Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Selvkjørende biler

Selvkjørende biler er kjøretøy som helt eller delvis avleser omgivelsene og navigerer i disse uten menneskelig kontroll. Bilene er autonome, som innebærer at de opererer som tradisjonelle kjøretøy på egen hånd. Autonome biler er utrustet med kunstig intelligens. I DSV bruker vi selvkjørende biler for å effektivisere lagring og distribusjon. Vi satser stort på automatiserte løsninger i våre transport- og logistikktjenester, men sørger alltid for å ivareta sikkerhet først.

Hvordan fungerer selvkjørende biler?

Selvkjørende biler fungerer autonomt, som betyr at de kjører selvstyrt. Autonome kjøretøy har som formål å utøve menneskelige oppgaver, og blir brukt som enten et kostnadsreduserende eller et effektivitetsøkende tiltak. Man omtaler også selvkjørende biler som robotbiler. I praksis fungerer selvkjørende biler forskjellig ut fra hvilken teknologi som er brukt. I listen nedenfor gir vi en oversikt over hvordan kjøretøyene blir kategorisert ut fra grad av automatisering.

Fem ulike SAE-nivåer av selvkjørende kjøretøy

Society of Automotive Engineers (SAE) har utarbeidet fem ulike kategorier av autonome biler. 

  1. Førerassistent: Kjøretøyet er ikke fullstendig førerløst, men systemet og føreren samarbeider om å utføre ulike oppgaver i bilen
  2. Delvis automatisering: Føreren overvåker at alle funksjoner fungerer som de skal mens bilen er autonom. Føreren har mulighet for å overstyre. 
  3. Betinget automatisering: Bilen er selvkjørende og utfører oppgaver som den skal, men betinget av at føreren kan ta kontrollen ved behov. 
  4. Høy grad av automatisering: Systemet fungerer som i nivå 3, men kan dessuten fungere i kritiske situasjoner selv hvis føreren ikke tar kontroll. 
  5. Full automatisering: Den førerløse bilen fungerer i alle sammenhenger og under alle forhold. 

Når du overstyrer den autonome bilen, omfattes du av vegtrafikkloven. Vegtrafikkloven regulerer trafikk på vei, og omfatter alle som ferdes og oppholder seg i trafikken. 

Les mer om vegtrafikkloven 

 

Selvkjørende teknologi og automatiserte løsninger 

Automatiserte løsninger handler om å få systemer til å fungere uten menneskelig innblanding. Man tar i bruk automatiserte verktøy for å erstatte menneskelig arbeidskraft, enten for å redusere kostnader eller forenkle prosessen. Når vi i DSV bruker automatiserte løsninger er vårt ønske at det skal øke effektiviteten, forbedre vareflyten i forsyningskjeden eller forbedre kundens konkurransefortrinn. Vi tar i bruk slike selvvirkende løsninger i alt fra administrasjon til lagring og produksjon.

Automatiserte lagersystemer

Våre automatiserte lagersystemer er basert på kunnskap og kompetanse. Våre løsninger er modulære og skalerbare, og benyttes for å imøtekomme kundens krav og effektivisere vareflyten. Et automatisk lagersystem, inkludert lagerstyring, reduserer arbeidstiden og gjør produksjonen raskere. Det er dessuten fleksibelt og trygt.

Automatiserte systemer til industriell produksjon

Tekniske systemer med automatiserte funksjoner som brukes til industriell produksjon, må ha en sensor og et pådragsorgan. Sensoren måler tilstander i systemet, for eksempel trykk og temperatur, mens pådragsorganet er i praksis en av-og-på-knapp. Det skal være mulig å starte og stoppe systemet ved behov.

Automatiserte administrative systemer

Våre IT-løsninger har også mange automatiserte funksjoner. I vår digitale kundeplattform myDSV kan du dra nytte av vår automatiserte og elektroniske datautveksling (EDI). Systemet sammenkobler data mellom DSV og dine transport- og lagersystemer. Her holder du styr på alle forsendelsene og fakturaene dine, som er verdifullt hvis du bestiller forsendelser ofte. Du kan dessuten spore forsendelsene dine med myDSV.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Hvordan vi i DSV bruker selvkjørende biler

Når vi håndterer gods, bruker vi blant annet AGV-er (Automated Guided Vehicles) som er selvgående, førerløse trucker. De går på batteri og drevet av elektriske motorer. Med andre ord ingen CO₂-utslipp og fullstendig automatiserte. Vi bruker blant annet disse selvkjørende truckene på DSV Solutions sitt lager i Vestby, sør for Oslo. De bidrar til å forenkle lagringen og transporten på lageret.

Mye av aktiviteten på DSV Solutions i Vestby går for øvrig på automatikk. Utover de førerløse truckene, bruker vi AutoStore-teknologi på Vestby. AutoStore er et robotikksystem for lageroptimalisering, som vi bruker på anlegget for å håndtere både store og små varer. Dette er særlig verdifullt i våre logistikkløsninger for netthandel. Selvkjørende teknologi er noe som vi satser på i fremtiden, og prioriterer derfor å utvikle gode systemer som er sikre og pålitelige.

Få faglig innsikt i forskjellige emner innenfor transport og logistikk

Ta kontakt med oss for spørsmål, eller dersom du ønsker et tilbud

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud