Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

B2B - Business to business

B2B, business-to-business, refererer til handel av varer mellom to bedrifter. Flere av våre logistikkløsninger omfatter B2B, fordi vi tilbyr tjenester til andre virksomheter slik at de kan besvare sine kunders krav. Lagring eller levering av forsendelser blir effektivt og forbedret sammen med DSV. Vi jobber også med B2C, business-to-consumer, der vi er i direkte kontakt med forbrukeren.

Hva er B2B?

B2B er en situasjon der to selskaper handler med hverandre, gjerne i en kommersiell sammenheng. Begge selskapene har ofte like stor forhandlingsmakt, fordi formålet med handelen er at begge parter får noe de trenger. Kjøp og salg av materialer til produksjon, eller utveksling av tjenester for å gjennomføre salg, er to eksempler på vanlige B2B-transaksjoner. Det finnes selvfølgelig situasjoner hvor store selskaper utnytter deres større økonomiske og administrative krefter overfor mindre selskaper, men handelen er generelt mindre påvirket av asymmetrisk informasjon enn den er i en B2C-handel. Asymmetrisk informasjon er en skjevhet i hvilke opplysninger selger og kjøper sitter med, som påvirker salget. B2C, business-to-consumer, er handel mellom et selskap og en forbruker.

 

Tre vanlige B2B-salg

Bedriftene utveksler varer eller tjenester av forskjellige årsaker – nedenfor er en liste over de tre vanligste tilfellene av en B2B-handel.

  • Et firma leter etter materialer til egen produksjon og kjøper dette av et annet firma.
  • En bedrift kjøper operasjonelle tjenester av en annen virksomhet.
  • Et firma som selger varer og tjenester som er produsert av et annet selskap (for eksempel en nettbutikk som kjøper varer fra produsenter). 

B2C – Business-to-consumer

B2C er, i motsetning til B2B, salg av varer fra firma til forbruker eller kunde. Denne handelen er mer påvirket av asymmetrisk informasjon. Selgeren sitter ofte på noen opplysninger som kjøperen ikke har. Det får noen økonomiske konsekvensene for den ene parten når den andre har bedre forutsetninger for å inngå en avtale.

I en typisk forsyningskjede vil det foregå mer B2B-handel enn B2C. En produsent av elektronikk kjøper for eksempel mange forskjellige materialer for å kunne produsere sine varer. Dette resulterer i forskjellige B2B-handler. Det ferdige produktet, en datamaskin, selges til en kunde – i en enkelt B2C-handel.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Forskjeller mellom B2B og B2C

  • Flere aktører – selgere og produsenter – involvert i B2B, mens i B2C er det oftest kun én leverandør av en vare eller tjeneste.
  • Handelen i B2B er forutsatt av at det eksisterer et behov for et materiale fra en annen bedrift, som den kan bruke i produksjonen av noe annet. B2C-salg forekommer på grunn av forventninger framfor behov.
  • Bedrifter engasjert i B2C er fokusert på å produsere noe til forbrukere, mens i B2B leverer man grunnleggende elementer som den andre bedrifter videreutvikler.
  • B2B er mer tidkrevende enn B2C, fordi det krever investering på forhånd, man fakturerer flere kunder på samme tid, og aksepterer vanligvis kun betaling via faktura eller kredittkort.

Logistikkløsninger for B2B- og B2C-kunder

Det forekommer store og komplekse transaksjoner i en B2B-handel, og det er derfor viktig for oss å opprettholde det gode forholdet til kundene våre. Våre effektive logistikkløsninger hjelper din virksomhet med å forbedre lønnsomheten. Vi sørger for at varer blir levert til tiden, vi optimaliserer din forsyningskjede og vi kommuniserer kontinuerlig med deg. En forbedret forsyningskjede kan øke konkurransefortrinnet ditt og redusere kostnadene relatert til vareflyten. Dette er oversettbart i B2C-salg også, fordi velfungerende logistikk er avgjørende for at forbrukerne mottar varene sine.

3PL og 4PL

DSV er en erfaren tredjepartslogistikkleverandør. Tredjepartslogistikk (3PL) er tjenester relatert til distribusjon, lagring og levering som vi utfører for en kunde. Vi tilbyr en rekke 3PL-tjenester, som er spesialiserte for kundens behov. Vi legger til rette for ditt behov, for eksempel om du håndterer B2B- eller B2C-kunder.

4PL, fjerdepartslogistikk, er tilsvarende 3PL, men det er en ekstra aktør involvert i tjenestene. Når vi i DSV utfører 4PL-tjenester, jobber vi på vegne av en kunde. Vi tilbyr ekspertise og tar kontroll over din forsyningskjede og dine logistiske behov. Med en 4PL-løsning inntar vi en større rolle enn i 3PL. Vi koordinerer alt relatert til transport og logistikk, og sikrer god informasjonsflyt og kommunikasjon. Her holder vi blant annet kontakt med B2B- eller B2C-kunder på dine vegne.

Lær mer om logistikk

Netthandel

Logistikk for nettbutikker er krevende fordi kundene krever å få levert sine varer hurtig, samt enkle returprosesser hvis nødvendig. Våre logistikkløsninger for netthandel sikrer effektiv og trygg levering, fordi vi vet at god kundeservice er avgjørende for at kundene dine kommer tilbake og fortsetter å kjøpe produktene dine. Dette er relevant for B2C-handel, fordi du selger varer til en forbruker, som ønsker en pålitelig kjøps- og leveringsprosess.

DSV Fulfilment Factory

Relatert til netthandel er våre automatiserte tjenester som vi omtaler som Fulfilment Factory. Vi tilbyr automatiserte tjenester knyttet til bestillinger i nettbutikken – alt fra plukking og pakking til levering. Lagerautomatisering gjennom AutoStore hjelper blant annet med å holde oversikt på lagerbeholdning, samt sørger for å sende ut ordre til tiden. Dette kommer både B2B- og B2C-kunder til gode. Automatiserte roboter minsker presset og bidrar til å besvare kundenes krav til hurtig levering.  

Lær mer om fulfilment

Optimalisering av forsyningskjeden

En optimalisering av din forsyningskjede er en forbedring av vareflyten og tilbudene i din produksjon, logistikk og levering. Vi hjelper deg med å forbedre forsyningskjeden din slik at forholdet til dine B2B- eller B2C-kunder blir enda bedre. Med våre verktøy finner vi forbedringspotensialene slik at du er bedre egnet til å besvare kunders krav. Dette kan i siste ende øke ditt konkurransefortrinn eller spare deg store kostnader.

Ta kontakt med oss for tilbud eller spørsmål

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud