Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV Road og Air & Sea sertifiseres i Pharma QMS system

Som en del av vårt globale fokus på Pharma & Healthcare, har DSV Road og Air & Sea Norge blitt sertifisert i Pharma QMS system.

Pharma and Healthcare

Pharma QMS og hva dette innebærer, er godkjent av Bereau Veritas og er basert på WHOs retningslinjer for GDP - Good Distribution Practice, samt EUs GDP og lokal lovgivning. Globalt har DSV dermed hundrevis av sertifiserte kontorer rundt om i verden, som sikrer prosesser og håndtering av medisiner over hele verden. 

Systemet dekker alle aspekter av transportkjeden - fra gjennomgang og godkjenning av leverandører, til risikostyring, dokumentasjon og arkivering. Den inkluderer alt fra trening til sesongmessig kartlegging av temperaturkontrollerte overflater og kalibrering av utstyr, samt å sikre transport og håndtering av ferdige og uferdige medisiner for både mennesker og dyr. QMS inkluderer også medisinsk utstyr og andre produkter relatert til helsetjenesten.