eller netthandelssystemet til tilbyderen. 

Driver du nettbutikk? TMS gjør planlegging lettere 

Kunder som handler på nett, forventer å motta pakkene sine til tiden. TMS spiller en betydelig rolle i å forsikre at disse forventningene blir innfridd. Driver du en nettbutikk, vet du godt at tilfredse kunder er avgjørende for suksess. I logistikkløsninger for netthandel er TMS et viktig serviceelement. TMS-systemet sporer varer og sender ut varslinger, slik at du kan planlegge mottak og dermed informere dine kunder om forventet levering. Denne kontinuerlige oppdateringen har stor betydning for de fleste B2B-kunder

Motta produktnyheter med vårt webinar

Styr transporten og skap bedre forutsetninger for nettbutikken din

Vi har skrevet en white paper som skisserer betydningen av å bruke et transportstyringsprogram for skalere og effektivisere virksomheten din. 

Last ned TMS White Paper

TMS i transportoppdrag sammen med DSV 

TMS er et effektivt verktøy for å styre forsyningskjeden, slik at vi til enhver tid har korrekt og oppdatert informasjon om forsendelsene før, under og etter transport. I praksis deler TMS informasjon med vår digitale kundeplattform myDSV for å hjelpe våre kunder med å effektivisere sine komplekse transportkjeder. I DSV bruker vi TMS integrert med øvrige systemer. Vi bruker det til å administrere innkommende og utgående forsendelser, herunder for å kontrollere at riktig dokumentasjon medfølger.

Få en transportavtale som besvarer ditt behov

Fordeler av å bruke TMS-systemet 

  • Reduserte kostnader for din bedrift og kunder.
  • Tryggere forhold ved transitt.
  • Forsyningskjeden blir mindre komplisert ved automatisering.
  • Opplysninger om sendingen tilgjengelig 24/7.
  • Effektivisering av kommunikasjon og digital informasjon.
  • Kontinuerlige oppdateringer på levering, som gir forutsigbarhet.
  • Faktura og utlevering med signatur er tilgjengelig. 

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi!

Ta i bruk myDSV og utnytt potensialet til TMS

TMS overfører data til myDSV, og ved å benytte deg av plattformen, vil din bedrift kunne planlegge bedre og potensielt sikre økonomisk vekst. Du har mer kontroll på forsendelsene slik at du igjen kan sikre at dine kunder forblir fornøyde. Smidigere fortolling, rask levering og jevnlige oppdateringer på forsendelsen er dessuten faktorer som øker sjansen for fornøyde kunder. I myDSV kan du også booke og holde oversikt over transportoppdraget du har bestilt av oss. 

TMS bidrar til forbedret godstransport 

I DSV bruker vi også innsikt fra TMS-systemet til å forbedre rutetilbudet vårt og optimalisere våre interne prosesser for ruteplanlegging. Dette betyr at vi kan tilby deg et enda bedre tilbud. En optimalisert rute gir en mer effektiv transport og mer velfungerende logistikk. Frakten blir mer punktlig og forutsigbar, og godset blir fraktet økonomisk gjennom forsyningskjeden. TMS-systemet føyer seg inn i vårt formål med å tilby en kostnadseffektiv transport, uansett om det er på jernbane, fly, skip eller vei

TMS er et ledd i automatiseringen av logistikk

Når vi bruker TMS, innebærer dette en automatisering av mange av oppgavene knyttet til logistikk. Flere administrative oppgaver, som å lage fraktavtaler og gjøre fakturering, blir forenklet og effektivisert. Dette medvirker til at hele transportprosessen blir enklere. Vi kombinerer våre fysiske tjenester, uansett om det er tredjepartslogistikk (3PL) eller fjerdepartslogistikk (4PL) med kompetanse og kunnskap på digitale plattformer. Slik kan vi tilby funksjonelle logistikktjenester for lagring og distribusjon, samt flette sammen digitale og fysiske tjenester på en formålstjenlig måte. 

Våre logistikkløsninger gir merverdi

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud