Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Hva er GDP?

GDP (Good Distribution Practice) er en standard for kvalitetssjekk av legemidler. I DSV følger vi GDP når vi kontrollerer distribusjonen av alle typer farmasøytiske varer til både sykehus og private hjem. Det er spesielt viktig å følge de sikkerhetsprosedyrene som er definert i GDP når man håndterer legemidler, fordi det kan få menneskelige konsekvenser hvis man gjør feil. GDP er utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Hva betyr GDP?

GDP refererer til retningslinjer og standarder som er utformet for å sikre sikker og pålitelig distribusjon av farmasøytiske produkter. Disse retningslinjene fokuserer på alle trinnene i distribusjonskjeden, fra produksjon til sluttbruker, for å minimere risikoen for feil, forfalskning og andre problemer som kan påvirke produktets integritet. Dette inkluderer riktig lagring, transport og håndtering av legemidler for å sikre at de når pasientene i optimal tilstand.

Hva innebærer GDP?

Når man implementerer og følger GDP, forplikter man seg til å sikre kvalitet, sikkerhet og effektivitet langs hele forsyningskjeden. Transport, lagring, distribusjon og levering av legemidler skal foregå med definerte rutiner og sikkerhetsprosedyrer. Dette innebærer at alle medarbeidere må være klare over hvilke prosedyrer man har innad i selskapet for håndtering av legemidler. I DSV har vi blant annet gode rutiner for opplæring. Vi forsikrer deg om at alle rutiner for alle trinn i forsyningskjeden blir overholdt, og at prosessen fra produksjon til levering er trygg.

Hvilke legemidler frakter vi? 

I DSV håndterer vi både reseptbelagte og reseptfrie legemidler. Vi frakter også vaksiner, medisinsk utstyr og aktive farmasøytiske ingredienser (API). Vi leverer farmasøytiske varer til farmasøytiske fabrikker, apotek, sykehus og direkte til pasienter i private hjem.

GDP-sertifiserte lagerløsninger hos DSV

I DSV tilbyr vi effektive og sikre lagerløsninger for farmasøytiske varer. Riktig lagring av gods er en stor del av GDP, og våre pharma-lagerløsninger er GDP-sertifiserte. Dette betyr at vi overholder alle forskrifter, som skal sikre lagring under pålitelige forhold.

Vi tilbyr temperaturkontrollert lagring på kjøl og frys. Det er plass til hele paller med produkter på våre kjølelagre. Vi overvåker og dokumenterer alle kolli som er lagret her. Både på lager og i transport overvåker vi godset gjennom DSV Visibility. Det er en av våre verdiskapende tjenester, som gir deg oversikt over hele forsyningskjeden i sanntid. I lagring og transport av legemidler bruker vi CCTV-overvåkning for å rapportere og registrere temperatur og fuktighet.

Les mer om lagring sammen med DSV

Temperaturkontrollert transport 

Når vi transporterer legemidler, er det ofte et krav at de blir fraktet under bestemte vilkår, for eksempel med en bestemt temperatur. Vi frakter varer fra -60℃ til +25℃. Som vi gjør i lagringen av legemidler, foretar vi kontinuerlige temperaturkontroller på varene under transport. Det er viktig å gjennomføre kvalitetssjekk og inspeksjon av dokumentasjon på alle transporttyper.

Når vi for eksempel frakter farmasøytiske varer med jernbanetransport, sørger vi for at vognene er temperaturkontrollerte. Vi gjennomfører dessuten en risikovurdering av den planlagte ruten. Vi bedømmer blant annet transporttid, temperaturkontroll og uforutsigbare situasjoner.  

Hjelp virksomheten din å vokse med vårt webinar 

Solide logistikkløsninger for pharma

I prosedyrene for lagring og frakt av farmasøytiske varer, spiller dokumentasjon en avgjørende rolle. Dokumentene skal beskrive hva som fraktes, i tillegg til at kontroll og inspeksjon av gods skal dokumenteres av medarbeideren som utfører den. For å oppfylle kravene satt av GDP, må alle dokumenter være nøyaktig utfylt, oppdaterte og i samsvar med regelverket.

Se en oversikt over de vanligste dokumentene å inkludere i frakt av legemidler:

  • Fraktbrev: Det gir informasjon om avsender, mottaker og kolliene som sendes, inkludert antall og type legemiddel.
  • Samsvarserklæring: Dokumentet bekrefter at legemidlene er produsert og distribuert i henhold til regelverket.
  • Lisenser og tilhørende tillatelser: Når vi frakter farmasøytiske varer, krever forskjellige land ulike tillatelser. Dokumentasjon på disse må være tilgjengelige under hele transporten.

Relatert til dokumentasjon er merking og emballasje. Alle farmasøytiske varer er pakket av oss for å kunne motstå uforutsette hendelser. Vi sørger for at forsendelsene er merket etter regelverket.

Vår innsats for sikker distribusjon av gods 

For å overholde alle kravene definert av GDP, må en transportør ha solid infrastruktur på plass. Våre logistikkløsninger for pharma, herunder lagring og distribusjon, er både GDP- og GMP-lisensierte (Good Manufacturing Practice). Dette kontrolleres av våre interne spesialister. I DSV har vi den kompetansen og det utstyret som trengs for å følge praksisen.

Pharma QMS er DSVs system for kvalitetssikring. Dette legger den overordnede rammen for håndtering, lagring og frakt av farmasøytiske varer – alle trinn i forsyningskjeden. For å kunne gjennomføre disse rutinene, er en grundig opplæring av personale avgjørende. Våre kolleger er kvalifiserte og pålitelige. De følger Pharma QMS til punkt og prikke, og sørger for at kvalitetssikringen forblir ensartet uansett når og hvor den blir gjennomført.

GDP transportløsninger

Ta kontakt med oss for spørsmål eller dersom du ønsker et tilbud

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har spørsmål. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud