Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Hva er logistikk?

Logistikk er å formidle, motta og sende gods. Det ligger mye planlegging og administrasjon bak våre logistikkløsninger, som er grunnlaget for å kunne håndtere og lagre forsendelser fra kundene våre. I DSV tilbyr vi logistikkløsninger til blant annet lagring, fortolling, og transport av farlig gods og farmasøytiske varer. 

Ta kontakt med oss for logistikktjenester til best mulig pris

Hva betyr logistikk i praksis? 

Formålet med logistikk er å ta høyde for uforutsette hendelser og planlegge for sømløs transport langs hele forsyningskjeden. Vi tilrettelegger for dette ved å koordinere alle tjenester og aktører som er involvert mellom henting og levering. 

Betydningen av godt samspill mellom transport og logistikk 

Transport og logistikk går hånd i hånd. DSV regnes både som transportør og speditør. Dette innebærer at vi tar ansvar for å frakte selve forsendelsen, samtidig som vi planlegger og utfører alle andre oppgaver relatert til transporten (lagring, fortolling og distribusjon). Målet med logistikk er å effektivisere transporten, redusere kostnader og koordinere alle trinn i forsyningskjeden.

Vår rolle som speditør

Som speditør har vi ansvar for formidling av transportoppdrag, samt utførelse av selve transporten. Som transportør utfører vi den fysiske transporten fra et sted til et annet.

Hva er spedisjon? 

Logistikk omfatter alle aktiviteter relatert til tjenestene som speditøren tilbyr. Spedisjon omhandler tjenester for organisering og gjennomføring av transport. Våre kunder ansetter DSV som speditør for å frakte varene deres på egen regning, men i vårt navn. Vi ekspederer, fortoller og laster gods, utover å naturligvis frakte forsendelsene. En avgjørende del av denne prosessen, er å holde oppsyn med dokumentasjon. Vi kontrollerer at riktig fraktbrev er vedlagt, samt at godset er tilstrekkelig merket og pakket. Vi kontrollerer også at forsendelsene overholder andre relevante retningslinjer.

Vanlige tjenester innen logistikk

  • Transport på vei og jernbane: transport av stykkgods og partigods, samt frakt av farmasøytiske varer og farlig gods.
  • Sjøfrakt: FCL og LCL containerfrakt.
  • Flyfrakt: Ekspressfrakt, frakt av stykkgods og av spesialgods. 
  • Tredjeparts- og fjerdepartslogistikk: 3PL er drift av lager og annen logistikk for en kunde, mens 4PL er drift, utvikling og administrasjon av lager, transport og IT. 

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Våre logistikkløsninger som speditør

Vi håndterer gods før, under og etter levering – og våre logistikkløsninger muliggjør smidig flyt gjennom alle trinn i forsyningskjeden. Vi har rutiner for transport og logistikk på vei, skinner, fly og skip. Under transporten foretar vi hyppige kontroller av godset, slik at forsendelsen passer overens med beskrivelsen i fraktbrevet. Vi sørger også for at det ikke har skjedd noen uhell under transporten. I vår kundeportal myDSV sporer du forsendelsene i sanntid gjennom Track and Trace. Du kan også lagre godset ditt hos oss.

Optimalisering av forsyningskjeden din

Logistikk handler om å sikre smidige forsyningskjeder, som innebærer at vi ønsker at prosessen fra henting av gods hos avsender til levering hos mottaker skal foregå uten problemer. Nøkkelen til sømløs levering er effektive forsyningskjeder. Derfor bruker vi tid på å optimalisere dine forsyningskjeder. Det kan dreie seg om følgende tiltak:

  • Lageroptimalisering
  • Redesign av forsyningskjeden, for eksempel ved å endre transportruter eller iverksette miljøvennlige tiltak
  • Logistikkproduksjonstjenester, der vi anskaffer materialer og tester produkter på dine vegne
  • Automatisk lagerstyring
  • Omorganisere distribusjonssentre for smidigere distribusjon

Lagring

Våre lagerløsninger er passende for både store og små bedrifter. Når du lar oss lagre dine varer, overlater du ansvaret for å optimalisere ditt lager til oss. Våre logistikkløsninger er ment å forbedre dine prosesser, slik at det gir merverdi til hele bedriften din. Våre lagre er nemlig strategisk plassert i Norge, der vi benytter oss av digitale og automatiserte løsninger, for eksempel selvkjørende biler. Slike tiltak kan gi deg kostnadsbesparelser og effektivisere forsyningskjeden din.

Lær mer om lager og logistikk

Fortolling

Blant våre logistikktjenester tilbyr vi hjelp med tollklarering, herunder import- og eksportklarering. Fortolling er et komplekst felt for de som ikke er erfarne på feltet, og derfor kan våre eksperter bidra til at prosessen blir enklere. Vi bistår blant annet med utfylling av tollerklæringsskjemaer og tollfakturaer. Vi har et godt samarbeid med norske tollmyndigheter, og våre lokale tollmeglere besitter oppdaterte opplysninger om tollkrav, dokumentasjon og regler. Vi har lokal ekspertise på toll plassert på alle våre DSV-kontorer.

Transport og logistikk av farlig gods, legemidler og annen spesialgods

Frakt av farlig gods inngår i våre logistikktjenester. Farlig gods er gjenstander som utgjør en risiko for å skade mennesker og miljøet. Det er for eksempel batterier, kjemiske stoffer og etsende stoffer. Når vi frakter farlig gods, overholder vi bestemte retningslinjer for merking, emballasje og dokumentasjon.

Håndtering av farmasøytiske varer krever opplæring, akkurat som frakt av farlig gods gjør. Vi etterlever også et bestemt regelverk når vi frakter legemidler. Pharma transport og lagring er omfattet av Good Distribution Practice (GDP), som er en standard for håndtering og transport av legemidler. Dette inngår blant våre skreddersydde logistikkløsninger, der vi tilbyr et system for kvalitetssikring, kontroll av dokumentasjon og lagring i temperaturkontrollerte fasiliteter. Vi gjør dessuten en risikovurdering under transport for å unngå skader og uhell. 

Nysgjerrig på å vite mer innen logistikktjenester? Meld deg på vårt webinar

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud