Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

TMS (Transportation Management System) 

TMS (Transportation Management System) er de transportstyringssystemer vi bruker internt i DSV for å sikre smidige transportkjeder. TMS spiller en viktig rolle i å effektivisere forsyningskjeden, og i DSV bruker vi systemet for å sikre godsfrakt på tvers av våre transporttyper.

Hva er TMS? 

TMS er et transportstyringssystem som hjelper med å planlegge, koordinere og administrere transport av gods.

Hvorfor er TMS nyttig?

I DSV bruker vi TMS til å følge opp godset mens det er i transport. Det er et effektivt middel for å styre forsyningskjeden, slik at vi til enhver tid har korrekt og oppdatert informasjon om forsendelsene før, under og etter transport. TMS overfører data til vår digitale kundeplattform myDSV. Ved å benytte deg av myDSV, vil din bedrift kunne planlegge bedre og potensielt sikre en økonomisk vekst. Du har mer kontroll på forsendelsene slik at du igjen kan sikre at dine kunder forblir fornøyde.

Slik fungerer TMS-systemet i praksis 

TMSer blant annet sammenkoblet med myDSV, hvor du kan booke og holde oversikt over frakt fra transporttilbyderen. I praksis deler TMS informasjon med myDSV for å hjelpe deg med å effektivisere dine komplekse transportkjeder. TMS er enten frittstående eller allerede integrert i økonomi- eller netthandelssystemet til tilbyderen. I DSV bruker vi TMS integrert med øvrige systemer. Vi bruker det til å administrere innkommende og utgående forsendelser, herunder for å kontrollere at riktig dokumentasjon medfølger.

 

Fordeler med TMS

  • Reduserte kostnader for din bedrift og kunder 
  • Mindre komplisert forsyningskjede ved automatisering 
  • Tryggere forhold ved transitt 

Smidigere fortolling, rask levering og jevnlige oppdateringer på forsendelsen er dessuten faktorer som øker sjansen for fornøyde kunder. 

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

TMS bidrar til forbedret godstransport 

TMS hjelper DSV med å forbedre rutene våre og dermed gi deg et bedre tilbud. En optimalisert rute gir deg en mer effektiv transport. Godstransporten blir mer punktlig og økonomisk fraktet fra A til Å. Verktøyet føyer seg inn i vårt formål med å tilby en kostnadseffektiv transport, uansett om det er på jernbane, fly, skip eller vei. Vi tilbyr vår ekspertise for å effektivisere forsyningskjeden. Les mer om våre logistikkløsninger her.

TMS er et ledd i automatiseringen av logistikk 

Når vi bruker TMS, innebærer dette en automatisering av mange av oppgavene knyttet til logistikk. Flere administrative oppgaver, som å lage fraktavtaler og gjøre fakturering, blir forenklet og effektivisert. Dette medvirker til at hele transportprosessen blir enklere. Les mer om våre digitale tjenester. Vi besvarer globale transportbehov, som fortsetter å være avhengig av digitaliserte løsninger.

DSV tilbyr solide digitale tjenester

Våre logistikkløsninger er verdifulle i mange forskjellige bransjer og det tilhørende godset blir alltid fraktet i tråd med behovet. Vi har gode retningslinjer for emballasje, merking og transport av både farlig gods, temperaturregulerte varer og mer. Vi tilbyr også lagring av gods, med spesiell tilrettelegging for blant annet farmasøytiske midler og nettbutikker. Vi kombinerer våre fysiske tjenester med kompetanse og kunnskap på digitale plattformer, for å kunne tilby funksjonelle logistikktjenester. Les mer om hvordan vi fletter sammen digitale og fysiske tjenester. Her samler vi ressurser for å kunne tilby deg bedre løsninger på dine behov.

Lær mer om digitalisering og DSV

Ta kontakt med oss for spørsmål, eller dersom du ønsker et tilbud

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud