Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Jernbanetransport

En grønnere løsning for godstransport i Europa

Hvordan fungerer det å frakte varer på jernbane? 

Jernbanetransport er et av fire transportalternativer vi tilbyr. Man kan frakte varer på fly, skip, lastebil og tog med DSV. Hvis man velger frakt av gods på jernbanen, fraktes varer fra en terminal til en annen på tvers av Europa. 

 

En effektiv og sikker transport er avgjørende og derfor tilbyr vi diverse logistikkløsninger. Dette er tjenester direkte knyttet til godstransporten. Vi sørger for at varene ankommer til riktig tid og sted. Vi sjekker at varene stemmer overens med bestillingen og kvalitetssjekker dem for skader. Frakt av gods via jernbanetransport med DSV er et grønt og trygt valg

Mer miljøvennlig transport med jernbane

Jernbanetransport er et grønt valg for frakt av gods til og fra Europa. Godstransport på tog er kostnadseffektivt, bærekraftig og funksjonelt. Det er raskere enn sjøtransport, og billigere enn flytransport. Sammenlignet med veitransport på samme strekning, har togtransport også lavere utslipp. DSV vektlegger derfor jernbanetransport, både innad og til og fra Europa. Vi setter alltid dine behov i sentrum i våre logistikkløsninger, prioriterer grønnere alternativer og tar vår ledende rolle i verdenshandelen alvorlig. Du er i gode hender når du velger DSV til å frakte dine varer.

 

Kontakt oss for jernbanetransport

Nøkkelfordeler med jernbanetransport

Jernbanetransport er sikkert, raskt, stabilt og punktlig - og har lav miljøpåvirkning

Oversikt over en jernbanestasjon med godstog

Fordeler med jernbanetransport

Det er fire alternativer i godsfrakt – transport via vei, sjø, luft eller jernbane. Jernbanetransport er et grønt og kostnadseffektivt valg. Sjøtransport er rimelig, men det tar lang tid. Flytransport er raskt, men dyrt. Jernbanetransport er også rimeligere enn veitransport. Ved å transportere varer på tog, velger man den gylne middelvei. Det er relativt hurtig, billig og grønt.

Det er korte transittider med jernbanetransport, man kan sikre, beskytte og spore varene, samt frakte dem på en fleksibel og hensiktsmessig måte. Man kan velge mellom transport av stykkgods og partigods (LCL/LTL), FCL/FTL, samt løsbare og temperaturregulerte vogner. 

Viktige vurderinger å ta høyde for ved jernbanetransport 

Selv om jernbanetransport er kostnadseffektivt, vil de reelle kostnadene variere avhengig av diverse faktorer. Hvilken strekning, vekt på varer og situasjonen på markedet er blant påvirkningsfaktorene. Det kan dessuten være nødvendig å kombinere transporten på tog med veitransport, gjennom en såkalt intermodal transport. Dette kan i visse tilfeller forlenge transporttiden noe, fordi det gjør jernbanetransporten avhengig av andre ledd. 

I forhold til frakt på sjø, koster jernbanetransport to ganger så mye som sjøtransport. Kostnaden med flytransport er derimot fire ganger så høy. Det tar likevel kortere tid å frakte gods med tog enn med skip. Sammenlign de forskjellige transporttypene og velg den som passer dine behov best. Start en dialog med oss og få et tilbud i dag.

 

Be om tilbud her


Intermodal jernbane / veitransport i Europa

Kombiner jernbane og vei med intermodale løsninger

En truck som laster container fra trailer til tog: multimodal jernbane / veitransport i Europa

Våre tjenester for jernbanetransport

DSV tilbyr jernbanetransport innad i Europa og til og fra Europa. Dette er en punktlig og fleksibel tjeneste, der vi benytter oss av et omfattende og pålitelig europeisk jernbanenett. Dette gir gode forutsetninger for levering av gods via jernbanen. Det muliggjør nemlig høye avgangsfrekvenser og korte transittider. For deg innebærer dette at store volum kan fraktes hurtig og effektivt fra A til Å.

Våre tjenester for jernbanetransport skal være fleksible. Derfor tilbyr vi mange løsninger, slik at dine behov blir dekket på en god måte. Det er pålitelige dør-til-dør løsninger. Vi tilbyr sporing med GPS gjennom vår digitale plattform myDSV. Velg dessuten mellom stykkgods og partigods (LCL/LTL), FCL/FTL, samt løsbare og temperaturregulerte vogner. 

Velg enkel container, sikrede vogner eller enhetstog ut fra behov. Det er dessuten mulig å skrive en transportforsikring til sitt gods. På alle avganger har DSV iverksatt diverse sikkerhetstiltak, for eksempel overvåking og låsbare vogner.

Intermodal jernbane- og veitransport i Europa 

Kombiner tog med veitransport. Bruk våre løsninger for en sømfri og effektiv transport av varer ved hjelp av jernbane og vei. Å benytte seg av DSVs intermodale jernbaneløsninger innebærer effektiv, grønn og pålitelig transport. Det gir stor fleksibilitet og sikkerhet til avgang- og ankomsttider. Det er dessuten en løsning som bøter for et stadig overbelastet veinettverk i Europa.

Bruk av jernbanetransport gir stabilitet til frakt av store og komplekse volum. Det er mulig å skreddersy transporten, slik at løsningen passer bedriften og varene best. Mindre forsinkelser, store miljøfordeler og trygghet ved bruk av jernbanetransport og intermodale løsninger. 

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Road